PRACA I KARIERAPokolenie Z stawia przed pracodawcami nowe wyzwania, ale też otwiera drzwi do...

Pokolenie Z stawia przed pracodawcami nowe wyzwania, ale też otwiera drzwi do świeżych pomysłów i innowacji

Pokolenie Z stawia przed pracodawcami nowe wyzwania, ale też otwiera drzwi do świeżych pomysłów i innowacji

Pokolenie Z, obejmujące osoby urodzone w latach dziewięćdziesiątych i na początku dwutysięcznych, wkracza na rynek pracy jako grupa wyjątkowo zaawansowana technologicznie i otwarta na różnorodność. Przedstawiciele tej generacji cenią swobodę działania i elastyczność, co generuje nowe wyzwania dla pracodawców w kontekście tworzenia atrakcyjnych warunków zatrudnienia. Aby skutecznie przyciągać i zatrzymywać talenty z Pokolenia Z, firmy muszą dostosować swoje strategie zarządzania i kultury organizacyjne, uwzględniając potrzeby związane z nowoczesnymi technologiami, zrównoważonym rozwojem oraz inkluzywnością.

Warszawa, 3.07.2024 – To pokolenie bardzo ważne demograficznie. Osoby urodzone po 1995 r. stanowią ok. 20 proc. pracującej populacji Polski, co przekłada się na 4,5 miliona osób spośród około 23 milionów zatrudnionych. Według szacunków, do 2025 roku „Zetki” będą stanowić około 27 proc. światowej siły roboczej i to jest istotny sygnał dla pracodawców, którzy muszą uwzględnić ich zawodowe preferencje.

Pokolenie Z dorastało w erze cyfrowej i technologicznej rewolucji, co znacząco wpłynęło na ich sposób myślenia, zachowania społeczne i oczekiwania wobec przyszłości. Ich dzieciństwo przypadło na okres gwałtownego rozwoju technologicznego, co sprawia, że są pierwszym pokoleniem, które nie zna życia bez internetu. Dzięki temu mają wysoko rozwinięte kompetencje cyfrowe, szybko uczą się nowych technologii i chętnie korzystają z narzędzi ułatwiających pracę.

Umiejętności Pokolenia Z, takie jak naturalna zdolność do korzystania z aplikacji, pracy z danymi oraz komunikacji online, otworzyły wiele nowych możliwości. Jednakże, zdolności te stawiają przed pracodawcami liczne wyzwania, w szczególności w zakresie organizacji stanowisk pracy, które powinny być oparte na internecie i nowoczesnych technologiach.

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku, wchodzi na rynek pracy z zupełnie innymi oczekiwaniami i priorytetami niż wcześniejsze pokoleniamówi Katarzyna Budzik, Dyrektor HR w Seris Konsalnet i Wiceprezes Zarządu w Seris Cleaning. – Generacja Z dorastała w świecie, gdzie technologia jest wszędzie – od smartfonów i tabletów po media społecznościowe i zaawansowane aplikacje. Dlatego oczekują, że w miejscu pracy będą mieli dostęp do najnowszych narzędzi technologicznych, które ułatwią im wykonywanie codziennych zadań – dodaje.

Mimo powszechnych przekonań „Zetki” bardzo poważnie traktują tradycyjne wartości w miejscu pracy. Kluczowe dla nich jest klarowne określenie ścieżki kariery, możliwość rozwijania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności oraz udział w innowacyjnych projektach. Oprócz standardowych korzyści płacowych, istotne dla nich są też czynniki pozapłacowe, takie jak polityka work-life balance, transparentność, elastyczność i przyjazne środowisko pracy. Pokolenie Z ceni sobie benefity, które pomagają im spełniać się w życiu prywatnym. Pragną mieć czas na rozwijanie swoich pasji, realizowanie marzeń oraz spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną po godzinach pracy.

– Zauważalne jest, że pokolenie Z stawia nowe wymagania przed potencjalnymi pracodawcami – mówi Katarzyna Budzik. I dodaje: – Największą różnicę obserwujemy w podejściu do benefitów pozapłacowych. Dla kandydatów z pokolenia Z coraz istotniejsze staje się środowisko pracy, wyposażenie techniczne wspierające rozwój umiejętności oraz różnorodność projektów. Pytania dotyczące unikalnych benefitów, które wyróżniają pracodawcę na tle konkurencji, często decydują o wyborze oferty pracy.

Promowanie różnorodności i równości w miejscu pracy jest niezwykle istotne dla Pokolenia Z. Młodym zależy na pracy w organizacjach, w których czują się akceptowani i doceniani oraz równi bez względu na ich pochodzenie, wiek czy doświadczenie.

– Tworzenie inkluzywnego środowiska pracy, w którym każdy czuje się akceptowany i szanowany, zwiększa lojalność i zaangażowanie młodych pracowników – mówi Katarzyna Budzik. – To oznacza, że firmy, które promują różnorodność i równość, mają większe szanse na zatrzymanie talentów z Pokolenia Z. Młodzi pracownicy cenią sobie otwartość na różnorodność, co obejmuje równość płci, różnice kulturowe, orientację seksualną oraz zróżnicowane doświadczenia życiowe i zawodowe.

„Zetki” wysoko cenią sobie dobrą atmosferę w zespole, dogodną lokalizację, krótki czas dojazdu do pracy lub możliwość pracy zdalnej. Są asertywni i potrafią wyznaczać granice, co często demonstrują już podczas rozmów kwalifikacyjnych. Zdecydowanie bardziej wolą rozliczać się z efektu niż z godzin spędzonych przed komputerem. Oprócz tego oczekują otwartości i szybkiej informacji zwrotnej od przełożonych.

Jak podkreśla Katarzyna Budzik, programy mentoringowe i szkoleniowe mogą wspierać rozwój kariery i zwiększać zaangażowanie pracowników z Pokolenia Z. Stałe inwestowanie w rozwój umiejętności pracowników nie tylko podnosi ich kompetencje, ale także buduje lojalność wobec firmy.

Pokolenie Z jest szczególnie zainteresowane pracą dla firm, które mają jasno zdefiniowane misje i wartości oraz angażują się w sprawy społeczne i środowiskowe. – Dla przedstawicieli tego pokolenia istotne jest, aby pracodawca dążył do zrównoważonego rozwoju, wspierał inicjatywy proekologiczne oraz promował odpowiedzialne podejście do problemów społecznych. Kandydaci z pokolenia Z zwracają uwagę na to, czy firma prowadzi działania charytatywne oraz czy podejmuje kroki w celu minimalizacji swojego wpływu na środowisko – podkreśla Katarzyna Budzik.

Pokolenie Z chętnie zmienia pracę i nieustannie szuka nowych możliwości. Aż 46 proc. osób z tej generacji aktywnie szuka nowego zatrudnienia, a 92 proc. deklaruje, że rozważyłoby zmianę pracy, gdyby taka okazja pojawiła się w najbliższych miesiącach.

Jest to wyraźny sygnał dla pracodawców, aby dostosowali swoje strategie rekrutacyjne i retencyjne, oferując konkurencyjne warunki pracy, możliwości rozwoju oraz elastyczne formy zatrudnienia. – podsumowuje Katarzyna Budzik.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...