TECHNOLOGIACyfryzacja łańcucha dostaw jako klucz do przyszłej odporności biznesu

Cyfryzacja łańcucha dostaw jako klucz do przyszłej odporności biznesu

Cyfryzacja łańcucha dostaw jako klucz do przyszłej odporności biznesu

Cyfryzacja łańcucha dostaw staje się niezbędnym elementem strategii firm dążących do zwiększenia elastyczności i odporności na zakłócenia. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), analityka danych czy kody 2D, przedsiębiorstwa mogą lepiej przewidywać i reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Takie wnioski płyną z raportu „Trend Research” przygotowanego przez Radę ds. Innowacji GS1.

Wiodące trendy biznesowe i technologie

Cyfryzacja łańcucha dostaw jest jednym z wiodących trendów biznesowych. Według ekspertów z Rady ds. Innowacji GS1, obok zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony prywatności danych i identyfikowalności, będzie ona kształtować przyszłość oraz kierunki rozwoju firm i gospodarek krajowych.

Rozwój tych trendów będzie napędzany przez technologie, które już teraz odgrywają dużą rolę w otoczeniu, a ich znaczenie będzie rosło jeszcze mocniej w kolejnych latach. Wśród nich wymieniane są: AI, IoT, czujniki czy weryfikowalne dane uwierzytelniające. Równolegle będzie umacniać się rola robotyki i automatyzacji, obliczenia przestrzennego oraz rozpoznawania obrazów, które będą wspierać rozwój wielu dziedzin – od handlu po sektor ochrony zdrowia.

Innowacje kształtują przyszłość łańcucha dostaw

Wydarzenia ostatnich lat – pandemia, wojna w Ukrainie, ekstremalne warunki pogodowe, globalna inflacja spowodowały duże zakłócenia i zarazem wymusiły przyspieszenie transformacji cyfrowej. Firmy poszukują sposobów, aby zapewnić sobie elastyczność na każdym etapie łańcucha dostaw, coraz odważniej sięgając po innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich są kody 2D (GS1 DataMatrix i GS1 QR kod), które pozwalają na zapisanie wszystkich tych informacji, których nie można lub nie da się przedstawić za pomocą jednowymiarowych kodów kreskowych. Pod ikoną dwuwymiarowego kodu można zaszyć informacje o dacie ważności, numerze partii, alergenach, kraju pochodzenia, zewnętrznych certyfikatach, itp. Co ważne QR kody ze standardem GS1 zawierają też nadane przez tę organizację numery GTIN, dzięki czemu są identyfikowane w globalnej gospodarce. Wśród zalet wdrożenia kodów 2D wymienia się m.in. poprawę zarządzania zapasami, zmniejszenie marnotrawstwa żywności – o 40% w przypadku świeżej żywności, większą dokładność oraz elastyczność zastosowania.

Rada ds. Innowacji zwraca uwagę, że przyspieszająca globalna migracja do kodów 2D wymaga przyjęcia nowych standardów obsługi i integracji wielu źródeł danych. Współpraca międzyorganizacyjna oraz przyspieszenie innowacji są więc niezbędne dla efektywnego działania w zmieniającym się środowisku handlowym, a podstawą każdej transformacji cyfrowej są odpowiednio dobrane systemy.

„GS1 już teraz aktywnie  wspiera firmy w digitalizacji ich łańcuchów dostaw, oferując im  standardy i oparte na nich rozwiązania, które ułatwiają dostęp do danych o produktach, partnerach, lokalizacjach i zdarzeniach. Jesteśmy przekonani, że wiele trendów i technologii będzie rozwijać się pomyślniej i  łatwiej wdrażać tylko wtedy, gdy wszyscy  partnerzy będą korzystać z tych samych standardów,” powiedziała Elżbieta Hałas, Prezeska Zarządu GS1 Polska.

W cyfryzacji łańcucha dostaw kluczowe są scentralizowane rejestry, takie jak Globalny Rejestr GS1. Dzięki usłudze Verified by GS1 możliwe jest dotarcie do informacji o rzeczywistym wykorzystaniu standardów GS1 przez firmy na rynku (Uczestników Systemu GS1). Globalny Rejestr GS1 udostępnia informacje o:

  • Numerach GTIN (kodach EAN) – identyfikatorze produktu
  • Numerach GLN – identyfikatorze lokalizacji
  • Innych identyfikatorach GS1, np. SSCC, GSIN, GRAI i in.

Dla polskiego rynku została stworzona platforma eProdukty jako źródło pozyskania informacji o numerach GTIN oraz powiązanych z nimi produktami. Dzięki podłączonej usłudze Verified by GS1 pozwala wyszukiwać i weryfikować poprawność numerów GTIN (kodów EAN) – wskazuje firmę, która korzysta z danego numeru oraz produkt, który jest nim opisany.

Z korzyścią dla środowiska

Cyfryzacja łańcucha dostaw może wesprzeć firmy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i raportowaniu ESG, przynosząc równocześnie znaczące korzyści dla środowiska naturalnego. Przykładowo cyfryzacja eliminuje potrzebę papierowej dokumentacji, prowadząc do wdrożenia modelu „paperless”, który wspiera zrównoważony rozwój poprzez redukcję zużycia papieru i zwiększenie efektywności procesów administracyjnych. Ponadto, pozwala na dokładne monitorowanie oraz analizę danych dotyczących śladu węglowego, zużycia surowców i innych wskaźników środowiskowych. Dzięki temu firmy mogą skuteczniej spełniać wymogi regulacyjne i oczekiwania interesariuszy dotyczące zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.

O raporcie

„Trend Research” to trzecia edycja badania przeprowadzanego przez GS1, które pozwala na wskazanie najważniejszych trendów biznesowych i technologii je wspomagających oraz porównanie tendencji zmian w odniesieniu do wyników z lat poprzednich. Pełny raport z wynikami w języku polskim jest do pobrania tutaj: https://gs1pl.org/aktualnosci/jak-dzialac-w-swiecie-ciaglych-wyzwan-raport-z-trzeciej-edycji-badania-trendow-trend-research-od-gs1/

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...