BIZNESMimo ostrożności inwestycyjnej, nastroje małych firm rosną

Mimo ostrożności inwestycyjnej, nastroje małych firm rosną

Mimo ostrożności inwestycyjnej, nastroje małych firm rosną

Małe i mikro firmy nie chcą inwestować, nie planują podwyżek ani zatrudniania nowych pracowników, ale indeks ich nastrojów gospodarczych w lutym 2024 roku wzrósł do poziomu 48,4 versus 36,4 rok wcześniej. Tak wynika z najnowszej edycji Busometru, raportu koniunktury gospodarczej w mikro i małych firmach.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował wyniki autorskiego badania Busometr śledzącego nastroje wśród małych i mikro przedsiębiorców oraz ich plany działania na najbliższe kwartały. Badanie realizowane od ponad 10 lat w cyklu półrocznym dostarcza istotne informacje na temat kondycji sektora mikro- i małych firm (MMF) w Polsce.

W najnowszej fali badania Busometr osiągnął następujące poziomy:

  • „Koniunktura gospodarcza” osiągnął wynik 49,6, sygnalizując neutralne nastroje, jednak jest on znacznie lepszy niż rok wcześniej, gdy kształtował się na poziomie 35,1 i dwa lata wcześniej – 30,5.
  • „Rynek Pracy” uzyskał wartość 57,2, co wskazuje na względny optymizm przedsiębiorców w kwestii zatrudnienia i płac – 21% badanych planuje zwiększenie zatrudnienia, a 72% nie planuje zmian. Są to wyniki nieznacznie lepsze niż w poprzednich latach, gdy wskaźnik wyniósł 53,1 w 2023 roku i 54,4 rok wcześniej.

„Inwestycje” odnotowały wynik 33,5, co może wskazywać na spadek zaufania w perspektywie inwestycyjnej. Aż 59% małych i mikro firm nie planuje żadnych inwestycji. W ostatnich dwóch latach wskaźnik oscylował w granicach 24,8 w 2023 i 24,1 w 2022 roku.

Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP w komentarzu do wyników badania powiedział:

Polska gospodarka ma się dobrze, ale od dłuższego czasu zwracamy uwagę na niepokojąco słaby poziom inwestycji. Widać to szczególnie w segmencie mikro i małych firm. Składa się na to kilka czynników. Obok niestabilności prawa i niewydolności systemu rozstrzygania sporów poważnym problemem od lat jest dostępność finansowania i wysokość opodatkowania pracy. W przypadku oceny wiarygodności kredytowej mikro i małe firmy oceniane są przez banki identycznie jak filmy średnie, co stawia je na starcie na bardzo słabej pozycji. Mamy ciągle małą akumulację kapitału, nie ma tak zwanych „starych pieniędzy” i przez to w gospodarce nie ma strumienia małych inwestycji, a takich właśnie potrzebujemy dla stabilizacji klasy średniej i rozwoju małych miast. Często większą wartość dla stabilnego rozwoju wnosi 100 firm zatrudniających po 10 osób niż jedna firma zatrudniająca 1000 pracowników.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interviews) poprzez ankiety online na panelu badawczym Ariadna na grupie przedstawicieli sektora mikro- i małych przedsiębiorstw. Łączna wielkość próby wyniosła N=546.

Wskaźniki: W raporcie prezentowane są wyniki w postaci procentowych odpowiedzi na poszczególne pytania oraz wartości wystandaryzowanych wskaźników dla komponentów: „Koniunktura”, „Rynek pracy” (z podziałem na „Zatrudnienie” i „Płace”) oraz „Inwestycje”. Wartości wskaźników mieściły się w przedziale od 0 do 100, gdzie wyniki powyżej 50 wskazywały na pozytywne tendencje dla danego komponentu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...