PRAWONowe zasady związane z taryfą celną towarów. Przewoźnicy muszą uważać, by nie...

Nowe zasady związane z taryfą celną towarów. Przewoźnicy muszą uważać, by nie zapłacić kary

Nowe zasady związane z taryfą celną towarów. Przewoźnicy muszą uważać, by nie zapłacić kary

  • Polskie firmy transportowe muszą przygotować się do zmian, jakie wprowadzają nowe unijne przepisy;
  • Zmienia się odpowiedzialność związana z klasyfikacją towarów, należy zwrócić uwagę na HS kody;
  • Jeśli przewoźnik odprawia towar na błędnym kodzie, może zapłacić mandat karny.

Znajomość prawidłowej klasyfikacji towarów to podstawa właściwego zgłoszenia celnego w procedurach celnych wywozowych i przywozowych, a także przy określaniu stawki cła i podatku VAT w sprzedaży wewnątrz UE. Podstawą zgłaszania towarów przy przywozie do Unii Europejskiej czy wywozu z Unii Europejskiej  jest Nomenklatura scalona (CN) i Wspólna Taryfa Celna.

Unia Europejska przystąpiła do wdrażania Import Control System (ICS2), który  ma za zadanie uszczelnić handel z krajami trzecimi. Nowe regulacje nakładają większą odpowiedzialność na firmy transportowe, m.in. przewoźnik musi posiadać pełne dane na temat stron transakcji i HS kodów towarów. A trzeba pamiętać, że kodów celnych w jednej przesyłce może być nawet kilkaset, np. w przypadku przesyłek e-commerce – wyjaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Firmy odprawiają towar na błędnym kodzie

Firmy transportowe mogą nie zdawać sobie nawet sprawy z tego, że nowe przepisy wymuszają na nich korektę klasyfikacji towarów.

Zdarza się, że klienci powielają od lat te same błędy, bo np. odprawiają dany towar na konkretnym kodzie HS, gdzie stawka cła jest bardziej preferencyjna dla importera. Po zmianie przepisów to przewoźnik w momencie wprowadzenia towaru na teren Unii Celnej będzie odpowiedzialny za prawidłowe podanie kodu taryfy celnej do poziomu HS – mówi Joanna Porath.

Firmy powinny zrewidować używane przez siebie kody taryf celnych oraz prawidłowość taryfikacji w tym zakresie prowadząc tzw. politykę taryfikacji.

W przypadku wykrycia niezgodności kodów ze stanem faktycznym przez organy celno – skarbowe mają one prawo, w drodze postępowania, obciążyć importera różnicą między cłem wynikającym z zastosowania korzystniejszego kodu taryfy celnej a prawidłowym kodem. Wówczas następuje tzw. decyzja o dociążeniu wraz z odsetkami karnymi wynikającymi z odrębnych przepisów – dodaje Joanna Porath.

Klasyfikację towarów ułatwia Wiążąca Informacja Taryfowa

Ułatwieniem dla importerów i eksporterów jest Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT), czyli oficjalna i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia prawidłowe stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE.

Wniosek o wydanie WIT składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i dotyczy formalności celnych oraz towarów wprowadzanych na obszar Unii Europejskiej lub z niego wyprowadzanych. Wiążące informacje taryfowe (WIT) są decyzjami rozstrzygającymi o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającymi właściwy kod Taryfy Celnej dla określonego towaru. Wydane decyzje w sprawie zastosowania WIT są ważne przez okres 3 lat od daty ich wydania – tłumaczy Joanna Tymińska z Akademii Celnej AC Porath.

Adresat decyzji jaką jest WIT musi powoływać się na wynikający z niej kod celny dla wskazanych towarów przez cały okres obowiązywania decyzji bez względu na to, czy zgłoszenia celnego dokonuje w Polsce, czy jakimkolwiek innym urzędzie celnym na obszarze celnym całej UE.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...