FINANSEGoldman Sachs TFI: połowa Polaków myśli o dodatkowej emeryturze, ale prawie nie...

Goldman Sachs TFI: połowa Polaków myśli o dodatkowej emeryturze, ale prawie nie korzysta z ulgi podatkowej z nią związanej

Goldman Sachs TFI: połowa Polaków myśli o dodatkowej emeryturze, ale prawie nie korzysta z ulgi podatkowej z nią związanej

Najnowszy raport Goldman Sachs TFI „Dodatkowa emerytura i ulga z tytułu IKZE” pokazuje, że 54% Polaków myśli o dodatkowej emeryturze, ale tylko 31% z nich ma produkty emerytalne. Zaledwie 3% badanych twierdzi, że korzysta z ulgi podatkowej związanej z inwestowaniem poprzez IKZE. Co piąty Polak uważa zaś, że będzie musiał pracować do końca życia.

Celem badania przeprowadzonego na zlecenie Goldman Sachs TFI było sprawdzenie podejścia i oczekiwań Polaków do gromadzenia środków na przyszłą, dodatkową emeryturę. Badanie miało również na celu sprawdzenie, co Polacy wiedzą o istniejących ulgach podatkowych i inwestowaniu na dodatkową emeryturę poprzez IKZE.

Jak Polacy budują zaplecze finansowe na jesień życia?

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu, jedynie nieco ponad połowa Polaków (54%) myśli o przyszłej dodatkowej emeryturze. Respondenci, którzy myślą o dodatkowym świadczeniu chcą głównie oszczędzać (49%), inwestować (32%), albo korzystać z produktów emerytalnych (31%). Z kolei 21% respondentów uważa, że będzie pracować do końca życia, podczas gdy 25% zdaje się tylko na to, co wypłaci państwowy ubezpieczyciel.

Ci, którzy jako sposób budowania dodatkowej emerytury wskazują oszczędzanie, wykorzystują konto oszczędnościowe (28%), lokatę (21%) i odkładanie pieniędzy „do skarpety” (18%).

Wśród jednej trzeciej badanych, którzy jako swój sposób na dodatkową emeryturę wskazują inwestycje, najwięcej inwestuje w nieruchomości, w ziemię i akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych (po 9% wskazań). Nieco rzadziej respondenci wybierają złoto i fundusze inwestycyjne (po 7%).

Korzystanie z produktów emerytalnych deklaruje 31% badanych, Najczęściej wymieniają PPK (16%), indywidualne ubezpieczenie emerytalne (9%) oraz IKE (7%). Zaledwie 6% Polaków deklaruje, że korzysta z IKZE.

Jaka dodatkowa emerytura?

Ponad połowa badanych zadowoliłaby się kwotą od 1 tys. zł do 3 tys. zł dodatkowej emerytury. Jednak co piąty oczekiwałby dodatkowych miesięcznych wpływów w wysokości 4 tys. zł. By otrzymać coś więcej niż emerytura z ZUS, większość ankietowanych (blisko 60%) gotowa jest odkładać miesięcznie nie więcej niż 500 zł. Możliwość przeznaczania na dodatkową emeryturę ponad 1 tys. zł deklaruje jedynie 14% Polaków, zaś 8% twierdzi, że w ogóle nie ma takiej możliwości, a 4% w ogóle nie chce tego robić.

Co Polacy wiedzą o IKZE?

Badanie wykazało, że tylko co trzeci Polak potrafi poprawnie rozszyfrować skrót IKZE. Spośród tych, którzy inwestują z wykorzystaniem tego ustawowego, prywatnego konta emerytalnego aż 36% nie korzysta z przysługującej im corocznej ulgi podatkowej. Badanie jednocześnie pokazuje niską świadomość dostępności ulg podatkowych – najczęściej wskazywane były ulga na dziecko i na internet, pozostałe były wskazywane zdecydowanie rzadziej.

Według badania, z ulgi podatkowej związanej z IKZE korzysta zaledwie 3% Polaków. Podatku nie pomniejsza nawet co trzeci posiadacz takiego konta. Polacy każdego roku rezygnują z korzyści podatkowych rzędu nawet kilku tysięcy złotych. W zaokrągleniu to nawet 3 tys. zł rocznie dla osób pracujących na etacie, a w przypadku osób na działalności gospodarczej może to być nawet 4,5 tys. zł rocznie. Takie pieniądze, zainwestowane ponownie w IKZE, mogłyby istotnie powiększyć przyszłą emeryturę. – podsumowuje Radosław Sosna, Executive Director, Head of Sales & CX w Goldman Sachs TFI.

Kim jest typowy posiadacz IKZE?

Z badania wynika, że typowy posiadacz IKZE to zwykle mężczyzna (niewielka przewaga nad kobietami), będący w związku z małżeńskim i mający ponadprzeciętne dochody (powyżej 8 tys. zł netto), osiągane głównie dzięki pracy na etacie. Z myślą o dodatkowej emeryturze aktywnie inwestuje, nawet znaczne kwoty. Ma wyższy niż przeciętny poziom świadomości limitów wpłat na IKZE oraz wysokości ulg podatkowych z tytułu inwestycji emerytalnych.

Więcej informacji znajduje się w raporcie pt. „Dodatkowa emerytura i ulga z tytułu IKZE” dostępnym na stronie internetowej www.gstfi.pl/raport-dodatkowa-emerytura-2024. Raport powstał na podstawie badania przygotowanego przez firmę 4P research Mix w marcu 2024 roku na zlecenie Goldman Sachs TFI. Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków odzwierciedlającej strukturę populacji wg GUS.

Goldman Sachs TFI ma 27 lat doświadczenia na polskim rynku emerytalnym i zarządza aktywami o łącznej wartości przekraczającej 40 mld zł. Oferuje m.in. fundusze cyklu życia (pod nazwą „Goldman Sachs Perspektywa”) z myślą o długoterminowym inwestowaniu na emeryturę. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oferowane przez Goldman Sachs TFI corocznie zajmuje wysokie miejsce w branżowych rankingach IKZE.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...