PRAWORzecznik MŚP występuje do Ministra Infrastruktury o objaśnienie ustawy Prawo o ruchu...

Rzecznik MŚP występuje do Ministra Infrastruktury o objaśnienie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rzecznik MŚP występuje do Ministra Infrastruktury o objaśnienie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) skierował wystąpienie do Ministra Infrastruktury, w którym prosi o wyjaśnienia dotyczące ustawy Prawo o ruchu drogowym. Obecne przepisy budzą wątpliwości i prowadzą do rozbieżności w ich stosowaniu przez różne organy administracyjne.

Wątpliwości dotyczące rejestracji pojazdów

Od początku roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów, które nakładają obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od jego nabycia na terytorium RP lub dopuszczenia do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową pojazdu sprowadzonego z zagranicy. W przypadku przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami termin rejestracji wynosi 90 dni. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karami finansowymi nałożonymi przez starostwa powiatowe. Wyjątkiem od tego obowiązku jest sprzedaż pojazdu przed upływem odpowiednio 30 lub 90 dni.

Problemy interpretacyjne

Zarówno Związek Powiatów Polskich, jak i Zespół Roboczy ds. Branży Motoryzacyjnej przy Rzeczniku MŚP sygnalizują trudności interpretacyjne związane z nowymi przepisami. Problem dotyczy sytuacji, gdy samochód zostaje sprzedany przed upływem terminu do złożenia wniosku o rejestrację. Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że obowiązek rejestracji przechodzi na nowego nabywcę, ale termin rejestracji jest liczony od daty pierwotnego nabycia pojazdu na terytorium RP. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w których realizacja obowiązku rejestracji jest niemożliwa. Urzędnicy podejmują sprzeczne decyzje, co prowadzi do narastającego chaosu.

Dodatkowe problemy

Innym problemem są wielotygodniowe kolejki w starostwach, które uniemożliwiają nabywcom korzystanie z kupionych samochodów. Dealerzy samochodowi również napotykają trudności, nie mogąc sprzedawać pojazdów przez wiele tygodni w oczekiwaniu na rejestrację. Branża motoryzacyjna szacuje, że może to dotyczyć nawet 3 milionów pojazdów rocznie.

Propozycje zmian

Ministerstwo Infrastruktury rozważa zmiany w przepisach, jednak Rzecznik MŚP podkreśla konieczność pilnego wydania wiążących objaśnień prawnych przez Ministerstwo, które zapewnią przedsiębiorcom ochronę przed sankcjami administracyjnymi i finansowymi, jeśli zastosują się oni do wytycznych Ministerstwa.

Problemy legislacyjne

Warto zauważyć, że chaos wokół nowych przepisów wynika z poprawki zgłoszonej przez posłów na etapie prac parlamentarnych, która nie została poddana konsultacjom społecznym. Rzecznik MŚP zwraca uwagę na naruszenie zasady poprawnej legislacji, której negatywne skutki odczuwają przedsiębiorcy.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...