wtorek, 5 grudnia, 2023
PRACA I KARIERA5 sposobów na to, jak zadbać o firmę i dobrostan pracowników

5 sposobów na to, jak zadbać o firmę i dobrostan pracowników

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

5 sposobów na to, jak zadbać o firmę i dobrostan pracowników

Zdezorganizowany zespół, zmęczenie pracowników, złe zarządzanie ich czasem wpływają negatywnie na efektywność firmy. Oto kilka wskazówek, które pomogą wzmocnić Ci dobre samopoczucie personelu, zwiększyć jego wydajność i w efekcie stworzyć szanse na polepszenie funkcjonowania firmy.

Z wrześniowych badań PSH Lewiatan zrealizowanych we współpracy z SW Research w ramach inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy” wynika, że Polacy narzekają na wypalenie zawodowe. Pracownicy czują się przemęczeni, brakuje im klarownych zasad określających możliwości awansu, chcą by pracodawcy bardziej dbali o zwiększenie ich kompetencji.

Opinie pracowników wyrażone w badaniach powinny być uważnie analizowane przez pracodawców i właścicieli mniejszych lub większych firm. Podejście do pracy i oczekiwania wobec pracodawcy zmieniają się dzisiaj radykalnie. Warto tym zmianom przyjrzeć się i zastanowić, jak dostosować funkcjonowanie firmy do najnowszych trendów – mamy do czynienia ze zmianą globalną.

Przedstawiamy kilka prostych zabiegów, które mogą mieć dobry wpływ na skuteczność zarządzania Twoją firmą. Wdrożenie ich może też stać się początkiem procesu, w którym dobrostan pracowników korzystnie przełoży się na jej biznesową kondycję.

Zapewniaj work-life balance

Work-life balance to zdrowa równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Pokoleniowa zmiana na rynku pracy zdominowanym przez millenialsów i pokolenie Z oznacza radykalne przewartościowanie w spojrzeniu na rolę pracy i pracodawcy. Zrób więc wszystko, by poznać oczekiwania pracowników dotyczące tej kwestii. Sprawdź, czy Twoje wyobrażenie o satysfakcjonujących warunkach pracy jest zbieżne z oczekiwaniami personelu. Precyzyjne wytyczenie granic między pracą a życiem prywatnym staje się dzisiaj niezbędnym elementem zarządzania każdą firmą zgodnie z duchem ESG – dotyczy to zarówno dużych, jak i małych firm. Zadbaj więc o to, by obowiązki zawodowe nie przeciążały pracowników. Zespoły, które funkcjonują w poczuciu zdrowej równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym są bardziej efektywne i bardziej lojalne wobec pracodawcy. Mocniej też angażują się w swoją pracę.

Motywuj, dbaj, nagradzaj

Dobry pracownik potrzebuje pozapłacowych bodźców motywujących go do codziennej pracy. Dbanie o odpowiednią atmosferę w biurze, nagradzanie dobrych wyników, oferowanie dodatkowych benefitów firmowych – to wszystko powinno stać się integralną częścią procesu zarządzania firmą. Na wzmacnianie dobrych relacji między pracownikiem, a pracodawcą będą wpływać nawet tak proste pomysły jak: organizowanie różnorodnych konkursów, spersonalizowane prezenty na różne okazje i elastyczne godziny pracy. Pozytywnie nastawiony pracownik mocniej zaangażuje się w swoje obowiązki i podejmie wykonywania bardziej wymagających zadań. System motywacyjny może być jednym z silnych atutów, którym dysponuje menedżer. Z kolei zmotywowany zespół, to większa szansa na realizację firmowych planów.

Zarządzaj czasem

Dobre zarządzanie czasem pracy w firmie zmniejsza niebezpieczeństwo przemęczenia i stresu odczuwanego przez pracowników. Kluczowe jest w tym przypadku zrozumienie, ile tego czasu potrzeba na realizację zadań, które z nich są priorytetowe, jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy, by je realizować. Analiza sposobów, w jaki pracownicy wykonują swoje obowiązki, monitorowanie danych dotyczących czasu pracy pomogą w identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji. Warto planować pracę przy pomocy regularnie aktualizowanego harmonogramu, który ułatwi klarowny podział obowiązków i ustalanie priorytetów. Warto pamiętać, że pracownik powinien mieć świadomość, które zadania są najistotniejsze, a które można zrobić później.

Inwestuj w kompetencje

Na wyniki jakie osiąga firma kluczowy wpływ mają standardy obsługi klienta. Edukowanie pracowników w tym zakresie to krok w dobrą stronę. Ale warto także szkolić i uczyć personel, tak aby poszerzał swoją wiedzę z pozostałych obszarów. Powinny to być regularne szkolenia związane zarówno z nabywaniem konkretnych umiejętności (np. szkolenia inwentaryzacyjne) jak i kompetencji miękkich, a nawet podstaw marketingu. Zadbaj więc o otrzymywanie feedbacku związanego z potrzebami pracowników odnośnie szkoleń i kursów. Każde działanie na rzecz dostarczania wiedzy pracownikom i menedżerom będzie się opłacać. Prawa współczesnego rynku są takie, że zwyciężają na nim specjaliści dobrze poinformowani i otwarci na pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności.

Wykorzystuj technologię

Nowoczesne technologie sprzyjają dzisiaj polepszeniu kultury organizacyjnej zarówno małych, jak i dużych firm. Nie bój się ich! Wykorzystane we właściwy sposób, zwiększą produktywność personelu. Wdrażanie odpowiednich aplikacji nie tylko przyśpiesza i standaryzuje kluczowe procesy w firmie, ale także ułatwia pracownikom i kadrze menedżerskiej wykonywanie rutynowych czynności. Przeanalizuj procedury w swojej firmie, by ocenić, czy standardowe obowiązki personelu nie mogą być do pewnego stopnia zautomatyzowane. Technologia może skrócić czas wykonywania konkretnych zadań, dzięki czemu wzrośnie wydajność i zadowolenie pracowników, co w efekcie przełoży się na wyniki firmy.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Deloitte: Kryzys nie dotknął dóbr luksusowych – branża z ponad 15 proc. wzrostem przychodów...

0
Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak wynika z ósmej edycji raportu Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 firmy doradczej Deloitte,...