BIZNESObowiązek raportowania ESG przez małych i średnich przedsiębiorców to absurd! - mocne...

Obowiązek raportowania ESG przez małych i średnich przedsiębiorców to absurd! – mocne słowa Adama Abramowicza

Obowiązek raportowania ESG przez małych i średnich przedsiębiorców to absurd! – mocne słowa Adama Abramowicza

Czy małe i średnie przedsiębiorstwa powinny przestrzegać narzuconych przez UE terminów w zakresie raportowania? Opinie wśród ekspertów są podzielone: niektórzy uznają te wymogi za nadmierne obciążenie i absurd, podczas gdy inni widzą w nich szansę na rozwój i dostosowanie się do globalnych trendów. W biznesie wrze! – słowa Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zainicjowały III Kongres ESG Polska Moc Biznesu na PGE Narodowym w Warszawie (4.12).

Wydarzenie, będące centrum wymiany wiedzy dla ekspertów i liderów biznesu, rozpoczęło się od śniadania prasowego, podczas którego Abramowicz podjął także kontrowersyjny temat, stwierdzając, że „ZUS łamie Konstytucję RP i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.

Podczas inaugurującego śniadania prasowego III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, poruszył dwa istotne tematy, które wywołały silne reakcje i dyskusje. Pierwszy „Czy sektor MŚP udźwignie koszty związane z raportowaniem ESG?” dotyczył wyzwań, z jakimi mogą się zmierzyć MŚP w kontekście spełniania wymogów raportowania ESG. „Wyzwania związane z raportowaniem ESG dla sektora MŚP mogą być znaczące, lecz równie ważne jest zrozumienie, jak te zmiany wpłyną na ich przyszłość i dostosowanie do globalnych trendów” – skomentował Abramowicz.

Stajemy przed poważnym ryzykiem zamykania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W kontekście obecnego rynku, gdzie wielkie korporacje mają wiedzę i zasoby, mniejsza konkurencja może zostać wyparta – zauważa Adam Abramowicz.

Największe obawy przedsiębiorców budzi wzrost kosztów – energii, płac, ubezpieczeń społecznych. Obecnie firmy jeszcze radzą sobie z tymi wyzwaniami, ale nadciąga fala problemów, która może zagrozić stabilności gospodarki. Ta 'fala’ to wymogi raportowania ESG, które będą obowiązywać wszystkich – od małych sklepów po warsztaty. Generowane przez to dodatkowe koszty mogą obciążać nie tylko przedsiębiorstwa, ale całą gospodarkę. „Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, koszty raportowania ESG mogą doprowadzić do zamknięcia wielu MŚP, co w konsekwencji przyniesie korzyści dużym korporacjom” – dodaje Abramowicz.

Abramowicz podkreśla również, że podejście Komisji Europejskiej do wymuszania zmian w zakresie raportowania ESG różni się od systemu zachęt stosowanego w USA, co może mieć negatywne skutki nie tylko dla polskiej, ale i europejskiej gospodarki.

Kolejnym problemem jest sytuacja w ZUS, szczególnie dla spółek prawa handlowego z jednoosobowym zarządem, co przysparza im trudności.

Podbicie kosztów produkcji ostatecznie odbije się na konsumentach poprzez wyższe ceny końcowe produktów. Należy podjąć wszelkie działania, by ograniczyć obowiązek raportowania ESG do dużych spółek, chroniąc tym samym mniejsze przedsiębiorstwa – konkluduje Abramowicz

Teoretycznie dyrektywa CSRD ma ograniczyć niewłaściwe praktyki, co przyniosłoby korzyść dla środowiska. Ale czy na pewno? Trudno ocenić skalę pozytywnych efektów tego przedsięwzięcia, za to koszty są już wiadome i z pewnością będą poważne. KE nie zrobiła żadnego rzetelnego badania, które oszacowały koszty ESG dla MŚP – podkreślił Artur Szczepek, szef gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Drugim tematem było stwierdzenie Abramowicza, że „ZUS łamie Konstytucję RP i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Podniesienie tej kontrowersyjnej kwestii dotyczącej działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzbudziło dyskusję o potencjalnych naruszeniach praw konstytucyjnych i międzynarodowych oraz ich wpływie na polski sektor biznesowy i społeczeństwo.

 

  • Agendy rządowe uzurpują sobie prawo do ustanawiania nowych norm prawnych. Widzimy to na przykładzie ZUS. Od wielu lat toczy się dyskusja nad terminem “wspólnik iluzoryczny” lub “spółka niemalże jednoosobowa”. Sąd rejestruje takie spółki, ale ZUS kwestionuje status prawny takiego podmiotu. Skutkuje to nałożeniem składek obejmujących nawet kilka lat wstecz. Powoduje to poczucie niesprawiedliwości wśród wspólników, którzy zawierają umowę w dobrej wierze, a są oskarżani de facto o oszustwo. Rzecznik MŚP skierował do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień wobec jednego z urzędników ZUS – zaznaczył dr n. pr. Marek Woch, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Kolejnym tematem podjętym podczas śniadania prasowego był: „Efekty synergii i rola współpracy przy realizacji projektów energetyki jądrowej”, w ramach którego Szczepan Ruman z Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. przedstawił znaczenie współpracy międzysektorowej w rozwoju bezpiecznej i zrównoważonej energetyki jądrowej.

 

  • Szczepan Ruman podkreślił kluczowe aspekty przyszłości energetyki w Polsce: „Obecnie ponad 70% naszej energii pochodzi z węgla, a naszym celem jest dostarczenie skutecznych alternatyw. Z uwagi na nasze duże zapotrzebowanie energetyczne, niemożliwe jest poleganie wyłącznie na odnawialnych źródłach energii (OZE). Dlatego energię jądrową uważamy za niezbędny element naszej strategii energetycznej. W szczególności reaktory wysokotemperaturowe mogą okazać się kluczowymi dla przemysłu, choć na razie pozostają tematem przyszłościowym.
  • Uważam, że tradycyjna energetyka jądrowa doświadczy swoistego renesansu. Należy jednak pamiętać, że im mniejszy jest reaktor, tym wyższe są koszty wytworzonej przez niego energii.
  • Zdecydowaliśmy się na partnerstwo z Rolls-Royce ze względu na ich doświadczenie w pracy nad reaktorami i oferowaną największą moc. Co istotne, reaktory Rolls-Royce charakteryzują się modułową budową, co umożliwia łatwy transport i montaż w miejscu docelowym. Reaktory typu SMR mogą być lokalizowane na południu Polski, oferując nie tylko energię, ale również ciepło, co jest dodatkowym atutem tej technologii – podkreślił Szczepan Ruman.

 

Podczas śniadania omówione zostały również istotne tematy z perspektywy biznesu:

 

„Poland. Heritage that drives the future.” Program udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, Kansai, to inicjatywa mająca na celu zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego i technologicznego Polski jako siły napędowej przyszłych innowacji. – Eliza Klonowska–Siwak, Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Expo 2025, omówiła plany udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, Kansai. Szczególny nacisk położono na prezentację dziedzictwa kulturowego i technologicznego Polski jako siły napędowej dla przyszłych innowacji.

 

  • Na wystawie skupimy się na dziedzictwie które przez pokolenia niosło wielu wybitnych Polaków, spośród których dla Japończyków najważniejszy jest Fryderyk Chopin. Przedstawimy wizerunek Polski jako kraju, którego głównym zasobem są ludzie – twórczy, otwarci, solidarni, profesjonalni, a nade wszystko odważni w swoich myślach i działaniach. Warto również podkreślić, że nasz pawilon będzie zbudowany tak, by zostawić jak najmniejszy ślad węglowy – przekonywała Eliza Klonowska–Siwak.

„System kaucyjny 2025: Rewolucja w gospodarowaniu odpadami i recyklingu” – dr hab. inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB, podkreślił jak planowany na 2025 rok system kaucyjny może zmienić zarządzanie odpadami i recyklingiem w Polsce, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Od 1 stycznia 2025 wprowadzimy rewolucję – system kaucyjny, dzięki któremu zwiększymy wolumen odzyskanych butelek. Do 2035 r. zamierzamy osiągnąć 77% w dziedzinie selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Chcemy, aby każdy producent czuł się odpowiedzialny za to, co projektuje, również pod kątem wyboru opakowania. Już na etapie produkcji powinniśmy się zastanowić, czy opakowanie będzie się nadawało do recyklingu. W odpadach komunalnych mamy tylko 3% odpadów opakowaniowych. To niewiele, ale bardzo dużo pod kątem pozyskania surowca. Pamiętajmy, że rocznie produkujemy 14 milionów ton odpadów komunalnych – zaznaczył Krystian Szczepański.

Debaty i Power Speeches

Po śniadaniu prasowym, Kongres przeszedł do serii angażujących debat i power speech’y, zorganizowanych w ramach trzech głównych obszarów: ekologicznej Polski, mocy społecznej oraz wpływu biznesu. Te intensywne sesje skupiły się na różnorodnych, ale równie istotnych aspektach zrównoważonego rozwoju, podkreślając innowacyjne podejście w różnych sektorach gospodarki.

Otwarcie Studia Gospodarka na III Kongresie ESG Polska Moc Biznesu w Warszawie

Artur Beck, inicjator i producent wydarzenia, podczas otwarcia Kongresu zaznaczył: „Polska, będąc szóstą gospodarką w Europie, ma szansę awansować na czwarte, a może nawet trzecie miejsce dzięki doskonałym menedżerom i rozwijającym się przedsiębiorcom. Dziś skupimy się nie tylko na raportowaniu, ale również na dystrybucji nadwyżek na cele charytatywne i społeczne, eksplorując, jak być nie tylko bogatym, ale i szczęśliwym.”

Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze, dodała: „Naszym celem jest angażowanie i budowanie świadomości społeczeństwa, które aktywnie zabiera głos w kwestiach ważnych. Promowanie idei ESG jest kluczowe w budowaniu silnego i świadomego społeczeństwa.”

Artur Beck podkreślił również znaczenie głosu organizacji pozarządowych: „Ponad dwadzieścia NGOs prezentuje dzisiaj swoje osiągnięcia, co podkreśla wagę większego udziału tych organizacji w debacie publicznej”.

Rekomendacje przygotowane wspólnie ze SGH i ponad 40 firmami obejmują takie tematy jak polityka klimatyczna, strategiczne cele, strategia dekarbonizacji i OZE, dialog i współpraca, odpowiedzialność pracodawcy, demografia i edukacja, strategia zrównoważonego rozwoju, stabilność regulacyjna oraz aktywność na forum Unii Europejskiej.

Beata Tylman-Nowakowska z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powitała uczestników: „Dzisiejszy Kongres to miejsce dialogu. Jako GPW, określając w 2021 roku naszą strategię ESG, dzielimy się wiedzą i misją wdrażania ESG w spółkach.”

Wojciech Kostrzewa, Prezes Polskiej Rady Biznesu, zauważył: „Będziemy omawiać wpływ regulacji ESG na korporacje i małe firmy. Niektóre nasze firmy członkowskie rozpoczęły raportowanie ESG już w 2017 roku, co było działaniem wyprzedzającym i budującym świadomość.”

Jacek Goliszewski z Business Centre Club podsumował: „Naszym celem jest nie tylko wsparcie firm, ale także pomoc przedsiębiorcom w zarządzaniu szansami, ryzykami i dobrymi praktykami, do których należy ESG.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...