sobota, 9 grudnia, 2023
PRACA I KARIERAW zespole jak w rodzinie? Współczesne liderki czerpią z doświadczeń rodzicielskich

W zespole jak w rodzinie? Współczesne liderki czerpią z doświadczeń rodzicielskich

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

W zespole jak w rodzinie? Współczesne liderki czerpią z doświadczeń rodzicielskich

Stereotypy dotyczące ról społecznych często przyczyniają się do niedoceniania kobiet jako potencjalnych liderek. Jednak badania dowodzą, że matki posiadają unikalne kompetencje, które mogą skutecznie przenieść na obszar zawodowy. Umiejętność komunikacji, organizacji, zarządzania stresem i budowania zespołów to tylko niektóre z cech, które sprawiają, że matki mogą być idealnymi kandydatkami na stanowiska kierownicze.

Walka ze stereotypami

Stereotypowe podziały ról w społeczeństwie sprawiają, że kobieta jest często postrzegana jako mniej odpowiednia kandydatka na stanowisko wymagające dużego zaangażowania i niezależności od czynników pozazawodowych. Pracodawcy wciąż postrzegają życie rodzinne kobiety jako potencjalną przeszkodę, wiążącą się z dodatkowymi kosztami. Ta perspektywa skutkuje niekiedy faworyzowaniem mężczyzn w procesach rekrutacyjnych, nawet jeśli kobieta starająca się o dane stanowisko ma identyczne doświadczenie i profil zawodowy.

Tymczasem, jak pokazują badania, matki posiadają szereg kompetencji, które z powodzeniem mogą przenieść z domu na grunt zawodowy. Już w 2014 roku firma Deloitte w badaniu „Kompetencje Przywódcze Nowych Liderów” dowiodła, że kobiety na stanowiskach menedżerskich posiadają naturalne umiejętności budowania lojalności zespołu, zwiększania efektywności, samodzielności i innowacyjności pracowników. Mają zdolność do budowania trwałych relacji i zaufania, podobnie jak w rodzinie. Bezsprzecznie kobiety mają solidne i naturalne predyspozycje pełnienia roli menedżerek w XXI wieku.

Zburzyć silosy

Bycie matką to wyzwanie, które wymaga doskonałej organizacji, umiejętności komunikacyjnych oraz empatii, asertywności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, a także odporności na stres. Niezwykle ważna jest także zdolność motywowania, wyznaczania celów oraz ostawiania granic. Te same cechy są niezwykle cenne w świecie biznesu, zwłaszcza jeśli się dąży do zbudowania silnego zespołu i skutecznego zarządzania nim.

Pierwszą cechą, którą warto podkreślić, jest umiejętność komunikacji. Matki, aby skutecznie odgrywać swoją rolę, muszą być w stanie porozumiewać się z dziećmi, partnerem, innymi członkami rodziny czy nauczycielami. Ta umiejętność przenosi się na sferę biznesu, gdzie liderka musi być w stanie skutecznie komunikować się ze swoim zespołem, interesariuszami i innymi działami organizacji.

– W polskich organizacjach królują silosy – szczelnie zamknięte i niekomunikujące się między sobą departamenty, działy, piony. Eksperci wskazują, że komunikacja między działami będzie kompetencją przyszłości nowoczesnych organizacji. Burzenie silosów może przynieść bowiem nawet 25%-owy wzrost produktywności w firmie. Jak się zabrać za ich destrukcję? – zastanawia się Karolina Popiel, Senior Consultant – Human Resources w Wyser.

Burzenie silosów, czyli niszczenie barier komunikacyjnych między różnymi departamentami czy pionami, staje się kluczową kompetencją nowoczesnych liderek. Managerki, które mają doświadczenia rodzicielskie, często wykazują wyższe poziomy inteligencji emocjonalnej, co oznacza, że są bardziej świadome własnych emocji i umiejętnie radzą sobie z emocjami innych osób. Dzięki temu możliwe jest tworzenie synergii w organizacji, wymiana informacji i efektywna współpraca.

Management udomowiony

Kolejną cechą, którą świetnie rozwijają doświadczenia macierzyńskie, jest umiejętność organizacji i zarządzania procesami. Matki często muszą radzić sobie z wieloma zadaniami jednocześnie i potrafić umiejętnie zarządzać czasem. Muszą być konsekwentne w działaniu i zorientowane na wynik, aby sprostać różnorodnym obowiązkom.

Zarządzanie stresem jest również ważne w biznesie, zwłaszcza w sytuacjach wymagających podejmowania szybkich decyzji i radzenia sobie z presją. Te liderki, które posiadają doświadczenia rodzicielskie, są przygotowane na niespodziewane sytuacje, potrafią je odpowiednio wcześniej przewidzieć, a gdy już się wydarzą – metodycznie zaplanować proces działań zmierzających do rozwiązania problemu.

Budowanie i zarządzanie zespołem to kolejna kompetencja, która z powodzeniem jest przenoszona ze środowiska rodzinnego na grunt zawodowy. Matki świetnie potrafią skoordynować działania wielu osób, a także wykorzystać ich unikalne talenty w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Podobnie jak w przypadku zarządzania zespołem, macierzyństwo wymaga umiejętnej komunikacji, delegowania zadań i tworzenia skutecznych struktur organizacyjnych. Zdolność motywowania zespołu, budowanie więzi i zachęcanie do współpracy przekłada się na efektywną pracę grupową. Liderka, która potrafi wykorzystać swoje kompetencje rodzicielskie, wykazuje empatię i zrozumienie dla potrzeb i aspiracji swoich podwładnych. Dzięki temu tworzy atmosferę zaufania i wsparcia, co sprzyja rozwojowi talentów w zespole – wyjaśnia Karolina Popiel, Senior Consultant – Human Resources w Wyser.

Matka-liderka

Bycie matką bardzo często wymaga od kobiety również szeroko rozwiniętych umiejętności rozwiązywania problemów. Wychowywanie dziecka, niezależnie od wieku, wiążę się z różnymi trudnościami i wyzwaniami, które trzeba szybko i skutecznie rozwiązywać. Odporność na stres, umiejętność uwzględniania wielu czynników tworzących problem oraz dążenie do szybkiego rozwiązania są kluczowe zarówno w roli matki, jak i w roli liderki. Managerka, która potrafi konstruktywnie podejść do problemów, może skutecznie zarządzać sytuacjami kryzysowymi, podejmować trafne decyzje i osiągać pozytywne rezultaty.

Motywacja jest również istotną cechą kobiety-liderki, która wynika z kompetencji rodzicielskich. Matki często pełnią funkcję motywatorów dla swoich dzieci, inspirując je do osiągania celów i pokonywania trudności. Ta umiejętność przenosi się na sferę biznesu, gdzie liderka musi umieć motywować swoich pracowników, mobilizować ich do działania i angażować w realizację wspólnych celów. Motywowany zespół osiąga lepsze wyniki i przyczynia się do sukcesu organizacji.

Kompetencje rodzicielskie mają ogromny wpływ na rozwój umiejętności potrzebnych do pełnienia funkcji kobiety-liderki. Umiejętność komunikacji, organizacji, budowania i zarządzania zespołem, rozwiązywania problemów oraz motywowania są kluczowymi cechami, które pozwalają managerkom odnosić sukcesy w biznesie. Kobieta-liderka, która potrafi wykorzystać swoje doświadczenia i umiejętności rodzicielskie, tworzy silne zespoły, burzy silosy i osiąga wyznaczone cele, stanowiąc inspirację dla innych – podsumowuje Karolina Popiel, Senior Consultant – Human Resources w Wyser.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Deloitte: Kryzys nie dotknął dóbr luksusowych – branża z ponad 15 proc. wzrostem przychodów...

0
Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak wynika z ósmej edycji raportu Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 firmy doradczej Deloitte,...