czwartek, 28 września, 2023
PRACA I KARIERANieumiejętny styl zarządzania demotywuje pracowników

Nieumiejętny styl zarządzania demotywuje pracowników

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

Nieumiejętny styl zarządzania demotywuje pracowników

Poziom bezrobocia maleje, lecz wzrasta poziom rotacji pracowników. Coraz mniej obawiają się oni zmiany lub utraty pracy i lepiej oceniają swoje perspektywy na przyszłość. Co to oznacza dla pracodawców? Przede wszystkim odejście pracownika generuje dodatkowe koszty związane z rekrutacją. Spada również produktywność oraz morale pracowników, którzy zostają w firmie. Jakie są główne przyczyny zmiany miejsca pracy? Co może zrobić manager, aby zatrzymać pracownika w firmie?

Od wielu lat jako główne źródło motywacji pracowników do pracy wskazywane są zarobki. Najnowszy raport, przeprowadzony przez ManpowerGroup*, potwierdza wcześniejsze ustalenia. Jako główny demotywator w obecnym miejscu pracy, 44% pracowników wskazało niskie zarobki. Takie wyniki wskazują, że konieczne jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa finansowego. Poza tym, wpłynął na to również fakt, że w minionym roku tylko 38% pracowników dostało podwyżkę niezwiązaną z awansem.

Na drugim miejscu wśród głównych demotywatorów znalazł się natomiast nieumiejętny styl zarządzania managera. Wskazało na niego 35% respondentów. Jest to niezwykle ważny czynnik, nierzadko pomijany przez pracodawców, dlatego warto się na nim skupić. Poprawa stylu zarządzania i w rezultacie zadowolenia pracownika, może zadecydować o tym, że ostatecznie pozostanie on w obecnym miejscu pracy. Poza tym, nieumiejętny styl zarządzania jest zazwyczaj przyczyną wielu, innych demotywatorów. Jakie błędy najczęściej popełniają przełożeni i jak ich uniknąć?

* Raport trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy, ManpowerGroup.

Co jeszcze demotywuje pracowników?

W badaniu przeprowadzonym przez ManpowerGroup, pracownicy wskazywali również takie demotywatory jak m.in.: „Niewykorzystanie talentów pracowników zespołu” (30%), „Brak wyzwań, ciekawych zadań – rutyna” (27%), „Brak decyzyjności, wpływu na efekty wykonywanej pracy” (21%) czy chociażby „Obowiązki, które nie odzwierciedlają moich oczekiwań ani zainteresowań” (20%). Pierwszy z wymienionych czynników wynika w dużej mierze z nieumiejętnego stylu zarządzania i ma wpływ na pozostałe czynniki. To właśnie od stylu zarządzania zależy m.in. to, w jaki sposób wykorzystywany będzie potencjał pracownika i jakie zadania będzie on wykonywał.

Nieumiejętny styl zarządzania – czyli jaki?

W raporcie nie wskazano szczebla zarządzania managerów, których styl wpływa na motywację pracowników do odejścia z firmy. Wcześniejsze badania wskazują jednak, że styl zarządzania jest ważny na każdym szczeblu.

Nieumiejętny styl zarządzania to niedopasowanie intensywności zachowań instruujących i wspierających do aktualnego etapu dojrzałości pracownika, zespołu lub całej organizacji. Gdy pracownik zaczyna uczyć się nowych narzędzi i ścieżek komunikacyjnych, potrzebuje więcej zachowań instruujących. W miarę nabywania umiejętności, pojawia się natomiast potrzeba zachowań wspierających, które wypierają instruujące. Proces ten trwa aż do całkowitego oddelegowania odpowiedzialności za wykonywane zadanie.
– mówi Krzysztof Kowalski, Ekspert Uniwersytetu WSB Merito Szczecin w obszarze psychologii w biznesie oraz zarządzania.

Przy nauce kolejnego zadania sytuacja się powtarza, jednak można oczekiwać, że część umiejętności zdobytych przez pracownika w trakcie uczenia się poprzedniego zadania, przyśpieszy proces osiągania biegłości w nowym. Dla pojedynczego pracownika zachowania instruujące to zachowania związane z opisywaniem, pokazywaniem i sprawdzaniem zrozumienia przekazanych treści przez pracownika. Zachowania wspierające wiążą się z zachęcaniem do wysiłku i przełamywania trudności oraz aktywnym słuchaniem racjonalnych i emocjonalnych informacji, które przekazuje pracownik.

Z czego to wynika?

Głównym błędem jest wykorzystywanie przez większość managerów tylko jednego, ulubionego stylu zarządzania. Wskutek tego, nieusatysfakcjonowani pracownicy odbierają wybrany styl jako ten zły. Potrzebują natomiast elastycznego podejścia ze strony przełożonego, tak aby styl zarządzania był dopasowany do ich potrzeb na danym etapie dojrzałości zawodowej. Brak elastyczności ze strony managera wywołuje u pracowników przeświadczenie, że ich potencjał nie jest wykorzystywany, nie mają możliwości, aby rozwijać swoje talenty oraz podejmować ciekawe wyzwania. Pracownicy dostrzegają również, że ich obowiązki nie odzwierciedlają rzeczywistych oczekiwań i zainteresowań. Sytuacja wygląda podobnie, jeśli chodzi o zarządzanie podległym zespołem. W tym przypadku konieczne są takie zachowania instruujące i wspierające jak: organizowanie pracy zespołu, skupianie się na celach i zadaniach, rozwiązywanie konfliktów czy docenianie pracy zespołu.

Jak rozwiązać ten problem?

Dobrym sposobem na zapewnienie powszechnego stosowania właściwego stylu, a właściwie dobrych stylów zarządzania jest wprowadzanie w firmie standardowych kompetencji managerskich i podnoszenie tych kompetencji. Cel to doprowadzenie do sytuacji, w której managerowie będą świadomie stosować odpowiedni, dopasowany do potrzeb pracownika styl. Takie rozwiązanie pomoże uwolnić potencjał pracowników, co sprawi, że osiąganie celów na poziomie każdego pracownika, zespołów i całej organizacji stanie się łatwiejsze i szybsze. Wskutek tego działania motywacja do poszukiwania nowego miejsca pracy powinna spadać na rzecz motywacji do pozostania w obecnej firmie. – podsumowuje Krzysztof Kowalski.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Deloitte: Kryzys nie dotknął dóbr luksusowych – branża z ponad 15 proc. wzrostem przychodów...

0
Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak wynika z ósmej edycji raportu Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 firmy doradczej Deloitte,...