BIZNESZachęty inwestycyjne i ulgi podatkowe w Polsce po wejściu do UE

Zachęty inwestycyjne i ulgi podatkowe w Polsce po wejściu do UE

Zachęty inwestycyjne i ulgi podatkowe w Polsce po wejściu do UE

Jak wyglądają zachęty inwestycyjne i ulgi podatkowe, z których mogą korzystać przedsiębiorcy po wejściu Polski do UE – to tematyka trzeciego z kolei eksperckiego raportu w ramach akcji 20/20. Seria jest przygotowywana przez CRIDO z okazji 20. rocznicy przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

W kilkudziesięciostronicowej analizie zespoły kierowane przez partnerów Piotra Folwarcznego i Magdalenę Kosewską-Kwaśny wskazują, na jakie ulgi może liczyć biznes przygotowując się do inwestycji oraz prowadząc prace badawczo-rozwojowe. W raporcie przeanalizowany został rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Polskiej Strefy Inwestycji, która zastąpiła SSE, a także dostępne ulgi podatkowe.

– Z naszej analizy wynika, że zachęty inwestycyjne i ulgi podatkowe przyczyniają się do znacznego wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Niemniej jednak, nadal istnieją wyzwania, które muszą być pokonane, aby te instrumenty mogły być w pełni wykorzystane. Jednym z nich jest chociażby znajomość ulg i powszechność ich stosowania wśród przedsiębiorców. Rzesza podatników niekorzystających z ulg jest bardzo duża, co obrazowo pokazują statystyki. Choć z roku na rok zarówno liczba podatników, jak i odliczonych kwot rośnie, to dalej biorąc pod uwagę ogólną liczbę podatników w Polsce (ok. 640 tys.), jest to kropla w morzu – mówi Magdalena Kosewska-Kwaśny, partner w zespole Dotacji i Ulg Podatkowych w CRIDO.

– Również w przypadku Polskiej Strefy Inwestycji obserwujemy kilka trudności, z którymi borykają się przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach PSI. Są to np. niejednolite podejście organów podatkowych, co do kwestii rozliczania CIT/PIT; podatek minimalny, który może sprawić, że przedsiębiorcy strefowi będą musieli płacić podatek wyrównawczy; kryteria dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie w przypadku reinwestycji, która często jest związana z cyfryzacją czy automatyzacją produkcji – dodaje Piotr Folwarczny, partner w zespole Dotacji i Ulg Podatkowych w CRIDO.

W raporcie eksperci CRIDO oprócz potencjalnych zmian, które mogą przyczynić się do zwiększenia popularności zachęt i ulg dla przedsiębiorców przedstawiają także garść statystyk. Przyglądają się na przykład inwestycjom realizowanym w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych i Polskiej Strefie Inwestycji czy liczbie nowoutworzonych miejsc pracy. Z przedstawionych przez CRIDO danych wynika, że łączne nakłady inwestycyjne w SSE wyniosły 156,9 mld PLN i powstało w nich 390 tys. miejsc pracy. W ramach funkcjonującej od 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji nakłady inwestycyjne wyniosły 116,9 mld PLN, a na jej terenie utworzono 48,03 tys. miejsc pracy.

Eksperci CRIDO (oprócz partnerów w pracach brali udział również Urszula Uchmańska, senior manager; Mariusz Wcisło, manager; Julia Balińska oraz konsultanci Karolina Detko i Piotr Kabała we współpracy z zespołem Ulg Podatkowych) dokonali także porównania systemu ulg podatkowych w Polsce z rozwiązaniami znanymi z innych państw UE.

– W zakresie ulg Polska wypada na tle innych krajów europejskich bardzo dobrze. Nasz kraj znajduje się w pierwszej trójce państw Unii Europejskiej zapewniających najbardziej preferencyjne ulgi podatkowe dla działalności B+R (remisuje z Francją, a wyprzedza ją tylko Portugalia) – wskazuje Urszula Uchmańska, senior manager w zespole Dotacji i Ulg Podatkowych w CRIDO. W raporcie nie zabrakło również statystyk dotyczących wykorzystania ulg w Polsce i omówienia zmian, które czekają przedsiębiorców np. w kontekście wprowadzenia Pillar 2.

„20/20” to seria opracowań, analiz i wydarzeń, które zespół CRIDO przygotowuje z okazji 20-lecia Polski w UE. Dotyczą one tematów związanych z obecnością naszego kraju w Unii Europejskiej, np. głównych obszarów gospodarki, przepisów prawa czy rozwiązań podatkowych. Jako pierwsze ukazało się pod koniec stycznia opracowanie dotyczące atrakcyjności naszego kraju jako kierunku miejsca pracy i podnoszenia kwalifikacji, na początku marca eksperci CRIDO pochylili się nad stanem realizacji KPO.

Link do raportu https://crido.pl/report/zachety-inwestycyjne-i-ulgi-podatkowe-dla-przedsiebiorcow-po-wejsciu-polski-do-ue/

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...