ZARZĄDZANIEPRINCE2® - uniwersalna metodyka zarządzania

PRINCE2® – uniwersalna metodyka zarządzania

PRINCE2® – uniwersalna metodyka zarządzania

PRINCE2® jest popularną metodyką, która może być stosowana do zarządzania projektami dowolnej wielkości i w dowolnej branży. Na czym polega PRINCE2® i jakie są mocne strony tego podejścia? O tym poniżej.

Istota metodyki PRINCE2®

Jedną z najważniejszych korzyści płynących z zastosowania PRINCE2® jest minimalizacja ryzyka porażki danego przedsięwzięcia. Każdy projekt posiada pewne elementy niepewności, należy więc zrobić wszystko, aby tę niepewność zniwelować. I PRINCE2® doskonale radzi sobie z tym zadaniem, stawiając na przejrzyste i jasne zasady dotyczące realizacji każdego projektu, bez względu na to, czego on dotyczy.

Kluczem do sukcesu jest w tym przypadku standaryzacja i powtarzalność wszystkich kluczowych działań, a także bardzo jasno określone kompetencje poszczególnych uczestników projektu. Innymi słowy metodyka PRINCE2® jest bardzo uporządkowana, przez co dość często uznawana jest za przykład metodyki kaskadowej. To nie do końca jest prawdą, ponieważ jej założenia można swobodnie łączyć również z podejściem zwinnym, np. AgilePM®.

W praktyce projekt realizowany za pomocą filozofii PRINCE2® powinien spełniać następujące warunki:

 • Jasno określony czas trwania.
 • Równie jasno określona pula zasobów koniecznych do jego wykonania.
 • Jasno zdefiniowany docelowy efekt końcowy.
 • Korzystanie z ustalonych narzędzi koniecznych do osiągnięcia pożądanego efektu końcowego.
 • Bardzo jasno określone kompetencje poszczególnych uczestników projektu.

Jeżeli dodamy do tego możliwość zarządzania etapowego czy mocny nacisk na dostarczenie produktu jak najbardziej zbliżonego do zamówionego przez klienta, PRINCE2® jawi się jako metodyka o bardzo wyraźnej strukturze. Dzięki temu zaplanowanie kolejności i kształtu poszczególnych działań jest bez porównania łatwiejsze, niż chociażby w przypadku podejść zwinnych.

Pozostałe korzyści płynące ze stosowania PRINCE2®

Korzyści płynących z wykorzystywania PRINCE2® w zarządzaniu projektami jest oczywiście zdecydowanie więcej. Są to m.in.:

 • Możliwość eliminacji projektów, które nie są uzasadnione biznesowo już na etapie planowania.
 • Szablonowość dokumentacji, co zapobiega chaosowi decyzyjnemu.
 • Ciągła kontrola od pierwszych do ostatnich etapów projektu.
 • Przewidywalność efektów prac.
 • Ułatwione zarządzanie ewentualnym ryzykiem.
 • Możliwość dostosowania wykorzystywanych rozwiązań do konkretnych potrzeb, możliwości czy zaplanowanych efektów końcowych.

Warto jednak pamiętać, że źle rozumiane i egzekwowane podejście PRINCE2® może przynieść więcej szkody, niż pożytku. O ile największym niebezpieczeństwem w metodykach zwinnych jest ryzyko powstania chaosu decyzyjnego i rozmycie odpowiedzialności za poszczególne etapy oraz efekty prac projektowych, tak PRINCE2® może wiązać się z nadmiarem biurokracji, a tym samym spowodować powstanie paraliżu decyzyjnego. Na przykład niewielkie projekty nie muszą być traktowane dokładnie tak samo, jak skomplikowane przedsięwzięcia. Ich dokumentacja może być „odchudzona”, a wykorzystywane narzędzia modyfikowane. Warto o tym pamiętać decydując się na implementację PRINCE2® – korzystanie z tego systemu nie może stać się celem samym w sobie.

Dlatego aby zminimalizować ryzyko porażki, zdecydowanie warto skorzystać z akredytowanych szkoleń PRINCE2® dostępnych w ofercie Inprogress. Dla początkujących przygotowano kurs PRINCE2® 6th Edition Foundation, zaś dla odrobinę bardziej zaawansowanych użytkowników – PRINCE2® 6th Edition Practitioner. Z kolei osoby, które są zainteresowane połączeniem podejścia formalnego ze zwinnym, mogą skorzystać z serii szkoleń PRINCE2 Agile®. Wszystkie wyżej wymienione kursy dostępne są również w subskrypcji Inprogress Plus.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...