PRACA I KARIERAPraca hybrydowa - cena kompromisu między pracownikiem a pracodawcą

Praca hybrydowa – cena kompromisu między pracownikiem a pracodawcą

Praca hybrydowa – cena kompromisu między pracownikiem a pracodawcą

57 proc. ankietowanych pracowników twierdzi, że przez pracę zdalną straciło więź ze współpracownikami, co negatywnie wpłynęło na ich efektywność, a 56 proc. z nich aktywnie szuka nowej pracy – wynika z badań[1] przeprowadzonych przez HB Reavis. Co na to ich pracodawcy? Czy zyskujący na popularności model pracy hybrydowej jest rozwiązaniem problemów?

Opublikowany przez HB Reavis raport „Wellbeing 2.0: Co czeka świat pracy hybrydowej?” to druga po raporcie „Przyszłość pracy” analiza wpływu pandemii na zmianę modelu pracy i jej konsekwencje. Wnioski płynące z badania międzynarodowej grupy respondentów nie pozostawiają wątpliwości, że praca hybrydowa jest kompromisem, pieczętującym nową erę współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Podtrzymywanie więzi kluczem do wydajności

Ponad 40 proc. ankietowanych przyznało, że podczas pracy zadanej ich efektywność zmalała. Spośród wszystkich regionów objętych badaniem, to warszawianie najbardziej odczuli negatywne skutki tego modelu pracy. Stwierdziło to 50 proc. pytanych, mimo że 70 proc. z nich deklarowało, że dysponuje wydzieloną przestrzenią do pracy w domu. Przyczyną spadku wydajności okazał się brak możliwości pracy zespołowej i bezpośrednich kontaktów. Odpowiedziało tak 57 proc. badanych, którzy podkreślili, że spotkania zdalne pogarszają wyniki ich pracy , ale także ogólne samopoczucie.

Sygnał ostrzegawczy dla pracodawców

Wnioski z raportu są daleko idące – złe samopoczucie pracowników przekłada się także na ich zaangażowanie i  lojalność wobec pracodawców. 62 proc. ankietowanych wątpi w swoje przywiązanie do obecnego pracodawcy, z uwagi na słabsze poczucie więzi z kolegami oraz niższą efektywność pracy. 37 proc. badanych odczuwa silną frustrację z powodu braku bezpośrednich kontaktów w biurze, a 56 proc. pytanych aktywnie szuka nowej pracy.

Zdania pracodawców podzielone

Opinia pracodawców na temat konsekwencji pracy zdalnej i potrzeb pracowników wynikających ze zmiany sposobu pracy jest spolaryzowana. 55 proc. pytanych jest zadowolona z wydajności pracowników po rozpoczęciu pandemii, 52 proc. ankietowanych jest usatysfakcjonowanych jakością pracy zespołów zdalnych, a aż 73 proc. uważa, że ich pracownicy czują silniejszą więź z firmą i kolegami w porównaniu z czasem sprzed pandemii. Są też pracodawcy, którzy widzą, że praca zdalna wiąże się z problemami, z którymi ich zespoły sobie trudno radzą. 29 proc. pracodawców zauważyło, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym została zaburzona. Jak więc ją odzyskać, kiedy wiadomo, że dawna „normalność” już nie wróci? Pomysłem wydaje się być praca hybrydowa.

Praca hybrydowa nie rozwiąże wszystkich problemów

Coraz więcej firm planuje lub już wybrało pracę hybrydową jako nowy model funkcjonowania firmy. Zakłada on podzielenie tygodnia roboczego zazwyczaj według zasady: trzy dni pracy z biura, dwa dni z domu. To elastyczne podejście z pewnością pomoże zażegnać kryzys, trzeba mieć jednak na uwadze, że praca hybrydowa nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, ponieważ różny jest charakter działalności firm, różni są także ich poszczególni pracownicy. Pogodzenie potrzeb wszystkich nie jest łatwe, co widać w liczbach – 19 proc. pracowników chce pracować jak najwięcej zdalnie, podczas gdy 48 proc. woli wrócić do biura i standardowego trybu pracy. 25  proc. ankietowanych uważa, że praca poza biurem będzie hamować ich rozwój zawodowy. 33 proc. pytanych deklaruje, że chce pracować w modelu hybrydowym lub nie ma jeszcze pewności.  Z kolei 33 proc. pracodawców planuje w przyszłości wrócić do tradycyjnego modelu pracy z biura, a 38 proc. chce w dalszym ciągu pracować zdalnie jak najwięcej – co pokazuje, że nie będzie jednego, nowego modelu pracy. Rożne warianty pracy hybrydowej będą kompromisem pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Jak najlepiej wykorzystać potencjał pracy hybrydowej?

Pracodawcy stosując elastyczne rozwiązania muszą zdawać sobie sprawę z potrzeb swoich pracowników.

Jak wynika z raportu, poczucie więzi z firmą i współpracownikami to podstawowy czynnik wpływający na ogólne samopoczucie pracowników – 47 proc. ankietowanych jest zdania, że to dzięki temu czują się dobrze w pracy. Dla 41 proc. pytanych ma to związek z towarzyską stroną pracy biurowej – wspólnymi wyjściami na lunch czy pogaduszkami przy kawie. Relacje z ludźmi są ważne do tego stopnia, że 30 proc. badanych przyznało, że brak kontaktów zaburzył ich zdrowie psychiczne. Jak wynika z badania, 23 proc. pracodawców nie podjęło żadnych działań, aby zintensyfikować lub wzmocnić poczucie więzi między pracownikami. Dlatego planując zmianę modelu pracy na hybrydowy, firmy mogą zoptymalizować czas, który pracownicy spędzają wspólnie w biurze, umożliwiając intensywną pracę zespołową i odbudowując w ten sposób osłabione relacje.

Poczuć się dobrze w biurze

Dobra organizacja pracy to nie wszystko. Pielęgnowaniu relacji sprzyja dobrze zaprojektowana przestrzeń biurowa, podzielona na strefy, w których każdy może pracować tak, jak lubi – w różnej wielkości grupach lub indywidualnie, w przestrzeni mniej formalnej lub przy biurku. Dobre samopoczucie, czyli tzw. „wellbeing” poprawia efektywność pracy i cementuje poczucie przynależności pracowników do organizacji. Budowanie ekosystemu biznesowego to inwestycja na lata  – przynosi wymierne korzyści w postaci poprawy wyników firmy i jej dalszego prężnego rozwoju.

[1] Badanie zostało przeprowadzone latem 2021 r. w dwóch oddzielnych badaniach ankietowych, w grupach:

  • 172 pełnoetatowych pracowników
  • właścicieli firm, partnerów, dyrektorów i kierowników wyższego szczebla oraz zarządców budynków

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...