PRACA I KARIERAREKRUTACJAJak zmieniają się czasy w rekrutacji?

Jak zmieniają się czasy w rekrutacji?

Jak zmieniają się czasy w rekrutacji?

Choć dołączanie listu motywacyjnego do aplikacji o pracę jeszcze do niedawna było standardem, to dziś już 6 na 10 badanych rezygnuje z tej praktyki. Co więcej, 62% respondentów uważa, że w przeszłość powinna odejść konieczność dodawania zdjęcia do CV, ponieważ kandydatów nie powinno oceniać się po wyglądzie. Inkluzywne, szczegółowe, zwięzłe – takie powinny być ogłoszenia rekrutacyjne naszych czasów, a wraz z nimi całe procesy rekrutacyjne. Wśród kandydatów wykształciły się pewne standardy i przyzwyczajenia, które nowoczesne organizacje muszą wdrażać, by być w stanie zawalczyć o pozyskanie i utrzymanie najlepszych talentów.

Najważniejsze informacje:

  • 61% badanych nie załącza listu motywacyjnego podczas wysyłania CV.
  • 62% uważa, że konieczność umieszczania zdjęcia w CV powinna odejść w przeszłość.
  • 62% osób chętnie skorzysta z generatora CV bazującego na informacjach z profilu kandydata.
  • Aż 81% respondentów oczekuje od pracodawcy informacji o wynagrodzeniu w ofertach pracy.
  • 67% badanych mniej chętnie zaaplikuje na oferty, w których nie ma informacji o wynagrodzeniu.
  • 24% kandydatów zniechęcają do aplikowania oferty skierowane wyłącznie do jednej płci.

Przez ostatnie lata standardy w rekrutacji uległy licznym zmianom, zarówno pod wpływem postępu technologicznego, jak i ewolucji kulturowej. Automatyzacja procesów aplikowania o pracę w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nabrała większej dynamiki, niż miało to miejsce w kilkunastu ostatnich latach, ale to niejedyny czynnik wpływający na zachodzące zmiany. Na rynku pojawia się nowe pokolenie, a wraz z nim formują się nowe standardy.

Aby sprawdzić, jak dokładnie kształtują się dziś nowe praktyki pod kątem rekrutacji, serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie na próbie 2120 Polaków w wieku 18-65 lat. Jak się okazuje, Polska w tym zakresie nie odstaje od najbardziej postępowych krajów europejskich, charakteryzujących się połączeniem innowacji technologicznych, zaangażowania na rzecz różnorodności i włączenia społecznego oraz skupieniem się na tworzeniu uczciwych i przejrzystych praktyk zatrudniania.

Mniej aplikacji, większa precyzja

37% badanych deklaruje, że szukając pracy, przesyła do pracodawców mniej CV niż przy poprzednich poszukiwaniach zatrudnienia. Widać jednak, że podejmowane próby cechuje personalizacja w zależności od miejsca, do którego kandydat aplikuje. 55% respondentów wskazało bowiem, że przygotowując swoje CV w odpowiedzi na oferty, stara się każdorazowo dopasować je do potrzeb konkretnego pracodawcy. 32% kandydatów z kolei zaznacza, że szukając pracy, wysyłają oni CV tylko na jedną, najbardziej dopasowaną ofertę, a dopiero gdy kończy się to niepowodzeniem – aplikują na następną.

Widzimy, że kandydaci przygotowują szyte na miarę CV, ale to niejedyna obserwowana tendencja. 62% badanych uważa, że konieczność umieszczania zdjęcia w CV powinna odejść w przeszłość, ponieważ osób aplikujących do pracy nie powinno oceniać się po wyglądzie. W przeszłości dołączanie zdjęcia do CV było powszechnie praktykowane, jednak obecnie w wielu krajach i branżach staje się to coraz mniej popularne. Zmiana ta ma na celu eliminowanie potencjalnych uprzedzeń związanych z wyglądem i promowanie bardziej obiektywnej oceny kwalifikacji zawodowych.

Praktyka niedodawania zdjęć w CV wspiera promowanie równych szans i obiektywnej oceny w procesie rekrutacji. Umieszczenie fotografii może wprowadzić element subiektywizmu i potencjalnej stronniczości, ponieważ wrażenia wizualne mogą w niezamierzony sposób wpłynąć na ocenę osoby aplikującej. Brak zdjęcia pomaga więc przenieść nacisk na ocenę kandydatów na podstawie ich kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia, wspierając sprawiedliwe zatrudnianie. Ponadto usuwanie zdjęć z CV jest zgodne z wytycznymi prawnymi i etycznymi, służącymi do zniechęcania do wszelkich form dyskryminacji ze względu na wiek, płeć czy pochodzenie – komentuje Ewelina Amanowicz, Starsza specjalistka ds. rekrutacji i employer brandingu w Pracuj.pl.

Bez zdjęć, ale i bez zbędnych dodatków – 61% badanych kandydatów deklaruje, że podczas wysyłania CV zwykle nie dodają do niego listu motywacyjnego. Spadające znaczenie tego dokumentu w rekrutacji odzwierciedla zmiany, jakie zaszły w praktykach zatrudniania w ciągu ostatnich kilku lat.

Zautomatyzowane systemy i platformy cyfrowe usprawniają tzw. screening kandydatów, czyli pierwszy etap oceny ich dopasowania na dane stanowisko. To w konsekwencji minimalizuje potrzebę sporządzania osobnego listu motywacyjnego. Nacisk na ujednolicone i obiektywne kryteria oraz informacje dostępne w profilach zawodowych, zmniejsza znaczenie listu motywacyjnego.

Oczywiście – choć można z całą pewnością stwierdzić, że na rynku pracy i rekrutacji jego rola zmalała, to znaczenie to może być różne w zależności od branży. Zachodzące zmiany podkreślają jednak znaczenie coraz bardziej wydajnych i sprawiedliwych procesów rekrutacyjnych.

Wsparcie automatyzacji

Dziś kandydat często przygotowuje swoje CV ze wsparciem automatyzacji, a pracodawcy po taką samą pomoc sięgają celem wyboru najlepszych kandydatów do pracy.

Aż 62% respondentów badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl wskazuje, że szybki generator CV tworzący je na podstawie informacji z profilu kandydata pozytywnie wpłynąłby na ich stosunek do ofert pracy. Nie bez znaczenia są także rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję – ponad połowa badanych (53%) pozytywnie odebrałaby rekomendacje AI dotyczące uzupełnień w profilu czy CV zwiększające szanse na bycie dostrzeżonym przez pracodawcę.

Co więcej, 56% badanych chciałoby otrzymywać automatyczne rekomendacje ofert pracy dostosowanych do ich doświadczenia zawodowego, a 58% chciałoby takich rekomendacji dostosowanych do wcześniej określonych przez nich kryteriów, takich jak np. pensja czy tryb pracy.

Na skutek rozwoju internetu, nowoczesnych technologii i mediów społecznościowych, zmienia się oblicze rekrutacji, zarówno dla kandydatów, jak i rekruterów. Ci ostatni nierzadko zaglądają do profesjonalnych profili zawodowych potencjalnych pracowników, które dostępne są w systemach rekrutacyjnych, czy online. Upowszechnianie się systemów zarządzania rekrutacją (ATS) oraz narzędzi do automatyzacji procesów HR sprawia, że wiele firm do szybszego identyfikowania najlepiej dopasowanych kandydatów używa algorytmów selekcji i rekomendacji CV. To zmienia sposób, w jaki rekrutacja jest prowadzona i oceniana, a wzrost znaczenia narzędzi online w całym procesie sprawia, że kandydaci chcą inwestować czas w budowanie atrakcyjnych profili online, prezentujących ich umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia – komentuje Katarzyna Trzaska, marketing menedżerka w eRecruiter.

Dla kandydatów ważny jest także czas, jaki poświęcają na poszukiwania pracy – 77% badanych szukając pracy, chciałoby móc zaaplikować o nią jak najprościej i najszybciej, np. za pomocą kilku kliknięć. Co więcej, 61% respondentów deklaruje, że możliwość wysłania CV na kilka podobnych ofert jednocześnie zachęciłaby ich dodatkowo do aplikowania na nie.

Co drugi badany z kolei chętnie skorzystałby z filtra, który umożliwia prezentację tylko ofert umożliwiających pracę zdalną lub hybrydową.

Kandydaci oczekują jasnych informacji

Poza zmianami technologicznymi i zmianami przyzwyczajeń – kandydaci mają wobec procesów rekrutacyjnych coraz wyższe wymagania. Nie chodzi tu jednak o specjalne traktowanie, a o utrzymanie pewnego standardu związanego z odpowiednią komunikacją z kandydatem.

Ponad 8 na 10 badanych osób (81%) uważa, że osoby odpowiedzialne za procesy rekrutacyjne w firmach powinny częściej odpowiadać na przesyłane CV, nawet jeśli mieliby informować o odpadnięciu z rekrutacji. 76% badanych z kolei pozytywnie ocenia automatyczne informacje o statusie ich CV w ofertach pracy (czy zostało przeczytane, ocenione, przyjęte lub odrzucone). ​

Te zmiany odzwierciedlają rozwój społeczeństwa, technologii i podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi i wymuszają ponowną oceną norm panujących w procesach rekrutacyjnych i miejscach pracy. Nawet na dzisiejszym rynku pracodawcy, firmy powinny dostosowywać swoje standardy w tym zakresie do zmieniających się oczekiwań kandydatów. Pracodawcy muszą kłaść coraz większy nacisk na transparentne praktyki i elastyczność, aby mieć szansę przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty.

O BADANIU

Badanie „Zmiana czasów w rekrutacji” zostało przeprowadzone we wrześniu 2023 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 2120 Polaków w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...