niedziela, 4 czerwca, 2023
FINANSEBANKOWOŚĆPolska liderem płatności elektronicznych. Wyniki badań z 14 krajów

Polska liderem płatności elektronicznych. Wyniki badań z 14 krajów

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Polska liderem płatności elektronicznych. Wyniki badań z 14 krajów

eService przeprowadził w 14 krajach świata badanie pt. „Postawy wobec form płatności”. Państwa objęte badaniem to: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria, Słowenia, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, Meksyk, Hiszpania i Portugalia. Partnerem badania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, jest Visa.

Najważniejsze wnioski:

Respondenci, jako domyślną, spontanicznie wymienianą metodę płatności najczęściej wskazują tradycyjną kartę płatniczą, która istotnie wyprzedziła gotówkę.

 • Karta i gotówka to metody płatności najczęściej spontanicznie wymieniane przez respondentów ze wszystkich krajów. Na pierwszym miejscu uplasowała się płatność tradycyjną kartą płatniczą (78% wskazań top-of-mind), wyprzedzając gotówkę i cyfrowe portfele do płatności cyfrowych (po 61% wskazań top-of-mind).
 • W niektórych krajach pozycja gotówki była jeszcze niższa, np. w Polsce (tylko 41% wskazań), Słowacji (51%), Niemczech (51%), Portugalii (51%), Wielkiej Brytanii (54%), Irlandii (56%) i Czechach (57%).
 • Nawet w krajach, w których gotówka miała wyższą liczbę spontanicznych wskazań, plasowała się na niższej pozycji niż płatność tradycyjną kartą płatniczą.

89% badanych korzysta z tradycyjnej karty płatniczej

 • 89% respondentów ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu korzysta z tradycyjnej karty płatniczej. Płatności nią są najpopularniejsze w Czechach (93%), Portugalii (93%), Irlandii (92%) i Polsce (92%).

Portfele cyfrowe coraz popularniejsze

 • 68% badanych wybiera portfele cyfrowe do płatności online. Szczególnie często korzystają z nich: Niemcy (89%), Portugalczycy (78%) i Hiszpanie (77%).

Zakupy online najczęściej opłacane są kartą

 • W wielu krajach mieszkańcy za swój ostatni zakup online najczęściej płacili kartą: w Hiszpanii (59%), Wielkiej Brytanii (55%), Meksyku (52%), Irlandii (49%) i Portugalii (42%). Choć nie jest to jedyna preferowana metoda. Portfele cyfrowe również są popularne przy płatnościach online – głównie wśród Niemców (54%), ale często korzystają z nich także Hiszpanie (31%), Portugalczycy (29%) i Irlandczycy (25%).
 • W Polsce karty (16%) i portfele cyfrowe (6%) wybierane są rzadziej ze względu na częste stosowanie kodów generowanych za pomocą aplikacji (32%) lub szybkich przelewów (16%).
 • Niektóre kraje mają bardziej tradycyjne podejście do zakupów online i płacą gotówką przy odbiorze (m.in. Bułgarzy – 25% i Słoweńcy – 16%) lub przelewem bankowym (np. Meksykanie – 25%, Portugalczycy – 20% i Czesi – 14%).

Zakupy offline (w tradycyjnych sklepach i punktach usługowych) częściej opłacane są na świecie kartą plastikową lub w telefonie (łącznie 47% wskazań vs 43% dla gotówki). Płatność gotówką ma szczególnie niską pozycję w Polsce (29%), Wielkiej Brytanii (31%) i Irlandii (34%)

 • Podczas ostatnich płatności offline (w tradycyjnym sklepie lub punkcie usługowym) najczęściej wybierano kartę (57%) – czy to tradycyjną (37%), czy też zapisaną na telefonie, zegarku lub na innym urządzeniu mobilnym (10%).
 • W niektórych krajach utrzymuje się jeszcze popularność gotówki, przede wszystkim w Meksyku (59%), Niemczech (54%), Bułgarii (53%) i na Węgrzech (51%). Inne narody wyróżniają się znacznie rzadszym korzystaniem z gotówki, zwłaszcza Polacy (29%), mieszkańcy Wielkiej Brytanii (31%) i Irlandczycy (34%).
 • Płatności zbliżeniowe telefonem, zegarkiem lub innym urządzeniem są najbardziej popularne w Wielkiej Brytanii (23%).

Ponad połowa badanych preferuje elektroniczne metody płatności

 • 55% badanych preferuje elektroniczne metody płatności (kartą, telefonem, zegarkiem lub innym urządzeniem) vs 37% dla płatności gotówką podczas zakupów offline (8% wskazań „nie wiem”).
 • Większość mieszkańców badanych krajów skupia się na płatnościach elektronicznych i preferuje te metody bardziej niż gotówkę. Najsilniejsza preferencja płatności elektronicznych zaobserwowana została w: Wielkiej Brytanii (71% dla płatności elektronicznych, 22% dla gotówki), Irlandii (63% dla płatności elektronicznych, 31% dla gotówki), Polsce (62% dla płatności elektronicznych, 26% dla gotówki), Słowacji (62% dla płatności elektronicznych, 31% dla gotówki) i Czechach (61% dla płatności elektronicznych, 30% dla gotówki).
 • Preferencja dla płatności gotówkowych utrzymała się jeszcze jedynie w Meksyku (44% dla płatności elektronicznych, 50% dla gotówki) i Bułgarii (38% dla płatności elektronicznych, 54% dla gotówki) oraz, w nieco mniejszej skali, w Niemczech (47% dla płatności elektronicznych, 45% dla gotówki).

Problemy z płatnością kartą to rzadkość, najczęściej spotykane są w Meksyku, Rumunii i Bułgarii, najrzadziej w Polsce

 • Najrzadziej problemy z płatnościami kartą występują w Polsce – codziennie lub prawie codziennie tylko u 4% badanych. Podobnie na Węgrzech, w Chorwacji, Słowenii – również 4%, w Wielkiej Brytanii 5%, a w Irlandii 6%.
 • Niestety w niektórych krajach dostęp do płatności kartą nie zawsze jest możliwy. Problemy z płatnościami za pomocą tego nośnika są najczęściej spotykane w Meksyku (91% badanych je napotkało), ale także w Rumunii (87%) i Bułgarii (80%).

Najczęstszą przyczyną trudności z płatnościami kartą jest przede wszystkim niedostępność terminala w miejscu zakupu – to główny problem przede wszystkim w Meksyku, Czechach, Słowacji, Bułgarii i Słowenii. Drugim powodem jest awaria terminala – te najczęściej występują w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji i Portugalii. W Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii częściej niż w innych krajach zdarza się, że sprzedawcy wymagają osiągnięcia minimalnej kwoty przed akceptacją płatności kartą, co jest niezgodnie z zasadami organizacji płatniczych.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

Co nas czeka na rynku obligacji korporacyjnych

0
„Pozostajemy optymistycznie nastawieni do rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Mając na uwadze bieżącą sytuację makroekonomiczną oraz perspektywy ścieżki stóp procentowych, ta klasa aktywów powinna pozwolić na osiągnięcie relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu. Stabilizacja rentowności na...

REIT-y w Polsce to już temat zamknięty?

0
Tematowi uchwalenia polskich przepisów wprowadzających spółki typu REIT było poświęconych już kilka artykułów, które przygotowali eksperci portalu NieruchomosciSzybko.pl. Trudno się jednak dziwić, bo o regulacjach sprzyjających rozwojowi dywidendowych spółek nieruchomościowych była mowa już jesienią...

Ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych

0
Wysoka inflacja z pewnością skłania coraz więcej inwestorów w lokowanie pieniędzy w obligacje korporacyjne. – Ta opcja inwestowania z pewnością wiąże się z większym ryzykiem, choć często jednocześnie oznacza większy zysk. Przy inwestowaniu w...