INNOWACJESZTUCZNA INTELIGENCJAPracownicy, procesy i platformy IT w erze AI

Pracownicy, procesy i platformy IT w erze AI

Pracownicy, procesy i platformy IT w erze AI

  • Według raportu Avanade „Generative AI Organizational Readiness Report”, zdecydowana większość pracowników (79 proc.) spodziewa się, iż narzędzia wykorzystujące Gen AI będą miały wpływ nawet na 20 godzin ich tygodniowego czasu pracy.
  • Dzięki wczesnemu dostępowi do Microsoft 365 Copilot oraz realizacji szeroko zakrojonych testów, Avanade jako jedna z pierwszych firm zaoferowała klientom kompleksowe wsparcie w adopcji technologii Gen AI i optymalnym wykorzystaniu jej możliwości.
  • W ciągu sześciu tygodni od implementacji innowacyjnego narzędzia AI Microsoft 365 Copilot Avanade zaoszczędziło ok. dwóch godzin czasu pracy swoich zespołów dziennie.

Najnowszy raport Avanade na temat gotowości organizacji do adopcji generatywnej sztucznej inteligencji „Generative AI Organizational Readiness Report” wskazuje na optymizm pracowników związany z technologią Gen AI i jej wykorzystaniem. 97 proc. respondentów deklaruje wykorzystanie AI w pracy przynajmniej raz w tygodniu, najczęściej do automatyzacji powtarzalnych zadań. Jak uważa 79 proc. ankietowanych, narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji w przyszłości będą miały wpływ nawet na 20 godzin ich tygodniowego czasu pracy. Większość ankietowanych (63 proc.) podkreśla jednak potrzebę podniesienia swoich kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi AI. Niemal połowa pracowników (49 proc.) nie ma pewności czy procesy zarządzania ryzykiem w ich organizacji są wystarczająco skuteczne, aby firma mogła bezpiecznie integrować Gen AI we wszystkich obszarach działalności. Jak wynika z badania Avanade, tylko 48 proc. przedsiębiorstw posiada odpowiednie regulacje dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji, zapewniające pracownikom bezpieczeństwo w ramach odpowiedzialnej i efektywnej implementacji.

Prym w poziomie implementacji technologii AI w Polsce wiodą branża finansowa (bankowość i ubezpieczenia) i handlu detalicznego. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, firmy handlowe wykorzystują AI m.in. do poprawy procesów obsługi klienta i optymalizacji łańcucha dostaw, która pozwala np. dostosowywać asortyment sklepu do bieżących trendów na rynku. Natomiast branża finansowa weryfikuje możliwości technologii AI w zakresie personalizacji usług kreowanych dynamicznie w oparciu o zbierane i analizowane dane. Widzimy także potencjał wykorzystania Gen AI w branży medycznej. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji automatyzując część powtarzalnych czynności odciążą zarówno pracowników administracyjnych jak i lekarzy. Możliwość realizacji części czynności przez systemy wsparte przez AI w perspektywie czasu zwiększy dostępność usług opieki zdrowotnej przy zachowaniu kontroli jakości – komentuje Bartłomiej Antczak, Country Manager Avanade w Polsce.

Firma Avanade otrzymała zaproszenie od Microsoft do programu wczesnego dostępu do narzędzia AI Copilot na platformie Microsoft 365 i od lutego 2023 r. zrealizowała szereg szeroko zakrojonych testów. Dzięki temu, w ciągu sześciu tygodni od wdrożenia narzędzia, firma zaoszczędziła ok. dwóch godzin czasu pracy swoich zespołów dziennie i jako jedna z pierwszych zaoferowała klientom szereg nowych usług pozwalających na efektywną implementację Gen AI.

Biorąc udział w programie tzw. wczesnego dostępu do narzędzia Microsoft 365 Copilot zrealizowaliśmy badania, w jaki sposób tego typu innowacje wpływają na środowisko pracy. Przy przemyślanych i dobrze wdrożonych produktach Copilot, badania potwierdziły podniesienie produktywności. Opinie na temat funkcjonalności Copilot jako dodatku do aplikacji Teams, obejmujących m.in. zadawanie pytań w trakcie spotkań, sugerowanie kluczowych działań oraz sporządzanie podsumowań rozmów, zostały pozytywnie ocenione przez pracowników – podkreśla Bartłomiej Antczak.

Ponieważ odpowiednie przygotowanie organizacji jest kluczowe dla skutecznej integracji technologii AI, pakiet sześciu usług Avanade Microsoft 365 Copilot obejmuje wsparcie w procesie adopcji sztucznej inteligencji od oceny gotowości, przez zdefiniowanie celów aż po skuteczne wdrożenie narzędzia i maksymalne wykorzystanie jego możliwości. W skład pakietu wchodzą:

  • Microsoft 365 Copilot Assessment. Ocena gotowości organizacji do adopcji Gen AI, obejmująca plan optymalizacji systemu IT niezbędnej do wykorzystania potencjału narzędzia.
  • Microsoft 365 Copilot Value Framework. Dostosowanie celów biznesowych do możliwości rozwiązania, zdefiniowanie kluczowych obszarów i celów wdrożenia oraz stworzenie metryk umożliwiających śledzenie postępów.
  • Microsoft 365 Copilot Information Management Accelerator. Ocena zarządzania danymi, identyfikacja ryzyk oraz rekomendacja modelu zarządzania danymi. Wsparcie w optymalizacji procesów ich przetwarzania oraz przepływu w strukturach IT.
  • Microsoft 365 Copilot Change Enablement Accelerator. Zapewnienie gotowości pracowników do integracji sztucznej inteligencji w organizacji i nowego sposobu pracy.
  • Microsoft 365 Copilot Transformation. Przygotowanie organizacji do maksymalnie efektywnego wykorzystania narzędzia poprzez budowanie zaangażowania, szkolenie pracowników oraz dostosowanie platform IT.
  • Microsoft 365 Copilot Extensibility Accelerator. Wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu niestandardowych rozszerzeń dla Microsoft 365 Copilot, w tym szkolenia, warsztaty kreatywne oraz dostosowanie wtyczek zwiększających funkcjonalności.

Efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji staje się kluczowym wyznacznikiem konkurencyjności biznesu i pozwala firmom na całym świecie na znaczący rozwój. Przedsiębiorstwa, które nie podejmą działań w celu wdrożenia technologii AI i nie wykorzystają jej transformacyjnego potencjału, ryzykują pozostanie w tyle. Zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi i szkoleń poprzez Microsoft 365 Copilot znacząco skróci czas dostrzeżenia wartości danych i przekształcenia ich w wiedzę niezbędną do wyciągnięcia wniosków i podjęcia efektywnych działań – mówi Veit Siegenheim z Avanade.

Już ponad 70 organizacji adoptowało Microsoft 365 Copilot korzystając ze wsparcia Avanade. Aktualnie firma prowadzi kilkanaście projektów wdrożeniowych tego narzędzia.

O raporcie

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2023 r. przez McGuire Research Services na zlecenie Avanade. W ramach badań zebrano odpowiedzi 3000 wykwalifikowanych pracowników firm z siedzibami we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Brazylii i Japonii, reprezentujących branże, takie jak: Bankowość, Energetyka, Zdrowie, Life Sciences, Handel, Przemysł, Usługi komunalne, a także organizacje rządowe i non-profit.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...