FINANSEBANKOWOŚĆSektor finansowy w dobie automatyzacji – konieczne zaangażowanie pracowników

Sektor finansowy w dobie automatyzacji – konieczne zaangażowanie pracowników

Sektor finansowy w dobie automatyzacji – konieczne zaangażowanie pracowników

Aż 79% firm z sektora finansowego w Polsce korzysta z narzędzi automatyzacji procesów[1]. Nie jest to zaskakujące, gdy weźmiemy pod uwagę z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie instytucje finansowe. Konieczne jest redukowanie kosztów, a z drugiej strony stymulowanie wzrostu biznesu i utrzymanie stabilności w niepewnej sytuacji gospodarczej i rynkowej. Zespoły IT muszą utrzymywać i zarządzać systemami, które często bazują na przestarzałej infrastrukturze, są złożone oraz łączą usługi chmurowe z innymi rozwiązaniami. Wymaga to dużego nakładu czasu i zasobów, także finansowych. Dlatego automatyzacja jest w sektorze finansowym tak często wykorzystywana. Podczas jej wdrażania firmy powinny brać jednak pod uwagę nie tylko czynniki techniczne, ale i te związane z kulturą organizacji. Kluczowe jest również zaangażowanie pracowników tak, aby czuli się komfortowo z wprowadzanymi zmianami.

Automatyzacja może odciążyć zespoły IT

W miarę jak organizacje się digitalizują, ich środowiska IT stają się coraz bardziej rozbudowane. Specjaliści utrzymują systemy bazujące zarówno na infrastrukturze fizycznej, jak i te działające w chmurze, co pochłania ogromne ilości czasu. Do tego dochodzi ryzyko błędów i opóźnień związane z ręczną konfiguracją systemów i aktualizacją oprogramowania, które są konieczne, aby zapewniać odporność na zagrożenia.

Dzięki automatyzacji środowiska IT instytucje finansowe mogą łatwiej utrzymywać spójną strukturę operacyjną i skuteczniej dbać o zapewnianie zgodności z obowiązującymi regulacjami. Zespoły IT są mniej obciążone powtarzalnymi, manualnymi zadaniami i mogą skoncentrować się na bardziej kreatywnych aspektach pracy, takich jak modernizacja systemów czy aplikacji i usprawnianie usług świadczonych dla klientów.

Konieczne strategiczne podejście

Aby automatyzacja środowiska IT przyniosła pozytywne efekty, firmy z sektora finansowego muszą podejść do procesu jej wdrażania strategicznie. Wprowadzanie automatyzacji w sposób rozproszony i bez większego planu może zwiększać złożoność infrastruktury IT i utrudniać współpracę między działami. Dlatego warto dążyć do wprowadzania pełnej automatyzacji, obejmującej różne obszary działalności. Wymaga to uwzględnienia wielu czynników, począwszy od działającej już w firmie technologii i procesów, aż po kulturę organizacji. Warto trzymać się kilku zasad skutecznej automatyzacji:

 1. Człowiek na pierwszym miejscu
  Skuteczna automatyzacja zaczyna się od ludzi, którzy powinni być zaangażowani i czuć się komfortowo z wprowadzanymi zmianami. Ważne jest promowanie otwartej kultury i dzielenie się wiedzą między działami. Wczesne ustalanie metryk i celów właściwych dla danej firmy pomaga w ocenie efektów programu.
 2. Ustalenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie automatyzacją

Osoby odpowiedzialne za automatyzację warto wyznaczyć z wyprzedzeniem: wskazać liderów procesu w każdym dziale IT i upewnić się, że będą mieli stały kontakt. Te osoby mogą przeprowadzać regularne spotkania z kierownictwem, aby przedstawić postępy i osiągnięcia. Dobrym pomysłem może być uzgodnienie „dnia automatyzacji” np. co tydzień lub co miesiąc, podczas którego dział IT pomaga innym zespołom w firmie w rozwiązywaniu problemów oraz wyzwań wykorzystując automatyzację.

 1. Wybór jednego rozwiązania dla całej firmy
  Zamiast łączyć różne „wyspy” automatyzacji, firmy powinny wybrać jedną skalowalną platformę, która ułatwia wdrażanie, udostępnianie i zarządzanie automatyzacją w różnych działach. Pozwala to zaoszczędzić czas i zasoby IT. Ważne jest również, aby zapewnić wsparcie techniczne dla automatyzacji w środowiskach produkcyjnych i zintegrować stosowane rozwiązania ochronne, po to by reagować na zagrożenia w sposób skoordynowany.
 2. Wykorzystanie czasu na kreatywność
  Potrzeba oszczędności i równoczesnego wspierania wzrostu biznesu jest coraz większa, a dział IT może zapewnić tu istotną przewagę konkurencyjną. Dobrze by elementem automatyzacji był plan jak wykorzystać zaoszczędzony dzięki takim rozwiązaniom czas. Instytucje finansowe powinny umożliwić specjalistom IT skupienie się na kreatywnych aspektach ich pracy, takich jak modernizacja infrastruktury i innowacje usprawniające doświadczenia klientów.
 3. Połączenie automatyzacji ze sztuczną inteligencją
  Automatyzacja środowisk IT pomaga instytucjom finansowym w spełnianiu wymogów regulacyjnych. Przykładem jest monitorowanie modeli sztucznej inteligencji pod kątem stronniczości aby sprawdzić czy wymagają dodatkowego treningu. Jest to szczególnie istotne w kontekście procedowanej europejskiej ustawy dotyczącej AI (EU Artificial Intelligence Act). Automatyzacja pomaga firmom w utrzymaniu zgodności z istniejącymi przepisami, m.in. w przygotowywanych raportach finansowych.

Automatyzacja infrastruktury IT jest kluczowa dla instytucji finansowych, które starają się utrzymać konkurencyjność. Poprzez strategiczne podejście do automatyzacji, firmy mogą nie tylko zwiększyć efektywność operacyjną, ale także umożliwić swoim zespołom IT skupienie się na innowacjach i dostarczaniu wartościowych doświadczeń dla klientów.

Armin M. Warda, FSI EMEA chief technologist w firmie Red Hat

[1] wg Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu. Edycja 2023. KPMG.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...