poniedziałek, 25 października, 2021
FINANSEBANKOWOŚĆNieoczekiwana podwyżka stóp procentowych w Polsce

Nieoczekiwana podwyżka stóp procentowych w Polsce

-

Nieoczekiwana podwyżka stóp procentowych w Polsce

W środę Rada Polityki Pieniężnej dokonała pierwszej od ponad 9 lat podwyżki stóp procentowych podnosząc stopę referencyjną o 40 punktów bazowych z 0,10% do 0,50%, stopę lombardową 0,50 % do 1,00%, a także stopę rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 2,0%. Stopa depozytowa pozostała na poziomie 0,00%. Podwyżka nie była oczekiwana przez rynek, tym bardziej że jeszcze miesiąc wcześniej prezes NBP Adam Glapiński wypowiadał się, że podwyżka stóp w tym roku byłaby błędem. RPP w informacji po posiedzeniu zwróciła uwagę na ożywienie w gospodarce, ale również problemy podażowe oraz wzrost cen surowców, jako główne przyczyny wyższych odczytów inflacji w ostatnich miesiącach. Mimo, że nie została podana informacja, jakoby obecna podwyżka stóp rozpoczynała serię takich podwyżek, to jednak rynek z coraz większa pewnością zakłada taki właśnie scenariusz. W wyniku tego rynek kontraktów FRA wycenia już wzrost stopy referencyjnej NBP do poziomu 2% na koniec 2022 roku.

Kolejne podwyżki stóp procentowych wycenia też rynek długu. W pierwszym tygodniu października niemal dwukrotnie wzrosła rentowność 2-letnich obligacji polskiego rządu. Oznacza to, że na rynku długu powszechnie oczekuje się dalszego wzrostu stóp procentowych w Polsce.

Miniony tydzień był tymczasem bardzo udany dla inwestorów na GPW. W ciągu tygodnia WIG20 wzrósł o 2,68%, a w piątek WIG osiągnął nowe historyczne maksimum. W ostatnich tygodniach polski indeks WIG20 zachowuje się bardzo dobrze na tle zagranicznych indeksów, przede wszystkim dzięki sporemu udziałowi banków w indeksie. Podniesienie stóp procentowych przez RPP wspiera dalsze wzrosty na bankach.

Wrześniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, opublikowane w miniony piątek, przyniosły negatywne zaskoczenie. We wrześniu przybyło w USA 194 tys. nowych miejsc pracy, co jest o niemal połowę gorszym wynikiem niż w sierpniu (statystyki za sierpień zaktualizowano do 366 tys.). Konsensus rynkowy zakładał ponad dwukrotnie lepszy wynik, czyli 500 tys. nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Natomiast pozytywnie zaskoczyły średni wzrost płac (0,6% m/m, prognoza 0,4%), a także spadek stopy bezrobocia z 5,1% do 4,8%.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

polska raport

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...
ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....