MEDYCYNA I FARMACJA100 tys. zł kary dla Ministra Zdrowia za ujawnienie danych o stanie...

100 tys. zł kary dla Ministra Zdrowia za ujawnienie danych o stanie zdrowia lekarza

100 tys. zł kary dla Ministra Zdrowia za ujawnienie danych o stanie zdrowia lekarza

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Ministra Zdrowia karę w wysokości 100 tys. zł za ujawnienie danych o stanie zdrowia lekarza. Minister Zdrowia, będąc administratorem danych przetwarzanych w elektronicznym systemie, pozyskał z niego dane, które opublikował w jednym z serwisów społecznościowych.

We wpisie na Twitterze Minister Zdrowia zarzucił lekarzowi, że wystawił sobie receptę na lek z grupy psychotropowych. Tym samym Minister Zdrowia bezprawnie ujawnił dane o stanie zdrowia tej osoby.

UODO w swojej decyzji podkreślił, że naruszenie ochrony danych osobowych było umyślne i miało poważne konsekwencje dla lekarza. Dane osobowe o stanie zdrowia są szczególnie wrażliwe i ich ujawnienie może mieć negatywny wpływ na życie prywatne i społeczne osoby, której dane dotyczą.

W decyzji UODO wskazano również, że Minister Zdrowia nie zapewnił odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych osobowych. Dane zostały przekazane Ministrowi Zdrowia za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, który nie jest bezpiecznym kanałem komunikacji. Ponadto Minister Zdrowia nie powiadomił osoby, której dane dotyczą o naruszeniu w prawidłowy sposób.

Wymierzając karę UODO wziął pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym umyślny charakter naruszenia, brak odpowiednich działań po stronie administratora po wystąpieniu naruszenia oraz negatywne konsekwencje naruszenia dla osoby, której dane dotyczą.

Kara nałożona na Ministra Zdrowia jest najwyższą karą, jaką UODO może nałożyć na podmiot z sektora publicznego. Jej wysokość ma na celu odstraszenie innych administratorów danych osobowych od popełniania podobnych naruszeń.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...