FIRMYSIGNIUS S.A. rusza z emisją akcji serii F

SIGNIUS S.A. rusza z emisją akcji serii F

SIGNIUS S.A. rusza z emisją akcji serii F

SIGNIUS S.A. w ramach emisji akcji serii F planuje pozyskać do 2 mln zł. Pozyskane od inwestorów środki zostaną przeznaczone m. in. na dalszy rozwój spółki i skalowanie biznesu w Polsce i zagranicą. W procesie przeprowadzenia oferty publicznej spółkę wspiera Dom Maklerski INC S.A. W najbliższych miesiącach Spółka planuje złożyć Dokument Informacyjny i ubiegać się o upublicznienie akcji na rynku NewConnect.

Przyjmowanie zapisów na akcje serii F SIGNIUS S.A. w transzy zwykłej rozpoczyna się dziś, tj. 8 maja  i potrwa do 23 maja br. W planach firmy jest pozyskanie kapitału w wysokości do 2 mln zł. Cena emisyjna za każdą akcję wynosi 8,40 zł, co implikuje wycenę przed emisją na poziomie 14 mln zł. W zeszłym roku jednostkowe niezaudytowane przychody Spółki wyniosły prawie 4,3 mln zł, zysk EBITDA wyniósł ponad 1,3 mln zł, natomiast zysk netto prawie 1,2 mln zł.

Dzięki środkom pozyskanym od inwestorów SIGNIUS planuje zwiększyć swoją obecność na rynkach zagranicznych i rozbudować działy sprzedaży w Polsce i Niemczech. Dodatkowo środki zostaną wykorzystane na rozwój technologii SIGNIUS, między innymi o rozwiązania chmurowe.

Wierzymy, że pozyskane finansowanie pozwoli nam wzmocnić naszą pozycję w branży. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie rynkiem e-podpisów. Przez minione lata udało nam się zbudować silną markę z wieloma sukcesami na koncie. Opracowaliśmy unikalną technologię i stworzyliśmy portfolio produktów do elastycznego zarządzania umowami, podpisów i pieczęci elektronicznych, archiwizacji dokumentów i weryfikacji tożsamości klienta, które aktualnie jest bardzo konkurencyjne zarówno na rodzimym jak i zagranicznym rynku. Składają się na to m.in. marki: SIGNIUS Signing Platform, SIGNIUS Seal, SIGNIUS Ident oraz SIGNIUS Harmony – mówi Bartosz Witkowski, prezes zarządu SIGNIUS S.A.

SIGNIUS oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie podpisywania dokumentów elektronicznych, w tym podpisu kwalifikowanego zgodnego z eIDAS. Jej platforma umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów oraz dostarcza unikalne rozwiązania IT dla klientów biznesowych – Spółka dokonała ponad 20 wdrożeń B2B. Z rozwiązań SIGNIUS korzystają firmy z różnych sektorów, m.in. ubezpieczeniowy, energetyczny, kancelarie prawne i branża HR. Za pomocą rozwiązań dostarczanych przez SIGNIUS podpisano ponad 160 tys. dokumentów, jednocześnie liczba kont na platformie przekroczyła 45 tys.

Firma rozwija się również na rynkach zagranicznych, gdzie ponad 60 proc. jej przychodów pochodzi z klientów spoza Polski, głównie z Niemiec. Tam współpracuje z firmami takimi jak DoktorABC, Deutsches Institut für Bautechnik oraz ORLEN Deutschland. SIGNIUS nawiązał również współpracę z największym niemieckim podmiotem oferującym ubezpieczenia zdrowotne – AOK w zakresie dostarczania rozwiązań do elektronicznego pieczętowania dokumentów.

Na rynku polskim firma zawarła znaczące umowy, m.in. z Orange Polska oraz Compensa. Wdrożono także platformę SIGNIUS Professional dla SGGW w Warszawie, co stanowi ważny krok w digitalizacji procesów dla sektora uczelni wyższych. SIGNIUS S.A. widzi duży potencjał rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Spółka jest w trakcie przygotowania do wprowadzenia akcji na rynek NewConnect i planuje złożyć Dokument Informacyjny w drugiej połowie 2024 r.

Według Fortune Business Insights wartość globalnego rynku podpisów cyfrowych do 2030 roku ma wzrosnąć z 4,2 mld USD do blisko 24 mld USD.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...