PODATKIPromocja samozatrudnienia, ale nie przedsiębiorczości? Zmiany w składce zdrowotnej w opinii ekspertki

Promocja samozatrudnienia, ale nie przedsiębiorczości? Zmiany w składce zdrowotnej w opinii ekspertki

Promocja samozatrudnienia, ale nie przedsiębiorczości? Zmiany w składce zdrowotnej w opinii ekspertki

– Zmiana składki zdrowotnej jest korzystna, ale promuje samozatrudnionych a nie przedsiębiorczość – mówi Agnieszka Zamaro-Wiśniewska biegły rewident, dyrektorka operacyjna w Zamaro Tax & Accounting sp. z o.o, ekspertka Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Ogłoszone zmiany proponują obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wskazując, iż dostrzega problem z wysokością ponoszonych wydatków na parapodatek, jakim jest składka zdrowotna. Wprowadzone zmiany zasad obliczania mają poprawić sytuację przedsiębiorców, zwiększyć pewność rozliczeń i pozwolić na sfinansowanie wydatków systemu ochrony zdrowia. Czy tak jest w rzeczywistości i czy faktycznie system obliczania składek będzie bardziej przejrzysty? Według założeń 93% przedsiębiorców skorzysta na zmianie – jednak jak już na wstępie zauważono zmiana dotyczyć będzie głównie osób o niskich i średnich dochodach – komentuje Agnieszka Zamaro-Wiśniewska biegły rewident, dyrektorka operacyjna w Zamaro Tax & Accounting sp. z o.o.

Główne założenia przedstawione we wczorajszym wystąpieniu Ministra finansów Andrzeja Domańskiego – kwoty obowiązujące w marcu 2024.

Skala Podatkowa – opodatkowanie wg. zasad ogólnych

Teraz:  9% od dochodu min. 381,78 zł wyliczane wg. wynagrodzenia minimalnego

Po zmianach: 9% z 75% płacy minimalnej 4242,00*75%*9składki = 286,34 zł kwota stała

Podatek liniowy 19%

Teraz: 4,9% dochodu min. 381,78 zł wyliczane wg. wynagrodzenia minimalnego

Po zmianach:  Do osiągnięcia dochodu w wysokości do 2 x przeciętnego wynagrodzenia  składka wyniesie 286,34 zł. Powyżej 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia płacimy 4,9% składki zdrowotnej od nadwyżki

Teraz od dochodów osiąganych do kwoty dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia  (15.535,70 zł) składka wynosi pomiędzy 381,78 maksymalnie 761,20 zł

*7.767,85 – kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r.

W przypadku opodatkowania 19% liniową stawką PIT zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Oszczędność maksymalnie wyniesie 474,86 zł w przypadku osiągania dochodów powyżej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Ryczałt ewidencjonowany:

Teraz:  od 60 do 180% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. od 419,46 zł do 1258,39 zł.

Po zmianach: Stała, niska składka wynosząca 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia (31.071,40) – 286,34 Po przekroczeniu 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka w wysokości 3,5% od nadwyżki.

Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej w PIT.

W teorii stała składka zdrowotna w przypadku opodatkowania wg. zasad ogólnych wygląda najkorzystniej i powinna skłonić przedsiębiorców do wyboru tej formy opodatkowania i pewnie by tak było gdybyśmy uwzględnili jedynie obciążenia składkowe bez odnoszenia się do obciążeń podatkowych.

Przykłady liczbowe dla działalności gospodarczej o dochodach miesięcznych (opracowanie własne):

dochód skala pit obciążenia liniowy pit obciążenia ryczałt 12% pit obciążenia
na m-c teraz propozycja   razem teraz propozycja   razem teraz doch. rocznie propozycja   razem
5 000,00 450,00 286,34 300,00 586,34 381,78 286,34 950,00 1 236,34 419,46 60 000,00 286,34 600,00 886,34
10 000,00 900,00 286,34 900,00 1 186,34 490,00 286,34 1 900,00 2 186,34 699,11 120 000,00 286,34 1 200,00 1 486,34
15 535,70 1 398,21 286,34 2 671,42 2 957,76 761,25 286,34 2 951,78 3 238,12 699,11 186 428,40 286,34 1 864,28 2 150,62
20 000,00 1 800,00 286,34 4 100,00 4 386,34 980,00 505,09 3 800,00 4 305,09 699,11 240 000,00 286,34 2 400,00 2 686,34
25 000,00 2 250,00 286,34 5 700,00 5 986,34 1 225,00 750,09 4 750,00 5 500,09 699,11 300 000,00 286,34 3 000,00 3 286,34
31 071,40 2 796,43 286,34 7 642,85 7 929,18 1 522,50 1 047,59 5 903,57 6 951,16 1 258,39 372 856,80 286,34 3 728,57 4 014,91
40 000,00 3 600,00 286,34 10 500,00 10 786,34 1 960,00 1 485,09 7 600,00 9 085,09 1 258,39 480 000,00 598,84 4 800,00 5 398,84
60 000,00 5 400,00 286,34 16 900,00 17 186,34 2 940,00 2 465,09 11 400,00 13 865,09 1 258,39 720 000,00 1 298,84 7 200,00 8 498,84
100 000,00 9 000,00 286,34 29 700,00 29 986,34 4 900,00 4 425,09 19 000,00 23 425,09 1 258,39 1 200 000,00 2 698,84 12 000,00 14 698,84
500 000,00 45 000,00 286,34 157 700,00 157 986,34 24 500,00 24 025,09 95 000,00 119 025,09 1 258,39 6 000 000,00 16 698,84 60 000,00 76 698,84
768 180,00 69 136,20 286,34 243 517,60 243 803,94 37 640,82 37 165,91 145 954,20 183 120,11 1 258,39 9 218 160,00 26 085,14 92 181,60 118 266,74
  najkorzystniej
  przeciętnie
  najdroższe rozwiązanie

 

Uproszczenie czy jeszcze większe skomplikowanie wyliczeń?

Prostota wyliczeń i przewidywalność składki zdrowotnej istnieje jednak tylko w przypadku opodatkowania według skali, które tylko dla przedsiębiorców osiągających w roku podatkowym dochód nie przekraczający pierwszego progu podatkowego tj. 120 tys. zł.

– W praktyce będą to przedsiębiorcy jednoosobowi, dopiero rozpoczynający działalność. W przypadku przedsiębiorców osiągających wyższe dochody bądź prowadzących działalność dodatkowo poza pracą na etacie, lepszym wyborem będzie opodatkowanie podatkiem liniowym, gdzie skomplikowanie wyliczania składki jest znacznie większe i tym samym przewidywalność wyliczeń spada ze względu na niski próg przekroczenia składki płatnej w kwocie stałej do składki płaconej procentowo od nadwyżki ponad kwotę dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. Tu korzyści z wprowadzenia zmian wynoszą maksymalnie 474,86 zł na miesiąc (wg. stanu na dzisiaj) – wylicza Agnieszka Zamaro-Wiśniewska biegły rewident, dyrektorka operacyjna w Zamaro Tax & Accounting sp. z o.o.

Największym beneficjentem obniżonej składki zdrowotnej nadal pozostaną przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym – porównując wysokość składek zdrowotnych dla wszystkich najpopularniejszych form opodatkowania. Tu jednakże przedsiębiorcy osiągający dochód miesięczny powyżej 60 tys. Miesięcznie zostaną obciążeni większą składką niż obecnie, zgodnie z wyliczeniami będzie to ok. 7% przedsiębiorców – tych osiągających największe dochody. Akurat to rozwiązanie nie jest korzystne, bowiem to właśnie duzi przedsiębiorcy przeznaczają najwięcej środków na inwestycje gwoli zasady, iż pieniądz rodzi pieniądz, a ich potrzeby konsumpcyjne są już zaspokojone – dodaje ekspertka Północnej Izby Gospodarczej.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

wybory

Trump vs Biden: jak wyniki wyborów mogą wpłynąć na różne sektory gospodarki USA

0
Temperatura wokół wyborów w USA rośnie, a dzięki wczesnemu zakończeniu walki o kandydaturę prezydencką w partiach, kampanie mogą rozpocząć się wcześniej niż zwykle. W swojej analizie ekspert Saxo przedstawia wstępne przewidywania dotyczące branż, które...