wtorek, 20 października, 2020
UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie NNW dla dziecka – co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie NNW dla dziecka – co trzeba wiedzieć?

-

Z czego składa się polisa NNW dla dziecka? Co brać pod uwagę przy zakupie?

Ubezpieczenie NNW dla dziecka – co trzeba wiedzieć?

Każde dziecko posiada ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki niemu może bezpłatnie korzystać z diagnostyki i leczenia w ramach publicznej ochrony zdrowia. Taka polisa nie zapewnia jednak wypłaty dodatkowego świadczenia, gdy dojdzie do wypadku i urazu. Dlatego rodzice powinni pomyśleć o ubezpieczeniu NNW dla dziecka.

Czym jest ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jest polisą, która zapewnia ochronę w sytuacji, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu na skutek złamania, zwichnięcia lub innego urazu. Ochroną może zostać objęte dziecko od dnia narodzin do ukończenia 18. roku życia. Rodzice mogą wykupić je prywatnie w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym lub w szkole.

NNW szkolne to najczęściej ubezpieczenie grupowe, które zapewnia podstawowy zakres ochrony. Obowiązuje ono wyłącznie w trakcie roku szkolnego. Oznacza to, że powinieneś pamiętać o jego przedłużeniu wraz z nadejściem września. Zaletą takiego rozwiązania jest niska składka. Prywatna polisa umożliwia dopasowanie jej warunków do indywidualnych potrzeb. Rodzice sami mogą zdecydować, w przypadku jakich zdarzeń dziecku zostanie wypłacone świadczenie. Dostępne są także różne warianty ubezpieczenia oraz dodatkowe pakiety, które rozszerzają zakres ochrony. Warto też, abyś pamiętał, że prywatna polisa może być uzupełnieniem NNW szkolnego.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia NNW dla dziecka?

W podstawowy zakres ubezpieczenia NNW dla dziecka wchodzi wypłata świadczenia, gdy dziecko ulegnie wypadkowi i dozna urazu. Nie ma znaczenia, gdzie będzie miał on miejsce – w domu, w szkole, w czasie zajęć pozalekcyjnych czy na wycieczce. Najczęściej ochrona obejmuje złamania, ale rodzice mogą rozszerzyć polisę także o inne zdarzenia: zwichnięcia, skręcenia, oparzenia, rany wymagające szycia oraz groźne urazy.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka możesz rozszerzyć o dodatkowe pakiety. Jednym z nich jest opieka po wypadku. W jego ramach możecie liczyć na:

  • opiekę lekarza i pielęgniarki w domu,
  • prywatne lekcje dla dziecka w domu,
  • pomoc w opiece nad dzieckiem,
  • konsultacje psychologiczne,
  • dostarczenie niezbędnych leków do miejsca zamieszkania,
  • transport medyczny,
  • organizację urodzin dziecka (jeśli wypadną one w trakcie hospitalizacji),
  • dostęp do infolinii medycznej,
  • zwrot kosztów wycieczki, w której dziecko nie mogło uczestniczyć ze względu na wypadek.

Innym pakietem, o który możesz rozszerzyć ubezpieczenie NNW dla swojego dziecka, jest opieka medyczna. W jej ramach możesz liczyć na organizację i pokrycie kosztów niezbędnych konsultacji specjalistycznych (m.in. ortopedycznej, chirurgicznej, neurologicznej). Ochrona obejmuje także badania diagnostyczne (laboratoryjne, radiologiczne, ultrasonograficzne) oraz zabiegi ambulatoryjne. Nie musisz martwić się również o rehabilitację po wypadku. Zabiegi mogą odbywać się w miejscu pobytu dziecka lub w poradni rehabilitacyjnej. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i dodatkowych pakietów znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

forex

Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarkę – komentarz Grzegorza Maliszewskiego

0
W tym tygodniu publikowane będą kolejne dane z gospodarek rozwiniętych, wskazujących na skalę załamania koniunktury w następstwie epidemii koronawirusa. W tym kontekście istotne będą wskaźniki koniunktury w USA i strefie euro. Oczekiwać można dalszego...
2

W II kwartale globalny PKB może spaść nawet o 15 proc. w ujęciu rocznym....

0
W marcu wskaźnik PMI – łącznie dla przemysłu i usług – w strefie euro odnotował rekordowy spadek do 31,4 pkt, podczas gdy jeszcze w lutym wyniósł 51,6 pkt. Dane te obrazują nastroje osób odpowiedzialnych za zakupy w firmach, co...
rozwoj

Tarcza Antykryzysowa: przykłady działań polityki podatkowej w innych państwach

0
Doświadczenia z kryzysu z 2008 roku pokazały, że instrumenty podatkowe mają istotną rolę w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego. Aktualne działania innych państw pozwalają stwierdzić, że polityka podatkowa ma i będzie mieć istotne znaczenie w...