FIRMYZarząd B-Act SA rekomenduje wypłatę dywidendy za 2023 rok oraz przyjmuje politykę...

Zarząd B-Act SA rekomenduje wypłatę dywidendy za 2023 rok oraz przyjmuje politykę dywidendową

Zarząd B-Act SA rekomenduje wypłatę dywidendy za 2023 rok oraz przyjmuje politykę dywidendową

B-Act, inżynierska spółka specjalizująca się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, podjęła uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2023-2025. Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy za 2023 rok w wysokości 685 tys. PLN, co zostało pozytywnie rozpatrzone przez radę nadzorczą firmy. Kwota ta stanowi 43 proc. zysku netto wypracowanego w zeszłym roku. Oznaczać to będzie wypłatę 0,07 PLN na jedną akcję, a stopa dywidendy według kursu zamknięcia z dnia 24 kwietnia wyniesie 3,1 proc.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową zarząd spółki będzie przedstawiał walnemu zgromadzeniu rekomendację oraz propozycję podziału zysku netto wypracowanego za dany rok obrotowy. Wielkość dywidendy ma być uzależniona od wypracowanego zysku oraz możliwości finansowych spółki. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy mają zostać ustalone w przeciągu najbliższych tygodni przez walne zgromadzenie.

Podczas spotkań towarzyszących zeszłorocznej emisji akcji deklarowaliśmy, że chcemy stać się spółką dywidendową – to się właśnie teraz dzieje. Uważam, że firma o stabilnym wzroście, działająca w obszarze budownictwa i generująca zyski powinna się nimi dzielić. Ważne jest dla nas, aby dywidenda była wypłacana regularnie co roku, budując tym samym zaufanie rynku i akcjonariuszy. Jest to krok w kierunku ugruntowania naszej pozycji i długotrwałego powodzenia – mówi Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act SA.

W zeszłym tygodniu B-Act zadebiutował na rynku NewConnect. Na dzień 24 kwietnia wartość akcji spółki wzrosła o 39 proc. w porównaniu do ceny emisyjnej wynoszącej 1,60 PLN. Średnie dzienne obroty po pierwszym tygodniu notowań wynoszą ponad 460 tys. PLN. W 2023 roku B-Act wygenerował 16,3 mln PLN przychodów oraz 1,6 mln PLN zysku netto, co stanowiło wzrost o kolejno 18 i 44% rdr. Były to najlepsze wyniki w historii działalności spółki. Jej backlog z kolei ma wartość 102 mln PLN brutto, co oznacza wzrost o 52 proc. w porównaniu z czerwcem 2023 roku, kiedy to B-Act pierwszy raz mówił o planach przeprowadzenia oferty publicznej. Tylko w tym roku spółka podpisała umowy na realizację kontraktów, z których może otrzymać wynagrodzenie do 42 mln PLN brutto.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...