PRACA I KARIERABadanie Wedla: dla 72% kandydatów poszukujących zatrudnienia kluczowe znaczenie ma równe traktowanie

Badanie Wedla: dla 72% kandydatów poszukujących zatrudnienia kluczowe znaczenie ma równe traktowanie

Badanie Wedla: dla 72% kandydatów poszukujących zatrudnienia kluczowe znaczenie ma równe traktowanie

Wybierając miejsce pracy, aż 7 na 10 Polaków zwróci uwagę na równe traktowanie w firmie. Młodzi ludzie dwa razy częściej doceniają troskę o kwestie środowiskowe, ważna jest dla nich także równość płac – 59% z nich uwzględnia ten aspekt, ubiegając się o stanowisko w danej organizacji – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Wedla. Na ulegającym stałej transformacji rynku pracy konieczne jest odpowiadanie na potrzeby kandydatów, by przyciągnąć tych najlepszych – oceniają eksperci firmy.

Ostatnie lata znacząco zmieniły sposób poszukiwania zatrudnienia. Teraz kandydaci mogą przebierać w ofertach, decydując się na aplikowanie do firm, które są najbliższe wyznawanym przez nich wartościom. Wedel postanowił zbadać, co jest ważne dla osób poszukających pracy w 2023 roku.

Na co zwracają uwagę kandydaci?

Przy wyborze miejsca pracy dla 72% badanych największe znaczenie ma równe traktowanie w firmie. Zwracają na to uwagę szczególnie kobiety – to ważne dla prawie 80% z nich. To zagadnienie jest równie istotne dla 76% najstarszych respondentów, w wieku powyżej 55 lat. Co piąty kandydat, decydując się na dane miejsce zatrudnienia, bierze pod uwagę różnorodność w przedsiębiorstwie. 19% docenia zaangażowanie społeczne biznesu, a 16% jego zrównoważony rozwój. Dla 13% badanych ważne jest zatrudnianie osób w różnym wieku. Szczególnie zwracają na to uwagę osoby w wieku 35–44 lata, z których co piąta uważa to za istotny aspekt wyboru miejsca zatrudnienia.

 – Różnorodne środowisko pracy to ogromna wartość dla organizacji. Ważne jednak, aby mechanizm jego funkcjonowania został oparty na przejrzystych zasadach. Tylko w ten sposób ma szansę istnieć miejsce, gdzie wszyscy pracownicy czują się dobrze, bezpiecznie i „u siebie”. System wskaźników, certyfikatów i audytowania, który stosujemy w Wedlu, to niezbędny element procesu skutecznego wdrażania strategii DEI (Diversity, Equity, Inclusion). Pozwala on nie tylko stale podnosić efektywność prowadzonych działań, ale przede wszystkim buduje transparentny przekaz zarówno o wspieranych, jak i niedopuszczalnych postawach – tłumaczy Mateusz Hendzel, Kierownik ds. Zgodności w firmie Wedel.

Młodzi dwa razy częściej zwracają uwagę na przestrzeganie kwestii środowiskowych

Dla kandydatów istotna jest również troska przedsiębiorstwa o ekologię w obliczu postępujących zmian klimatycznych. Zwraca na ten aspekt uwagę co piąta osoba. To zagadnienie wpływa na wybór miejsca pracy przede wszystkim wśród ludzi młodych – jest ono ważne dla łącznie 41% osób w wieku 1834 lata.

Dyskryminacja realnym problemem w polskich firmach

Z badania Wedla wynika, że 24% Polaków doświadczyło dyskryminacji w miejscu pracy. Co istotne, ten problem dotyka w podobnej mierze zarówno kobiet (26%), jak i mężczyzn (23%) i nie zależy od wieku respondentów. Każda z badanych grup wiekowych zetknęła się z tym zjawiskiem w porównywalnej skali. Ofiarami dyskryminacji było 24% pracowników w wieku 1824 lat, 24% osób w wieku 2534 lat, 27% ankietowanych w wieku 3544 lat oraz co czwarta osoba powyżej 55 r.ż. 57% społeczeństwa nigdy nie spotkało się z żadną formą dyskryminacji w pracy. Co piąta osoba zaś nie pamięta, czy stała się kiedykolwiek ofiarą tego zjawiska.

Dla dwóch trzecich (67%) respondentów jakakolwiek forma dyskryminacji mogłaby być powodem do zmiany miejsca pracy. Wrażliwość na tego rodzaju zachowania jest tym wyższa, im niższy wiek pracownika. Aż 71% najmłodszych zatrudnionych, w wieku 1824 lat, zmieniłoby pracę, gdyby czuło się dyskryminowanymi. Dla porównania taką decyzję podjęłoby 64% pracowników mających powyżej 55 lat, a dla 13% osób przejawy dyskryminacji nie byłyby wystarczającym powodem, by zmienić miejsce zatrudnienia.

Podjęcie działań przeciwko dyskryminacji w firmach to kluczowy element budowania zdrowego środowiska pracy. Zapewnia równość szans i poprawia efektywność organizacji. Pracodawcy powinni aktywnie angażować się w działania zapobiegawcze, takie jak choćby stworzenie polityki antydyskryminacyjnej i szkolenia pracowników w zakresie równego traktowania, różnorodności i eliminacji uprzedzeń. Konieczne jest także stałe monitorowanie i raportowanie tego typu incydentów oraz wypracowanie systemu reakcji na ewentualne skargi. Wdrażając powyższe działania w naszej firmie, tworzymy dla pracowników bezpieczną przestrzeń, w której bez obaw mogą zgłaszać nieprawidłowości. Powyższe elementy są kluczowe dla stworzenia sprawiedliwego i inkluzywnego środowiska, w którym wszyscy pracownicy są traktowani z godnością i równością – dodaje Mateusz Hendzel.

6 na 10 najmłodszych pracowników zwraca uwagę na poziom równości płac

Coraz więcej firm dostrzega problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, dlatego przedsiębiorstwa, chcące budować odpowiedzialną markę, dzielą się wskaźnikiem równości wynagrodzeń.  Wedel zbadał, czy to powszechna praktyka. Okazuje się, że ponad połowa respondentów nie wie, czy firmy, w których pracują, monitorują ten aspekt. Zaledwie 4% z nich wskazało, że ich pracodawca wykonuje takie działanie i dzieli się wynikami. Natomiast 12% badanych twierdzi, że organizacja mierzy równość płac, jednak nie informuje o wynikach swojej załogi. 29% jest przekonana o tym, że ich pracodawca w ogóle tego nie monitoruje.

Jednocześnie, 42% kandydatów zwróciłoby uwagę na ten aspekt, ubiegając się o pracę w danej firmie. To szczególnie ważne dla najmłodszych kandydatów w wieku 1824 lat, spośród których wskazało tak aż 59% badanych.

Podejście uwzględniające potrzeby i oczekiwania pracowników, walka z dyskryminacją oraz troska o równość płac to fundamenty, na których należy budować pozytywne i odpowiedzialne środowisko pracy. Takie podejście doceniają nie tylko pracownicy i kandydaci do pracy, ale również interesariusze oraz otoczenie zewnętrzne. Przykładem docenienia działań Wedla przez środowisko może być dwukrotnie otrzymana nagroda w zakresie równości płacowej Lidl Fair Pay”. Warto zatem praktykować te wartości, aby skutecznie i odpowiedzialnie funkcjonować oraz wyróżniać się na zmieniającym się rynku pracy.

***

Metodologia: badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie losowo-kwotowej N=1042 osób od 18 lat wzwyż. Termin realizacji: 29–30 kwietnia 2023 r.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...