BIZNESWażny sygnał ze strony przedsiębiorców

Ważny sygnał ze strony przedsiębiorców

Ważny sygnał ze strony przedsiębiorców

Ubiegły rok był z punktu widzenia polskiej gospodarki zły. Praktycznie otarliśmy się o recesję. Wszystko wskazuje, że w bieżącym roku wrócimy na ścieżkę powolnego, ale jednak odczuwalnego wzrostu. Aby go nie spowolnić, rządzący powinni jednak uważnie wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców.

Interesujące dane przynosi opublikowany właśnie raport firmy doradczej Grant Thornton. Zapytała ona przedsiębiorców o największe bariery utrudniające im rozwój ich przedsiębiorstw. Na czoło zdecydowanie wysuwają się dwa czynniki. Aż 86% respondentów wskazało na wysokie koszty pracy. Niestety, ostatnia propozycja rządu w sprawie wzrostu wynagrodzenia minimalnego w roku 2025 jest złą informacją dla pracodawców. Jak wskazywał w swym stanowisku Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, zbyt szybkie tempo wzrostu pensji minimalnej to droga donikąd. Konsekwencją będzie wzrost inflacji, szarej strefy, bezrobocia i spowolnienie rozwoju biedniejszych regionów Polski.

Druga bariera w rozwoju przedsiębiorstw to wysokie ceny energii. Dzięki inicjatywie Adama Abramowicza Sejm objął sektor MŚP zamrożeniem cen prądu. I tak jednak utrzymują się one na poziomie trudnym do udźwignięcia dla wielu firm, a nawet całych branż.

Ponad połowa respondentów jako przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej widzi pleniący się wzrost biurokracji. Na czynnik ten wielokrotnie w trakcie swojej 6-letniej kadencji wskazywał Rzecznik MŚP. Ograniczenie biurokracji i usprawnienie instytucji publicznych to jeden z głównych postulatów przygotowanej przez Adama Abramowicza „Nowej polityki gospodarczej”. Dobrze, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje kolejne transze ustawy deregulacyjnej. Z drugiej jednak strony, ciągłą praktyką ministerstw jest np. dodawanie do dyrektyw unijnych obostrzeń wykraczających poza wymogi europejskie. Najnowszym tego przykładem jest projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, w której to sprawie Adam Abramowicz interweniował u Ministra Cyfryzacji.

Również ponad połowa ankietowanych za barierę w rozwoju swojej firmy uznaje brak wykwalifikowanych pracowników. Wobec procesów demograficznych i starzenia się polskiego społeczeństwa konieczne są zatem przemyślane reformy systemu edukacji, tak by szkoły i uczelni kształciły pod kątem rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Niezbędne jest także opracowanie strategii polityki migracyjnej, łączącej potrzeby gospodarki z względami bezpieczeństwa i zachowania kulturowej tożsamości naszego kraju.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...