FINANSEWINDYKACJAJakie są konsekwencje wpisu do rejestru dłużników?

Jakie są konsekwencje wpisu do rejestru dłużników?

Jakie są konsekwencje wpisu do rejestru dłużników?

Jednym z efektów niespłacania zobowiązań może być wpis do publicznego rejestru długów. Fakt ten niesie za sobą określone konsekwencje. Wiążą się z nimi komplikacje i utrudnienia w różnych sytuacjach. Jakie dokładnie? Wyjaśniamy.

Publiczny rejestr długów, czyli co?

Na początek warto wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem „publiczny rejestr długów”. Jest ono dość ogólne i szerokie. Można pod nim rozumieć m.in.:

 • Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – znajdują się w nim dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, wobec których były lub są prowadzone postępowania restrukturyzacyjne czy upadłościowe, lub osób fizycznych mających co najmniej 3-miesięczne zadłużenia alimentacyjne lub umorzone z powodu bezskuteczności postępowania komornicze;
 • biura informacji gospodarczej, czyli instytucje działające w ramach przepisów prawa, powołane do gromadzenia danych m.in. o długach osób prywatnych i firm.

Najczęściej odnosi się ono jednak właśnie do wspomnianych BIG-ów. Obecnie w Polsce działają cztery takie podmioty – BIG InfoMonitor, KRD BIG, ERIF BIG oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Kto może trafić do publicznego rejestru długów?

Gdy mowa o BIG-ach, zasady umieszczania wpisów w tych publicznych rejestrach długów są również ujęte w przepisach prawa. Zgodnie z regulacjami w tych bazach można umieścić informacje o zadłużeniach, które:

 • wynoszą minimum 200 zł (w przypadku osób fizycznych) lub 500 zł (firmy);
 • przekroczyły termin wymagalności o minimum 30 dni, a wierzyciel poinformował o zamiarze umieszczenia wpisu w BIG z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

Kto może sprawdzić informacje w publicznym rejestrze długów?

Informacje z BIG są dostępne zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców, ale w innych zakresach. I tak:

 • przedsiębiorca może sprawdzić zarówno dane odnośnie do innych firm, jak i osób fizycznych, jednak w tym drugim przypadku za ich pisemną zgodą;
 • konsument ma prawo sprawdzić informacje o sobie (1 raz na 6 miesięcy można wystąpić o taki raport bezpłatnie) oraz o dowolnym przedsiębiorstwie. Nie może sprawdzać innych osób fizycznych.

Co powoduje wpis do publicznego rejestru dłużników?

Wpis do publicznego rejestru dłużników nie przekłada się wyłącznie na „problemy wizerunkowe”. Dane z BIG-ów są ważnymi informacjami gospodarczymi przy zawieraniu różnorodnych transakcji finansowych.

Konsument, który figuruje w rejestrze długów, może się w efekcie spotkać np. z:

 • odrzuceniem wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu albo przyznanie finansowania w innej formie;
 • brakiem możliwości zawarcia umowy z operatorem telefonii komórkowej, internetu czy inną firmą, która wymaga regularnego wnoszenia opłat za swoje usługi;
 • niemożnością dokonania zakupu ratalnego.

Przedsiębiorcę mogą spotkać równie poważne konsekwencje. Negatywna informacja gospodarcza może oznaczać:

 • problemy z uzyskaniem kredytu kupieckiego, leasingu czy innych źródeł finansowania z banku;
 • kłopoty przy zawieraniu umów na wynajem powierzchni biurowej lub magazynowej albo pojazdów do floty;
 • brak możliwości zawarcia korzystnych umów z kontrahentami – po weryfikacji potencjalny partner może zrezygnować ze współpracy;
 • utrata wizerunku wiarygodnego pracodawcy

W opisanych powyżej sytuacjach mogą się pojawić kolejne trudności. Dla konsumenta – z realizacją swoich planów czy komfortowym korzystaniem z niezbędnych usług. Dla przedsiębiorcy – z utrzymaniem stabilnej pozycji na rynku oraz z dalszym rozwojem.

Jak pozbyć się wpisu z publicznego rejestru dłużników?

Jak widać, obecność w publicznym rejestrze dłużników nie jest korzystną sytuacją i może pociągać za sobą przykre konsekwencje. Co zatem zrobić, żeby stamtąd „zniknąć”? Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na usunięcie negatywnej informacji jest uregulowanie zaległości finansowych. Zgodnie z przepisami wierzyciel, który zgłosił konsumenta czy firmę do BIG, jest zobowiązany usunąć wpis niezwłocznie po otrzymaniu płatności (i nie później niż w ciągu 14 dni od odnotowania wpłaty). Po spłacie zobowiązania dany podmiot ma znowu czyste konto w BIG.

Im zatem szybciej pozbędziesz się długów,  tym w krótszym czasie pozbędziesz się problemów z zaciąganiem kredytów czy z nawiązywaniem współpracy z kluczowymi partnerami. Powodzenia!

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...