MEDIARada Przedsiębiorczości przeciwko działaniom KRRiT wobec TVN Style

Rada Przedsiębiorczości przeciwko działaniom KRRiT wobec TVN Style

Rada Przedsiębiorczości przeciwko działaniom KRRiT wobec TVN Style

Rada Przedsiębiorczości wyraziła stanowczy sprzeciw wobec działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) dotyczących kanału TVN Style, należącego do TVN Warner Bros. Discovery. KRRiT od dziesięciu miesięcy nie podjęła decyzji w sprawie przyznania koncesji dla tego kanału, co generuje poważne straty dla operatorów telewizyjnych oraz rodzi niepewność wśród reklamodawców, pracowników i widzów TVN Style.

Bezczynność KRRiT i jej skutki

Jest to już siódme postępowanie rekoncesyjne wobec kanałów grupy TVN w ciągu ostatnich trzech lat, w którym KRRiT wykazuje się wrogą bezczynnością. Takie działania mogą prowadzić do destabilizacji rynku medialnego i budzą obawy o naruszanie zasad wolności mediów w Polsce.

Spełnienie wymogów prawnych

TVN Warner Bros. Discovery spełnia wszystkie wymogi prawne niezbędne do prowadzenia działalności w Polsce. Prawidłowość struktury właścicielskiej tej firmy potwierdził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 marca 2023 roku. Co więcej, sama KRRiT w swojej obecnej kadencji przyznała cztery koncesje na nadawanie kanałom grupy, takim jak TVN, TVN Turbo, TVN International i HGTV. Struktura właścicielska firmy nie uległa zmianie od czasu przyznania poprzednich koncesji.

Ideologicznie motywowane ataki

Rada Przedsiębiorczości odbiera działania KRRiT jako celowe oraz dyskryminujące wobec TVN Warner Bros. Discovery, uznając je za rażące przekroczenie kompetencji regulatora. Postrzega je również jako część szerszej kampanii wymierzonej przeciw niezależnym mediom, czego dowodem są wysokie kary pieniężne nakładane przez Macieja Świrskiego na takie media jak Radio Zet, Tok FM i TVN24.

Apel o działania zgodne z prawem

Rada Przedsiębiorczości żąda, aby KRRiT oraz jej przewodniczący zaprzestali ideologicznie motywowanych ataków na spółki medialne. Wzywa do działania w ramach obowiązującego prawa, traktowania wszystkich podmiotów na równych zasadach oraz opierania decyzji na transparentnych przesłankach. Od konstytucyjnych organów państwa oczekuje realizacji obowiązków, które nakłada na nie Konstytucja RP, szczególnie w zakresie stania na straży wolności słowa i prawa do informacji.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...