wtorek, 22 września, 2020
ZARZĄDZANIE Jak powiązać cele strategiczne firmy z KPI i projektami

Jak powiązać cele strategiczne firmy z KPI i projektami

-

Jak powiązać cele strategiczne firmy z KPI i projektami

Niezależnie od tego czy w firmie zostały spisane cele strategiczne,  czy też nie, to pewne jest, że każda firma realizuje jakieś kolejne projekty i inicjatywy, które pozwalają jej robić kolejny krok w kierunku wzrostu i budowy wartości. Dzieje się tak, ponieważ najczęstszą metodą osiągania celów przez przedsiębiorców jest właśnie sukcesywna realizacja konkretnych projektów.

Oto kilka kroków, które można rozważyć i wdrożyć, aby zwiększyć skuteczność osiągania przez firmę celów biznesowych.

  1. Zdefiniowanie celów strategicznych firmy

Przez wiele lat pomagaliśmy firmom budować strategie biznesowe. Często bywało tak, że zarząd przedsiębiorstwa otwarcie mówił o tym jak dobrze zna swoją strategię, a potrzebuje tylko kogoś, kto by ją spisał i w „fajny” sposób zaprezentował. Okazuje się, że z tą „znajomością” jest różnie. Łatwo przeprowadzić prosty test, w którym każdy członek zarządu otrzymuje 5 żółtych karteczek i ma na nich zapisać 5 najważniejszych celów strategicznych firmy. Patrząc przez pryzmat naszych doświadczeń, z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że zazwyczaj cele te będą się między sobą różnić.

  1. Opracowanie wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indicators) dla celów strategicznych

Kolejnym etapem dobrego zarządzania wdrażaniem strategii jest opracowanie wskaźników efektywności dla celów strategicznych. Dla każdego celu warto zaprojektować do kilku takich KPI. Jeżeli mówimy, że chcemy „dynamicznie wejść w segment małych firm” to nie jest to dla wszystkich jednoznaczne. KPI pomagają doprecyzować co dokładniej kryje się pod tym stwierdzeniem i jakie precyzyjnie są nasze aspiracje. Jeśli dla takiego celu sformułujemy KPI 1 „Liczba małych firm należących do programu lojalnościowego” albo KPI 2 „Liczba małych firm, które regularnie powtarzają zakupy” to coraz precyzyjniej formułujemy myśl o tym, jakie mamy ambicje. Każdy KPI powinien mieć parametr początkowy i ten, do którego dążymy w okresie realizacji strategii. I tak, dla KPI 2 punktem wyjścia jest np. 0 firm, które ponawiają zakupy ale do roku 2022 naszą ambicją jest aby takich firm było 3 500. Jeżeli mamy KPI i je regularnie raportujemy, to wiemy jak szybko i czy dobrze zmierzamy w kierunku osiągnięcia danego celu strategicznego.

  1. Sformułowanie konkretnych inicjatyw (projektów) strategicznych wspierających każdy cel strategiczny

Tak jak wspomnieliśmy na początku, najczęściej do realizacji celów strategicznych na poziomie wyrażonym przez KPI musimy sformułować i zrealizować konkretne inicjatywy strategiczne – projekty. Czasem do osiągnięcia danego celu wystarczy realizacja jednego projektu, a w innych przypadkach przynajmniej kilku.

  1. Wdrożenie powyższych mechanizmów w organizacji w życie

Oczywiście najpierw należy opracować koncepcyjnie cele, KPI i projekty. Ale aby to zaczęło w praktyce funkcjonować warto wesprzeć się jakimś dobrym narzędziem informatycznym. W czym może ono pomóc? M.in. można w nim zapisać, a następnie powiązać, cele strategiczne z projektami. Następnie można sprawdzić w jakim stopniu każdy cel strategiczny jest wsparty przez projekty i wreszcie czy realizujemy projekty, które aktualnie nie wspierają żadnego celu strategicznego.

Powyższe cztery kroki powinny uporządkować proces wdrażania strategii w życie, by w efekcie budować wartość firmy oraz wzmacniać jej pozycję konkurencyjną.

Autor: Włodzimierz Makowski, Członek Zarządu FlexiSolutions

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

POLECAMY

forex

Wpływ epidemii Covid-19 na gospodarkę – komentarz Grzegorza Maliszewskiego

0
W tym tygodniu publikowane będą kolejne dane z gospodarek rozwiniętych, wskazujących na skalę załamania koniunktury w następstwie epidemii koronawirusa. W tym kontekście istotne będą wskaźniki koniunktury w USA i strefie euro. Oczekiwać można dalszego...
2

W II kwartale globalny PKB może spaść nawet o 15 proc. w ujęciu rocznym....

0
W marcu wskaźnik PMI – łącznie dla przemysłu i usług – w strefie euro odnotował rekordowy spadek do 31,4 pkt, podczas gdy jeszcze w lutym wyniósł 51,6 pkt. Dane te obrazują nastroje osób odpowiedzialnych za zakupy w firmach, co...
rozwoj

Tarcza Antykryzysowa: przykłady działań polityki podatkowej w innych państwach

0
Doświadczenia z kryzysu z 2008 roku pokazały, że instrumenty podatkowe mają istotną rolę w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego. Aktualne działania innych państw pozwalają stwierdzić, że polityka podatkowa ma i będzie mieć istotne znaczenie w...