piątek, 22 stycznia, 2021
PRACA I KARIERA WYNAGRODZENIA Polski Holding Ochrony do marszałka Senatu: zawiesić wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej

Polski Holding Ochrony do marszałka Senatu: zawiesić wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej

-

Polski Holding Ochrony do marszałka Senatu: zawiesić wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej

Wstrzymanie wprowadzenia nowej wysokości minimalnej stawki godzinowej i płacy miesięcznej na 2021 rok – o uzupełnienie „Ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19” o taki zapis zwraca się do marszałka Senatu profesora Tomasza Grodzkiego, w imieniu firm branży security, Polski Holding Ochrony. Nad ustawą pracuje teraz Senat. Dotyczyć będzie przede wszystkim pomocy dla poszkodowanych przez wywołany epidemią kryzys przedsiębiorstw.

Z apelem o wstrzymanie wprowadzania nowej, zrewaloryzowanej – jak co roku, minimalnej stawki godzinowej, a także płacy minimalnej Polski Holding Ochrony zwrócił się wcześniej do premiera. Powód: brak lub znaczne ograniczenie wpływów u firm security, przez co pozbawione są one dziś możliwości regulowania zobowiązań w takim kształcie jak przed pandemią. – Z uwagi na lockdown dla wielu zleceniodawców z gastronomii, biur czy handlu, usługi ochrony w dotychczasowym rozmiarze stały się po prostu zbędne – uważa Polski Holding Ochrony i ostrzega, że wprowadzenie wyższej stawki minimalnej bez uwzględnienia obecnych okoliczności, a więc niejako „w ciemno”, skutkować może też koniecznością zwolnień pracowników i zwiększeniem bezrobocia.

Polski Holding Ochrony uważa, że zapis o zawieszeniu wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej powinien znaleźć się w ustawie dot. przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym. Pracuje nad nią teraz senat. Polski Holding Ochrony prosi prof. Tomasza Grodzkiego – marszałka Izby Wyższej parlamentu o uwzględnienie w niej zapisu o stawce minimalnej.

– W przesłanym piśmie zwracamy się z prośbą o wstrzymanie wejścia w życie rozporządzenia opublikowanego w  dniu 16.09.2020 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.1596), proponując jednocześnie, aby rozporządzenie to zaczęło obowiązywać z chwilą zdecydowanego wyhamowania pandemii w Polsce i powrotu wszystkich branż gospodarki do pełnej możliwości wykorzystania swojego potencjału produkcyjnego i usługowego – przeczytać można w napisanym przez Sławomira Wagnera – przewodniczącego rady nadzorczej Polskiego Holdingu Ochrony do marszałka Senatu piśmie.

Rząd co roku waloryzuje płacę minimalną, a co za tym idzie, minimalną stawkę godzinową, po uzgodnieniach w ramach Rady Dialogu Społecznego. W tym roku, na skutek nie dojścia do porozumienia pomiędzy członkami RDS i rządem, rządowa propozycja dotycząca wysokości minimalnego dopuszczalnego wynagrodzenia na 2021 rok stała się obowiązującą. Publikacja stosownego rozporządzenia Rady Ministrów miała miejsce 16 września.

Od 1 stycznia 2021 r płaca minimalna wzrośnie do 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa – do 18,30 zł. W wywołanym przez pandemię kryzysie, a w szczególności podczas faktycznego lockdownu, gdy wiele korzystających z usług ochrony branż de facto nie funkcjonuje, podwyżka ta, jak twierdzi Sławomir Wagner, znowu przyprawi o zawrót głowy właścicieli i zarządzających firm sektora security. Jak wskazuje, branża ochrony jest całkowicie uzależniona od sytuacji ekonomicznej swoich kontrahentów, a w obecnym stanie rzeczy ograniczenie lub całkowite wstrzymanie ich działalności przekłada się wprost na realizację przez nie kontraktów. Wiele z nich jest dziś przez zleceniodawców rozwiązywanych lub ograniczanych do niezbędnego minimum. W korespondencji do marszałka Senatu, Sławomir Wagner przytacza też argumenty z niedawno złożonego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pisma. Dotyczą one m.in. trudnej sytuacji sektora ochrony w dobie epidemii i wywołanego nią kryzysu.

Senat pracuje właśnie nad „Ustawą o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19”. Po wprowadzeniu stosownych zmian, projekt trafi do Sejmu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...
polska unia europejska

Jaka przyszłość czeka Unię Europejską i Polskę?

0
Michał Perzyński/Instytut Jagielloński: Jak Pana zdaniem będą wyglądać stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta? Bogusław Sonik: Myślę, że przede wszystkim zmieni się jedno – będą mieli do siebie zaufanie...