sobota, 9 grudnia, 2023

Najwyższa Izba Kontroli - najnowsze informacje, komentarze, opinie

Najwyższa Izba Kontroli

Michał Bulsa: Produkcja lekarzy na potrzeby wyborcze

- Oczywistością jest, że w Polsce brakuje lekarzy. Sposobem na zażegnanie kryzysu nie może być jednak ich taśmowa produkcja. Sytuacji w ochronie zdrowia nie poprawi to, że niebawem każda politechnika, akademia rolnicza czy towarzystwo wiedzy będzie miało kierunek lekarski....

Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach szansą na reset urzędów wojewódzkich?

W cieniu kontrowersyjnych zmian dotyczących nielegalnego przekraczania granicy rząd przygotowuje znaczne zmiany w udzielaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Na ujawnienie końcowego projektu musieliśmy czekać wiele miesięcy a poprzednie zmiany przepisów migracyjnych miały charakter doraźny i dotyczyły głównie sytuacji...

FOR: Stan finansów publicznych jest poważny. Deficyt nadal jest jednym z większych w historii

Nieprzejrzystość sposobu, w jaki są dzielone, rozdawane i wydawane publiczne pieniądze, jest według dr. Sławomira Dudka, głównego ekonomisty Forum Obywatelskiego Rozwoju, największym grzechem rządzących w dziedzinie finansów publicznych. Według niego rząd stosuje „kreatywną księgowość”, żeby nie wpaść w 60-proc. próg zadłużenia publicznego wobec PKB,...

W. Orłowski: Pandemia spowodowała ogromne wzrosty deficytu i długu. ​Dalsze zadłużanie grozi kryzysem finansowym

Faktyczne polskie zadłużenie wzrosło w 2020 roku do poziomu niemal czterokrotnie wyższego, niż wskazują na to oficjalne dane wykonania budżetu państwa. To efekt m.in. emisji obligacji przez PFR czy BGK, nieujmowanych w rachunkach budżetowych. I choć w porównaniu z innymi krajami Europy polskie zadłużenie...

Raport NIK: jesteśmy daleko od zamkniętego obiegu odpadów

Zbyt wolne tempo prac legislacyjnych i koncepcyjnych w ministerstwach, brak pełnej wiedzy o problemie i wadliwy system raportowania danych – to tylko niektóre ograniczenia, oddalające nas od wdrożenia w Polsce zamkniętego obiegu odpadów, jakie wypunktowała Najwyższa Izba Kontroli. Raport...

Urzędnicy boją się rozwiązywać spory publiczno-prywatne w drodze mediacji. Według nich bezpieczniej zdać się na wyrok sądu

Wzrosła liczba sporów publiczno-prywatnych rozwiązywanych w drodze mediacji, która kończy się ugodą. W ubiegłym roku zawarto ich  84, podczas gdy w 2018 roku – jedynie 22. Wciąż jednak przeważająca większość z ok. 3 tys. takich spraw rocznie trafia na długie lata do...
- Reklama -

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Przedsiębiorcy przedstawią postulaty do nowego rządu

Eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji branżowych wypracowali postulaty zmian, działań i wyzwań, które stają przed nową władzą. W raporcie...
- Reklama -