EKOLOGIAMinimalizacja uciążliwości zapachowych z oczyszczalni przez Wodociągi Warszawskie: dążenie do komfortu mieszkańców...

Minimalizacja uciążliwości zapachowych z oczyszczalni przez Wodociągi Warszawskie: dążenie do komfortu mieszkańców i ochrony środowiska

Minimalizacja uciążliwości zapachowych z oczyszczalni przez Wodociągi Warszawskie: dążenie do komfortu mieszkańców i ochrony środowiska

Wodociągi Warszawskie są mocno zaangażowane w zwiększanie komfortu mieszkańców stolicy. Można to dostrzec przykładowo poprzez działania opisane w niniejszym tekście – mamy tu na myśli minimalizowanie uciążliwości zapachowych, które mogą wynikać z procesów oczyszczania ścieków w Zakładzie „Czajka”. W odpowiedzi na skargi i uwagi zgłaszane przez mieszkańców Białołęki, spółka podejmuje dodatkowe działania mające na celu minimalizację uciążliwości zapachowych. Istotnym elementem jest regularne stosowanie dezodoryzacji za pomocą specjalnych urządzeń, takich jak „mokra mgła”, które skutecznie neutralizują nieprzyjemne zapachy. Dodatkowo, na etapie przeróbki osadów, wprowadzane są preparaty wiążące odoranty, aby ograniczyć ich rozprzestrzenianie się.

Należy jednak zauważyć że Wodociągi Warszawskie (MPWiK) mają utrudnione zadanie:

  • obecne warunki atmosferyczne, w szczególności wysokie temperatury i brak opadów, stwarzają pewne wyzwania w walce z nieprzyjemnymi zapachami. W pracy oczyszczalni ścieków, wiele zależy od warunków atmosferycznych, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. Wzrost temperatury powietrza w tym okresie przyczynia się do fermentacji ścieków w kanalizacji, co skutkuje zwiększoną emisją nieprzyjemnych substancji odorowych na terenie oczyszczalni. Ponadto, obecnie przepływ ścieków jest mniejszy, a zwiększona gęstość ścieków i brak opadów utrudniają samooczyszczanie się sieci kanalizacyjnej.
  • dodatkowo, od kwietnia do początku czerwca przeprowadzono planowy przegląd techniczny Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (spalarni), co skutkowało czasowym wyłączeniem lub zmniejszeniem przepustowości linii spalania osadów. W związku z tym konieczne stało się składowanie ścieków w miejscu tymczasowego magazynowania oraz przekazywanie ich do uprawnionego podmiotu zajmującego się przetwarzaniem odpadów. 

W celu minimalizacji wpływu na komfort mieszkańców, podjęto dodatkowe działania, takie jak dezodoryzacja powietrza w miejscu magazynowania za pomocą urządzeń zamgławiających typu „mokra mgła” oraz dozowanie preparatu wiążącego odoranty na etapie przeróbki osadów. Urządzenia zamgławiające pracują na pełnej wydajności każdego dnia, a zgromadzone osady są sukcesywnie kierowane do spalania w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wraz z bieżąco powstającymi osadami w procesie oczyszczania ścieków. Wszelkie planowane działania związane z przeglądem technicznym STUOŚ zostały zgłoszone Urzędowi Dzielnicy Białołęka oraz Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska już 5 kwietnia 2023 roku.

W związku z powyższym, spółka pragnie przeprosić mieszkańców Białołęki za wszelkie niedogodności i zobowiązuje się do podejmowania działań mających na celu maksymalne ograniczenie uciążliwości. Jako firma, której priorytetem są mieszkańcy, Wodociągi Warszawskie angażują się w ciągłe doskonalenie swoich procesów. W planach znajduje się modyfikacja obecnie używanych instalacji oraz zahermetyzowanie kolejnych obiektów, aby powietrze przed wypuszczeniem do atmosfery było poddawane oczyszczaniu. Spółka obecnie oczekuje na decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań inwestycji, a realizacja dodatkowych instalacji do oczyszczania powietrza planowana jest w ciągu kilku lat. Konkretne terminy zostaną określone po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji formalno-prawnych dotyczących inwestycji.

Wodociągi Warszawskie konsekwentnie podejmują wysiłki mające na celu minimalizację uciążliwości zapachowych związanych z oczyszczaniem ścieków w Zakładzie „Czajka”. Spółka dostrzega znaczenie komfortu mieszkańców i podejmuje działania, aby zapewnić jak najwyższą jakość środowiska.

Mimo obecnych trudności spowodowanych warunkami atmosferycznymi, Wodociągi Warszawskie nieustannie dążą do doskonalenia swoich procesów i poszukują innowacyjnych rozwiązań. Planowane modyfikacje instalacji oraz wprowadzenie dodatkowych środków oczyszczania powietrza stanowią istotny krok w kierunku minimalizacji wpływu na otoczenie.

Spółka zobowiązuje się do kontynuowania dialogu z lokalnymi społecznościami i reagowania na ich potrzeby. Wodociągi Warszawskie dążą do osiągnięcia najwyższych standardów jakości i ochrony środowiska dla dobra mieszkańców Białołęki.

Wierzymy, że poprzez ciągłe doskonalenie i innowacyjne podejście, Wodociągi Warszawskie będą w stanie zminimalizować uciążliwości zapachowe związane z oczyszczaniem ścieków. Spółka pozostaje oddana swojej misji, która polega na zapewnieniu czystej i zdrowej wody dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...