GIEŁDA I INWESTYCJEObroty na funduszach BETA ETF w 1Q wzrosły o 28% do 336,4...

Obroty na funduszach BETA ETF w 1Q wzrosły o 28% do 336,4 mln zł

Obroty na funduszach BETA ETF w 1Q wzrosły o 28% do 336,4 mln zł

336,4 mln zł wyniosły skumulowane obroty na funduszach BETA ETF w 1Q br., co stanowi prawie 28% wzrost wobec tożsamego okresu 2023r. W dużej mierze ten wzrost wynikał z większej o 27,8% liczby transakcji, która w całym kwartale wyniosła 52 781. Saldo zapisów i wykupów ukształtowało się na poziomie 48,2 mln zł.

Robert Sochacki, prezes zarządu Beta Securities Poland SA (BETA ETF) – Cieszymy się widząc rosnące zainteresowanie funduszami BETA ETF. Przekłada się ono na większe obroty na naszych produktach na GPW oraz aktywa pod zarządzaniem. Jesteśmy na dobrej drodze, aby obroty naszymi funduszami znacząco przekroczyły w tym roku barierę 1 mld zł. W tym roku obchodzimy nasze 5-lecie i idealnym prezentem urodzinowym byłoby przekroczenie granicy 1 mld zł również w przypadku aktywów pod zarządzaniem. Na ten moment aktywa wynoszą około 700 mln zł, więc jest to cel ambitny, ale możliwy do wykonania. Potrzebujemy do tego rozwoju oferty produktowej, nowych sposobów dystrybucji, dalszego wsparcia ze strony inwestorów lokujących środki w nasze produkty, a także kontynuacji wzrostów na giełdach. Jest to więc zadanie ambitne i wielowymiarowe, ale wykonalne. Jeśli chodzi o same wzrosty na giełdach, to pierwszy kwartał był pod tym względem bardzo udany dla rynków akcyjnych. Nasze produkty przyniosły stopy zwrotu na poziomie od 4,2% na Beta ETF WIG20TR do 9,2% na Beta ETF mWIG40TR w przypadku rynku polskiego oraz 8,6% na Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged i 10,3% dla Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged w przypadku rynku amerykańskiego. Choć z zasady nie podajemy żadnych prognoz, to jednak cały czas wierzymy w siłę polskiej gospodarki. Z rozmów z uczestnikami rynku wiemy, że zainteresowanie polskim rynkiem akcyjnym wśród inwestorów zagranicznych jest najwyższe od lat. Jeśli dodamy do tego wciąż niższe od historycznych poziomy wskaźników takich jak C/Z czy C/WK dla indeksów akcji polskich, to WIG20TR, mWIG40TR czy sWIG80TR powinny pobijać swoje historyczne maksima również w obecnym kwartale, a stopy zwrotu mogą ukształtować się na poziomie zbliżonym do tego z pierwszego kwartału. Co do naszej oferty, to dostrzegamy potrzebę a wręcz oczekiwanie na nowe produkty od BETA ETF. Mogę zapewnić, że już wkrótce nasze nowości zawitają na giełdzie w Warszawie. Liczymy, że zainteresowanie nimi będzie co najmniej takie jak te, którym cieszy się nasz najnowszy produkt – BETA ETF Obligacji 6M, będący w naszej ofercie od stycznia br.. Od początku roku fundusz ten zgromadził 12 mln zł nowych aktywów, co wraz z kapitałem z początku roku, daje 17 mln zł pod zarządzaniem. Takie wyniki utwierdzają nas w przekonaniu co do słuszności dokonanego w zeszłym roku wyboru funduszu.

Obecna oferta produktowa BETA ETF to 9 produktów, z których każdy jest notowany na GPW. W ofercie można znaleźć produkty oparte na indeksach akcji polskich – BETA ETF WIG20TR, BETA ETF mWIG40TR i BETA ETF sWIG80TR; indeksach akcji amerykańskich
z zabezpieczeniem walutowym – BETA ETF S&P500 PLN-Hedged i BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged; indeksach polskich obligacji skarbowych – BETA ETF TBSP i BETA ETF Obligacji 6M (oparty o obligacje zmiennokuponowe) oraz produkty z dźwignią finansową – BETA ETF WIG20lev i BETA ETF WIG20short. Zdecydowanie najpopularniejszymi funduszami spośród oferty są BETA ETF mWIG40TR i BETA ETF WIG20TR, które łącznie od początku istnienia zgromadziły ponad 370 mln aktywów pod zarządzaniem.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...