PRACA I KARIERAW połowie drogi do dobrostanu w pracy

W połowie drogi do dobrostanu w pracy

W połowie drogi do dobrostanu w pracy

Blisko połowa pracowników w Polsce oraz nieco ponad 60 proc. przedstawicieli pracodawców wysoko ocenia swój wellbeing w pracy – wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”.  Prawie wszyscy przebadani pracownicy są zdania, że to firma powinna dbać o wellbeing pracowników (95 proc.), przy czym jedynie 35 proc. deklaruje, że ma to miejsce w ich miejscu zatrudnienia.

Najważniejsze jest docenienie pracownika

Ankietowani wybierając preferowane formy działalności wellbeingowej wskazywali na docenienie przez pracodawcę (51 proc.), dofinansowanie wypoczynku (47 proc.) oraz krótszy czas pracy w piątki (40 proc.). Najrzadziej z kolei wskazywano takie elementy jak możliwość zaangażowania się w działalność społeczną (7 proc.) oraz webinary/szkolenia na temat wellbeingu (15 proc.).

Podczas gdy pracodawcy wprowadzają często bardzo angażujące lub kosztowne działania mające na celu poprawę wellbeingu pracowników, okazuje się, że „docenianie przez pracodawcę” zajmuje pierwsze miejsce zarówno jako najważniejsze działanie wellbeingowe, jakie może zostać wprowadzone w firmie, jak również jako najważniejsze działanie wellbeingowe w firmach, w których takie aktywności są prowadzone – komentuje Elżbieta Rogowska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, i wiceprezes zarządu PW Krystian. – Jednocześnie jest to najtańsze i teoretycznie najprostsze do zastosowania narzędzie. Natomiast bardzo wielu managerów nie potrafi dawać pozytywnego feedbacku oraz przekazywać swojego uznania dla pracy zespołu i konkretnych pracowników. To tylko dowodzi, że nieustanne szkolenie i wspieranie managerów w zakresie umiejętności interpersonalnych i inteligencji emocjonalnej może mieć niebagatelne przełożenie na ogólną atmosferę w miejscu pracy – dodaje Rogowska.

Wellbeing w służbie polepszenia atmosfery w miejscu pracy

Pracodawcy, którzy podejmują trud poprawy dobrostanu psychicznego zatrudnianych przez siebie osób, czynią to głównie poprzez docenianie pracowników (50 proc.), wprowadzenie elastycznych godzin pracy (46 proc.) oraz umożliwienie pracy zdalnej (40 proc.). Głównym celem prowadzonych działań wellbeingowych wskazywanych przez pracodawców jest natomiast chęć polepszenia atmosfery w miejscu pracy (49 proc.), zwiększenie motywacji pracowników (39 proc.) oraz wzrost efektywności pracy (39 proc.).

Pracownicy, którzy czują się dobrze w pracy, są bardziej lojalni, zmotywowani i skłonni do podejmowania dodatkowych zadań – mówi Witold Polkowski, ekspert BHP, reprezentujący Pracodawców PR. – Sprzyjać temu może system ocen oparty na sprawiedliwych kryteriach, promujący zaangażowanie. Pracownicy, którzy mają możliwość rozwijania swoich pasji, zainteresowań i umiejętności, są bardziej otwarci na nowe pomysły i rozwiązania, a pracownicy dumni ze swojej pracy i organizacji są lepszymi ambasadorami marki. Aby ten stan osiągnąć, pracodawcy powinni przeanalizować potrzeby swoich pracowników, a proces komunikacji powinien być prowadzony stale. Nie ma nic gorszego jak prowadzenie działań, które nie są akceptowane przez pracowników, a służą jedynie promocji samego pracodawcy – podsumowuje Polkowski.

Badanie na potrzeby raportu zostało przeprowadzone w dniach 16.06-03.07 2023 r. przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii. Z reprezentantami pracodawców (N=204) przeprowadzono wywiady telefoniczne (CATI). Grupę pracowników (N=1072) stanowią osoby będące poza kadrą zarządzającą, zatrudnione w firmach dobranych na potrzeby badania w celu odzwierciedlenia struktury branż w polskiej gospodarce. Z pracownikami przeprowadzono wywiady online (CAWI).

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...