FIRMYArena.pl kontynuuje proces budowy grupy spółek wodorowych

Arena.pl kontynuuje proces budowy grupy spółek wodorowych

Arena.pl kontynuuje proces budowy grupy spółek wodorowych

Arena.pl jest w trakcie realizacji umowy inwestycyjnej, której celem jest przejęcie większościowego pakietu udziałów w hiPower Europe. Wczoraj Spółka podpisała przedwstępną umowę nabycia kolejnej spółki z obszaru zielonej energii – H2 Beskidy, która działa w zakresie  wytwarzania, dostarczania i magazynowania wodoru. Firma ta opracowała stacje wodorowe, które można zintegrować z istniejącymi stacjami benzynowymi lub wykorzystać jako indywidualne źródła zasilania dla domów i obiektów rolniczych.

Stacja wodorowa H2 Beskidy oferuje oszczędności i mobilność w porównaniu z tradycyjnymi stacjami tankowania wodoru. Zbudowana jest w formie kontenera wyposażonego w system sterowania i monitoringu, co zapewnia większą automatyzację i możliwość zdalnego nadzoru. Jednocześnie produkuje wodór o wysokiej czystości, wykorzystując wodę wodociągową oraz odnawialne źródła energii i minimalizuje straty wodoru podczas magazynowania.

– Zespół naukowców H2 Beskidy opracował własną stację wodorową, bazując na opatentowanej technologii elektrolizera do produkcji wodoru i tlenu, do którego produkcji i wykorzystania posiada licencje. Umożliwia to efektywny proces produkcji stacji wodorowych i dostosowanie ich do potrzeb odbiorców. – komentuje dr Jacek Gliniak, prezes hiPower Europe i współtwórca technologii wodorowych i ogniw paliwowych hiPower.

Przedwstępna umowa sprzedaży obejmuje 61,54 proc. udziałów H2 Beskidy Sp. z o.o. Cena za te udziały została ustalona na 932 tys. zł. Transakcja zostanie zrealizowana ze środków własnych lub finansowania dłużnego. Warunkiem realizacji umowy jest pozytywny wynik due dilligence oraz zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Arena.pl, przeprowadzanego w związku z przejęciem większościowego pakietu udziałów w hiPower Europe Sp. z o.o.

– Produkt H2 Beskidy stanowi doskonałe dopełnienie oferty hiPower. Współpraca zespołów naukowych oraz sprzedażowych może przynieść daleko idące synergię pomiędzy naszymi firmami. – dodaje Mateusz Mynarski, wiceprezes H2 Beskidy.

hiPower Europe, jako pierwsza w Europie, rozpoczyna wdrażanie innowacyjnej technologii odzysku wodoru z gazów resztkowych, niedostępnej dotychczas na rynku europejskim. Firma posiada również zasilane metanolem ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz mobilne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

– Stawiamy kolejny krok w stronę zielonej rewolucji, której ważnym elementem jest zwiększenie dostępu do zróżnicowanej oferty zrównoważonych źródeł energii. Co ważne, wszystkie nasze rozwiązania są unikalne i powstały na bazie opatentowanych technologii. – podsumowuje dr Jacek Gliniak.

H2 Beskidy opracowało unikalne stacje wodorowe, które wykorzystują opatentowaną technologię elektrolizera do produkcji wodoru i tlenu. Dzięki unikatowej konstrukcji elektrolizera produkt oferowany przez H2 Beskidy przewyższa tradycyjne elektrolizery m.in. poprzez mniejsze zużycie energii, wyższą wydajność, niższy koszt oraz produkcję wodoru o wysokiej czystości. System jest wysoce zautomatyzowany i może być zdalnie monitorowany, co zmniejsza potrzebę stałego nadzoru. Wytwarza wodór o wysokiej czystości bez emisji szkodliwych gazów i może magazynować energię elektryczną w postaci wodoru, zapewniając niezawodny system zasilania rezerwowego.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...