BIZNESPrzedsiębiorca wobec państwa – raport z badania

Przedsiębiorca wobec państwa – raport z badania

Przedsiębiorca wobec państwa – raport z badania

Przedsiębiorcy nie wierzą w efektywność instytucji publicznych. Doceniają samą istotę ich funkcjonowania, jednak zgodnie uważają, że administracja publiczna w Polsce nie działa skutecznie na korzyść przedsiębiorców – wynika z badań fundacji ProjektPL.

Aż 73,6 % przedsiębiorców stwierdziło, że wyłączną misją ich przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy czują się odpowiedzialni przede wszystkim za jakość produktu lub usługi, zadowolenie klientów oraz przestrzeganie przepisów. Dopiero w dalszej kolejności wymieniają pracowników, bardzo rzadko zaś państwo i lokalną społeczność.

Wykres: Co przedsiębiorcy sądzą o państwie?

Przedsiębiorców zapytano na ile zgadzają się z danym twierdzeniem.  Średnia ocen na skali od zera (zdecydowanie się nie zgadzam) do 10 (zdecydowanie się zgadzam). Im wyższa ocena tym wyższe zaufanie badanych. Polski przedsiębiorca przedstawiciel elity czy członek społeczeństwa

–  Z naszych badań wynika, że przedsiębiorcy z jednej strony doceniają, iż państwo jest ważne dla ich funkcjonowania. Dostrzegają też, jak ważne jest jego wsparcie w czasach kryzysu, z czym mieliśmy do czynienia w czasie pandemii. Z drugiej jednak strony bardzo niewielu respondentów wyraziło poczucie odpowiedzialności za państwo albo lokalną wspólnotę  –  komentuje  Adam Zych, prezes fundacji Projekt PL.

Odpowiedzialność́ za państwo

Procent respondentów zgadzających się ze stwierdzeniem, że przedsiębiorcy są w Polsce odpowiedzialni za dany obszar Polski przedsiębiorca przedstawiciel elity czy członek społeczeństwa 2

Autorów raportu zafrapowały również odpowiedzi badanych na pytania związane z podatkami. Choć ogromna większość respondentów uznała swoje zobowiązanie do przestrzegania prawa i płacenia podatków, to ponad 71 procent z nich wyraziło neutralny lub wręcz pozytywny stosunek do zmiany rezydencji podatkowej w celu zmniejszenia wymiaru obciążeń. –  Jest w tym pewna logiczna sprzeczność, która zdecydowanie wymaga pogłębionej dyskusji – dodaje prezes Zych.

Stosunek do zmiany rezydencji podatkowej wg. wielkości przedsiębiorstwa

Polski przedsiębiorca przedstawiciel elity czy członek społeczeństwa 3

Fundacja Projekt PL chce w ramach stałej akcji ”Etos przedsiębiorcy” inicjować dyskusje i szukać odpowiedzi na pytanie o kierunek w jakim zmierzają polskie środowiska biznesowe. Czy polscy przedsiębiorcy czują się elitą społeczną i chcą brać odpowiedzialność za kraj? W jaki sposób głos przedsiębiorców może być słyszany przez administrację publiczną? Jak zmniejszać dystans między państwem a przedsiębiorcami?

– W trudnych czasach, a takie dziś mamy, bez ścisłej i opartej na zaufaniu współpracy między przedsiębiorcami a państwem nie ma możliwości rozwoju społecznego i ekonomicznego – podkreśla prezes Zych.

Dane pochodzą z raportu „Polski przedsiębiorca: przedstawiciel elity czy członek społeczeństwa?” i prezentują wyłącznie jego fragment. Cały raport zostanie opublikowany 8 czerwca. Badanie zostało zrealizowane w lutym i marcu br. metodą wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym CATI, na próbie 500 przedsiębiorców.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...