ENERGETYKAhiPower Energy na drodze do pozyskania technologii zwiększającej efektywność produkcji wodoru

hiPower Energy na drodze do pozyskania technologii zwiększającej efektywność produkcji wodoru

hiPower Energy na drodze do pozyskania technologii zwiększającej efektywność produkcji wodoru

hiPower Energy (dawna Arena.pl S.A.), spółka notowana na rynku NewConnect, zawarła umowę term sheet z Hydrogenium Prosta S.A., w ramach której rozpoczyna audyt technologiczny i prawny przełomowej technologii plazmowego zgazowania biomasy. Pozytywne zakończenie audytu technologicznego poskutkuje transakcją nabycia 300 akcji Hydrogenium Prosta za 30 tys. zł. Akcje te stanowią 30% kapitału zakładowego i uprawniają do 30% głosów na zgromadzeniu wspólników. Transakcja nabycia nastąpi najpóźniej 30 maja br.

Hydrogenium Prosta S.A. jest właścicielem IP technologii zgazowania biomasy w środowisku plazmy, nad którą prowadzono badania oraz analizy przez ponad 20 lat. W tym czasie powstało rozwiązanie umożliwiające bardzo wysoką konwersję węgla zawartego w biomasie do gazu syntezowego, który może zostać wykorzystany do produkcji zielonego wodoru.

Piroliza plazmowa pozwala produkować niskoemisyjny wodór na dużą skalę, stwarzając potencjał do uzyskiwania znaczących oszczędności dla spółek miejskich i firm z obszarów przemysłu ciężkiego, chemicznego oraz sektora transportu morskiego. Energia dostarczana z zewnątrz jest zamieniana na zjonizowaną plazmę tlenowo-parową rekatora, co przekłada się na drastyczne obniżenie kosztu energetycznego pozyskiwanego wodoru, ponieważ ilość dostarczanej energii jest niewspółmiernie niższa niż w przypadku produkcji wodoru z elektrolizerów. Innowacyjna technologia umożliwia błyskawiczną przemianę większości rodzajów biomasy do czystego, pozbawionego smoły gazu syntezowego o wysokiej zawartości wodoru (powyżej 50%) i tlenku węgla (powyżej 30%).

– Dostrzegamy duży potencjał rynkowy w technologii plazmowego zgazowania biomasy, dlatego chcemy o nią wzbogacić nasze portfolio, aby długoterminowo zwiększać wartość grupy dla naszych Akcjonariuszy – mówi Jacek Gliniak, Prezes hiPower Energy.

Rozwiązanie opracowane przez Hydrogenium Prosta S.A. pozwala wykorzystać procesy plazmowe do produkcji biowodoru i otwiera nowe możliwości zastąpienia paliw kopalnych przyjazną środowisku energią płynącą z biomasy.

– Zastosowanie tej przełomowej technologii potencjalnie pozwoli znacząco obniżyć koszty i usprawnić produkcję wodoru zasilającego autobusy miejskie i stalownie, które chcąc obniżyć emisję dwutlenku węgla, zaczynają stosować przy wytopie stali wodór zamiast węgla – twierdzi Maciej Ganczarski, Koordynator projektu i Partner Zarządzający spółki Hydrogenium Prosta.

Technologia plazmowego zgazowania biomasy opracowana przez Hydrogenium Prosta S.A. umożliwia produkcję gazu syntezowego bogatego w wodór i tlenek węgla. Otrzymany syngaz może zostać wykorzystany do dalszej produkcji paliw i chemikaliów, takich jak metanol. Ten odnawialny metanol ma potencjał do zastosowania w sektorze transportu miejskiego jako paliwo do napędów i zmodernizowanych silników, przyczyniając się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Ponadto, gaz syntezowy z biomasy może być źródłem zielonego wodoru do produkcji zielonego amoniaku – kluczowego surowca dla przemysłu nawozowego. Umożliwi to przedsiębiorstwom chemicznym, zwłaszcza zakładom azotowym, transformację w kierunku bardziej zrównoważonych procesów opartych na surowcach odnawialnych.

Naszym celem jest zwiększenie zróżnicowania i dostępności zrównoważonych źródeł energii, które są integralną częścią zielonej rewolucji. HiPower Energy skupia się na technologiach związanych z zielonym metanolem i zielonym wodorem, a technologia plazmowego zgazowania biomasy doskonale wpisuje się w działalność naszej grupy. Szeroki wachlarz naszych rozwiązań technologicznych pozwoli nam elastycznie dopasowywać je do różnych zastosowań. To daje nam możliwość skutecznego wdrażania transformacji energetycznej na wiele sposobów – podsumowuje Jacek Gliniak.

Grupa hiPower Europe rozpoczyna wdrażanie innowacyjnej technologii odzysku wodoru z gazów resztkowych, niedostępnej dotychczas na rynku europejskim. Firma posiada również zasilane metanolem ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz mobilne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...