FINANSEKiedyś cerber, dzisiaj strateg. Jak zmienia się rola dyrektora finansowego?

Kiedyś cerber, dzisiaj strateg. Jak zmienia się rola dyrektora finansowego?

Kiedyś cerber, dzisiaj strateg. Jak zmienia się rola dyrektora finansowego?

Wysokie koszty działalności, przyspieszony rozwój technologii i nieustająca zmiana otoczenia biznesowego sprawiają, że wymagania wobec dyrektora finansowego stale rosną. Według ekspertów Wyser na znaczeniu zyskuje rozumienie nie tylko biznesu, ale też nowych technologii i zarządzania zmianą. Jedocześnie rola dyrektorów finansowych w organizacjach jest coraz silniejsza – z obserwacji rynku wynika, że coraz częściej stanowiska CEO obejmują managerowie z backgroundem finansowym.

Najpierw pandemia COVID-19, później wybuch wojny w Ukrainie, związane z nią przerwanie łańcuchów dostaw, a obecnie rozwój sztucznej inteligencji przyśpieszyły ewolucję działów finansowych. Wraz z kolejnymi wyzwaniami rola CFO (Chief Financial Officer) umacnia się i obejmuje coraz szerszy zakres odpowiedzialności.

– W działach finansowych jak w soczewce skupia się działalność całego przedsiębiorstwa. Duża dynamika zmian sprawia obecnie, że CFO musi dbać nie tylko o rentowność firmy, ale wskazywać kierunek rozwoju całej organizacji. To wszystko sprawia, że od kandydatów na to stanowisko wymaga się nowych kompetencji – komentuje Paweł Prociak, Dyrektor Zarządzający Wyser.

Rola działów finansowych

Jeszcze kilka lat temu rolą działów finansowych było przede wszystkim stanie na straży budżetu i raportowanie wyników. Konieczność szybkiej adaptacji do zmiennych warunków sprawiła jednak, że analizy, prognozy i rekomendacje finansowe stały się fundamentem biznesu, a rola dyrektora tego departamentu ewoluowała w kierunku zaufanego partnera i strategicznego doradcy.

Bazowa struktura działów finansowych pozostaje niezmienna – do kluczowych obszarów należy księgowość, podatki i kontroling. Podstawowe procesy ulegają jednak coraz szybszej automatyzacji, część operacji zleca się firmom zewnętrznym, a nowe stanowiska, takie jak np. kontroler komercyjny, jeszcze bardziej skupiają się na funkcjach analitycznych – mówi Dominika Balińska, Senior Consultant, Finanse & Accounting.

Na skutek zmian w działach finansowych rola dyrektora staje się coraz mniej operacyjna, a bardziej strategiczna. Osoba na tym stanowisku, dysponując dużą ilością coraz szybciej generowanych danych, skupia się, nie tak jak kiedyś, na ewidencji finansowej, ale przede wszystkim planowaniu rozwoju firmy.

– Szczególnie w sytuacjach kryzysowych od CFO oczekuje się wzięcia odpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa – nie tylko zabezpieczenia płynności finansowej, ale także analizy ryzyka oraz przygotowania alternatywnych scenariuszy i propozycji usprawnień wyjaśnia Piotr Wajgielt Executive Manager, Finance & Accounting / Corporate Finance.

Technologia nadaje tempo

A jednak wiedza merytoryczna i doświadczenie nie wystarczą. Coraz częściej o decyzji wyboru kandydata na CFO decyduje rozumienie nowych technologii. Po pierwsze, automatyzacja dotyczy samych działów finansowych. Z badania EY „Tax compliance, a priorytety CFO w Polsce”, wynika, że dyrektorzy i główni księgowi planują wdrożyć do końca 2024 r. rozwiązania takie jak: system elektronicznego obiegu dokumentów (35%), narzędzia do wystawiania faktur, zintegrowane z systemem finansowo-księgowym (30%), narzędzia oparte o sztuczną inteligencję zastępujące powtarzalne czynności (29%) oraz moduły do raportowania finansowego z dostępem do danych w czasie rzeczywistym (28%).

Po drugie oczekuje się, że CFO będzie brał czynny udział w procesie cyfryzacji całego przedsiębiorstwa.

– Automatyzacja jest dzisiaj nieunikniona – pozwala na optymalizację procesów, skupienie się na ambitniejszych celach i przyszłości organizacji. Mądre wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga rozumienia zarówno operacji, które zachodzą w całej firmie, jak i zagadnień IT. To duża odpowiedzialność, która wciąż stanowi dla kandydatów wyzwanie – dodaje Piotr Wajgielt.

Finanse to nie wszystko

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez EY, dyrektorzy finansowi stoją obecnie w obliczu sprzecznych ze sobą wymagań. Jednym z paradoksów jest budowanie długoterminowej wartości przy jednoczesnej presji na ograniczanie priorytetowych inwestycji. To wszystko sprawia, że od CFO oczekuje się coraz rozleglejszej wiedzy w wąskiej specjalizacji.

Rolą dyrektora finansowego jest proponowanie rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na finanse, ale nie ograniczają się tylko do tego działu. Taka osoba powinna rozumieć usługi firmy, ale także rynek i odbiorców. Od CFO w firmie o profilu produkcyjnym oczekuje się rozumienia w jaki sposób powstają jej produkty. Dzięki znajomości surowców, technologii i procesów może je zoptymalizować, a w konsekwencji obniżyć cenę jednostkową produktu, zwiększyć konkurencyjność firmy i pozyskać nowych partnerów mówi Paweł Prociak.

Zarządzanie zmianą i prawdziwy lider

W obliczu dynamicznych zmian coraz bardziej istotne stają się również kompetencje społeczne. Badanie „Change Management – kompas managera 2023” przeprowadzone na zlecenie Wyser wykazało, że choć 100% managerów deklaruje gotowość do przeprowadzenia zmiany w organizacji, aż 59% z nich ma problem z zakomunikowaniem pracownikom konieczności jej wdrożenia.

– Dyrektor, który chce zbudować silną kompetencję finansową w organizacji musi mieć dobry zespół. Obserwujemy, że coraz więcej firm przy wyborze kandydata stawia na kompetencje liderskie – nie tylko przywódcze, ale przede wszystkim zdolności komunikacyjne, nieszablonowe myślenie, czy wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną – wyjaśnia Dominika Balińska.

Duża odpowiedzialność wiąże się z adekwatnym wynagrodzeniem sięgającym, w zależności od charakteru i wielkości przedsiębiorstwa, nawet 50-60 tys. zł. Ponadto, jak wynika z obserwacji ekspertów Wyser, dyrektor finansowy jest przygotowywany do pełnienia najwyższych funkcji w organizacji.

Z obserwacji rynku wynika, że coraz częściej stanowiska szefów firm obejmują managerowie z doświadczeniem w finansach. Kluczowe stanowiska uzależnione są oczywiście od strategii i priorytetów firmy. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo chce pozyskiwać finansowanie zewnętrzne, planuje ekspansje – rola CFO jest nadrzędna – mówi Paweł Prociak.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...