sobota, 23 października, 2021
BIZNESLiczba niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2020 r. wyższa o 22 proc....

Liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2020 r. wyższa o 22 proc. r/r

-

ROCZNY RAPORT UPADŁOŚCIOWY COFACE

Liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2020 r. wyższa o 22 proc. r/r

Rok 2020 przyniósł wzrost niewypłacalności, ale nie w formie postanowień sądowych. Nietypowe statystyki odzwierciedlają specyfikę działalności w okresie pandemii: duży wpływ regulacji prawnych, kłopoty małych przedsiębiorców i branży usługowej.

UWAGA! Raport roczny za 2020 rok, podobnie jak ostatnie raporty kwartalne, wymaga odmiennego podejścia do danych i nietypowego komentarza ze względu na specyfikę sytuacji podczas pandemii. Po 12 miesiącach sytuacja stała się bardziej jasna, a zmiany widoczne. Możemy jednak podsumować, że w 2020 roku wiodącą rolę w statystykach odgrywały programy pomocowe państwa, regulacje prawne zawarte w tarczach antykryzysowych oraz ograniczona praca sądów, co powstrzymało wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji potwierdzanych na drodze sądowej.

Jednak wzrost przypadków niewypłacalności stał się faktem, na co zdecydowany wpływ ma liczba nowych uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu wprowadzonych ustawą covidową z 19 czerwca, które pojawiły się w 2.półroczu 2020 r. Ogłoszenie otwarcia tej formy postępowania restrukturyzacyjnego następuje wyłącznie poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie jest rejestrowane przez sąd (więcej szczegółów poniżej). Z tego względu – aby zachować rzetelność w ocenie bieżącej sytuacji dotyczącej niewypłacalności firm – w niniejszym raporcie dane te zostały dodane do statystyk przedstawiających postępowania ogłoszone przez sądy.

  • Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 2020 r. wyniosła 1243 przypadki i jest wyższa o 22 proc. w porównaniu z rokiem 2019:

a) W ciągu 12 miesięcy 2020 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 887 polskich firm, (wg danych na koniec grudnia 2020) czyli o 13 proc. mniej niż w całym 2019 r.

b) Dodatkowo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło 356 podmiotów gospodarczych.

  • Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości likwidacyjnych – 507. Stanowią one 41 proc. wszystkich niewypłacalności.
  • Na drugim miejscu znalazły się nowe uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu. Zaledwie w ciągu pół roku obowiązywania kryzysowej, pozasądowej procedury (od 19.06), skorzystało z niej 356 przedsiębiorstw, obwieszczając niewypłacalność w Monitorach.
  • Nowa procedura spowodowała spadek popularności przyspieszonych postępowań układowych, których liczba spadła z 298 w 2019 roku do 213 w roku 2020.
  • Branżowo połączone statystyki odzwierciedlają sytuację rynkową związaną z obostrzeniami wynikającymi z pandemii i dwoma lockdown’ami dla gospodarki. Najwyższy wzrost niewypłacalności o 54 proc. zanotowały usługi (w tym zakwaterowanie i gastronomia o 186 proc.!), a także handel detaliczny (+39 proc.) i transport (+36 proc.). Obserwujemy także bardzo duży wzrost niewypłacalności w rolnictwie (+52 proc.) powodowany także coraz częstszym wykorzystywaniem tego postępowania do zakończenia działalności.
  • Jeśli chodzi o formy prawne, należy zwrócić uwagę, że 57 proc. (203 przypadki) wszystkich uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu, obwieszczanych w Monitorach dotyczyło przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2020 roku 2 Niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2020 roku

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

polska raport

Ponad 40% badanych chce wyższych podatków dla zagranicznych firm działających w Polsce

0
Blisko połowa Polaków uważa, że zagraniczne firmy, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, powinny płacić u nas wyższe podatki niż podmioty mające wyłącznie krajowy kapitał. Ale niemal co trzecia osoba jest przeciwnego zdania. Za zmianami...
ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....