FIRMYScanway z ponad 3-krotnym wzrostem backlogu do 9,8 mln zł przyspiesza komercjalizację...

Scanway z ponad 3-krotnym wzrostem backlogu do 9,8 mln zł przyspiesza komercjalizację produktów dla sektora kosmicznego

Scanway z ponad 3-krotnym wzrostem backlogu do 9,8 mln zł przyspiesza komercjalizację produktów dla sektora kosmicznego

Scanway opublikował wyniki za I kwartał 2024 roku, w którym wygenerował 1,6 mln zł przychodów ogółem, co oznacza wzrost o 222% w ujęciu rok do roku. Wysoka dynamika to efekt systematycznego rozwoju obu linii biznesowych Spółki – Space oraz Industry, a także niskiej bazy porównawczej. Znaczący wzrost zanotował backlog Scanway, który od końca grudnia 2023 roku do dnia publikacji sprawozdania finansowego wzrósł z 2,9 mln zł do 9,8 mln zł, na co istotny wpływ miało zawarcie kontraktu z Nara Space Technology z Korei Płd. o wartości 1,7 mln euro. To pierwsze z kilku porozumień o współpracy, które Spółka sfinalizowała podpisaniem korzystnej umowy, jednocześnie notując istotne postępy przybliżające ją do zawarcia kontraktów w pozostałych projektach. W oczekujących na formalizację kontraktach, będących już po pozytywnej decyzji biznesowej i z wysokim prawdopodobieństwem realizacji, Spółka identyfikuje na 15 maja br. 19,3 mln zł, z czego ok. 90% przypada na produkty dla sektora kosmicznego, które zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu, stanowić będą znaczący udział w przychodach całego 2024 roku. Środki pieniężne w kwocie 0,5 mln zł na koniec marca 2024 roku w połączeniu z wysokim stanem backlogu i zaawansowaniem projektów znajdujących się w oczekujących na formalizację kontraktach, pozwalają na dalszy intensywny rozwój Scanway w perspektywie co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Pierwszy kwartał stanowił dla nas kulminację prac nad instrumentem optycznym w ramach projektu EagleEye. Warto podkreślić, że jest to obecnie największy – opracowany i zbudowany w Polsce – teleskop optyczny, który wkrótce trafi na orbitę Ziemi. Jego waga to ok. 10 kg, a średnica zwierciadła wynosi 200 mm. Urządzenie jest technicznie zdolne do wykonywania zobrazowań o rozdzielczości rzędu 1-2 m na piksel, w zależności od orbity, na której będzie w danym momencie operować, co dodatkowo zweryfikowaliśmy testami naziemnymi we Wrocławiu. Pod koniec stycznia br. przekazaliśmy teleskop do lidera konsorcjum i razem z całym krajowym sektorem kosmicznym wyczekujemy na oficjalną datę tej najważniejszej pod wieloma względami polskiej misji 2024 roku komentuje Jędrzej Kowalewski, Prezes Zarządu Scanway S.A.

– Jednocześnie ostatnie miesiące to okres dużych postępów jakich dokonaliśmy w obszarze rozmów biznesowych, co odzwierciedla istotny wzrost backlogu do poziomu 9,8 mln zł. Porozumienie zawarte na początku roku z Nara Space Technology z Korei Płd. z sukcesem przełożyliśmy na rekordowy dla nas kontrakt w wysokości 1,7 mln euro na opracowanie i dostarczenie dwóch teleskopów. Pierwszej wpłaty w wysokości ok. 0,7 mln euro spodziewamy się jeszcze w II kwartale br. Równolegle do tego projektu tempa nabierały pozostałe rozmowy z naszymi partnerami, gdzie również liczymy na sprawne podpisanie kontraktów, o istotnej dla Spółki wartości. Ta perspektywa, w połączeniu z wysokim stanem backlogu, a także stale wysokim poziomem zapytań na nasze rozwiązania dla produktów kosmicznych, pozwala nam komfortowo prowadzić dalszy intensywny rozwój Scanway w perspektywie co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie rozważamy obecnie pozyskania zewnętrznego finansowania w innym scenariuszu niż powiązanym ze znaczącym kontraktem wymagającym od nas dodatkowych inwestycji dodaje Jędrzej Kowalewski.

Przychody ogółem Spółki, liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz uzyskanych dotacji, głównie na projekt PIAST i EagleEye w ramach działalności kosmicznej, wyniosły w I kwartale 2024 roku 1,6 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 222%. Za 58% wygenerowanych przychodów odpowiadały modułowe systemy wizyjne w linii biznesowej Industry, a za 42% ładunki optyczne dla branży kosmicznej w linii biznesowej Space. EBITDA w omawianym okresie wyniosła -0,9 mln zł w stosunku do -0,3 mln zł w ubiegłym roku. Spółka zanotowała stratę netto w wysokości -1,2 mln zł w porównaniu do -0,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przejściowo ujemne wyniki rentowności są zgodne założeniami budżetowymi Spółki i związane są z inwestycjami w przyszły wzrost sprzedaży, podawany regularnie do wiadomości w formie backlogu i oczekujących na formalizację kontraktów, które na dzień 15 maja 2024 roku wyniosły odpowiednio 9,8 mln zł oraz 19,3 mln zł. Przepływy pieniężne netto w I kwartale br. wyniosły -3,9 mln zł, co przełożyło się na poziom środków pieniężnych na koniec marca 2024 roku w wysokości 0,5 mln zł.

– Wzmożone inwestycje wpływają przejściowo na nasz cash flow, natomiast patrzymy na proces rozwoju biznesu Scanway w dłuższym terminie, w którym systematyczna budowa większego potencjału do generowania przychodów jest konieczna dla uzyskania odpowiedniej pozycji na globalnym rynku rozwiązań kosmicznych. Rozbudowa zespołu, adaptacja nowej, większej powierzchni, w której funkcjonujemy od początku roku i zakup sprzętu do realizacji zamówień są niezbędne do realizacji naszych planów. Jednocześnie znaczna część inwestycji skumulowała się w I kwartale br., dlatego spodziewamy się niższego poziomu wydatków w pozostałych okresach 2024 roku komentuje Mikołaj Podgórski, COO i współzałożyciel Scanway.

– Realizacja kluczowego etapu projektu EagleEye w postaci dostarczenia teleskopu do lidera konsorcjum, a także postępy w pozostałych projektach kosmicznych, w tym umowa z Nara Space Technology, są zgodne z komunikowanym przez nas strategicznym kierunkiem rozwoju Scanway. Planujemy dostarczać coraz bardziej innowacyjne instrumenty obrazujące, czego przykładem jest projekt koreański w którym teleskop będzie zdolny do obrazowania w paśmie krótkofalowej podczerwieni i monitorowania emisji metanu. To rozwiązanie, na które identyfikujemy coraz większe zapotrzebowanie i może otworzyć przed nami zupełnie nowy segment związany z monitorowaniem Ziemi pod kątem środowiskowym, co w ramach polityk klimatycznych jest globalnym trendem. Drugi kierunek to coraz większe i coraz bardziej marżowe instrumenty optyczne, gdzie razem z Marble Imaging w ramach podpisanego pod koniec ubiegłego roku porozumienia o współpracy, planujemy budowę konstelacji mikrosatelitów o jednostkowej masie ok. 100 kg, czyli dwukrotnie większą od rekordowego na ten moment satelity EagleEye o masie ok. 50 kg. Do tego przedsięwzięcia pierwszą platformę satelitarną dostarczy wiodący niemiecki podmiot z segmentu NewSpace – Reflex Aerospace. Podobnie jak w projekcie koreańskim, tu również możliwa jest budowa całej konstelacji, co stanowi trzeci strategiczny kierunek – wspierania projektów z potencjałem do powracających i regularnych zamówień, generując stały popyt na nasze produkty i rozwiązania dodaje Mikołaj Podgórski.

Scanway rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Dzięki misji STAR VIBE i wystrzeleniu na początku 2023 roku satelity wyposażonego w system wizyjny oraz teleskop optyczny opracowany i wyprodukowany w laboratoriach firmy, Scanway uzyskał tzw. flight heritage – potwierdził niezawodność oraz funkcjonalność swoich rozwiązań w warunkach kosmicznych. Polski satelita regularnie dokonuje nowych zobrazowań Ziemi, a Spółka otrzymuje najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty badawcze zdjęcia z kosmosu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...