BIZNES76% firm planuje zwiększyć wydatki na IT związane z generatywną sztuczną inteligencją

76% firm planuje zwiększyć wydatki na IT związane z generatywną sztuczną inteligencją

76% firm planuje zwiększyć wydatki na IT związane z generatywną sztuczną inteligencją

Ankieta przeprowadzona przez Dell Technologies we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych pokazuje gotowość firm do wdrażania GenAI.

  • Trzy czwarte (76%) respondentów ocenia wpływ GenAI jako znaczący lub oznaczający transformację ich organizacji
  • Część firm ma wątpliwości. 37% badanych deklaruje, że ich organizacje mają pewne lub duże obiekcje dotyczące wdrożenia GenAI. Problematyczne są bezpieczeństwo (45%), złożoność techniczna (39%) i zarządzanie danymi (38%)

Ankieta Dell Technologies przeprowadzona we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wśród 500 decydentów IT odpowiedzialnych za wdrażanie GenAI pokazuje rosnący apetyt na generatywną sztuczną inteligencję. Większość ankietowanych (78%) określa potencjał GenAI dla ich organizacji jako ekscytujący. Co więcej, trzy czwarte (76%) spodziewa się w przyszłym roku zwiększonych wydatków na realizację projektów związanych z AI.

Wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na produktywność może zwiększyć wartość globalnej gospodarki o kwoty rzędu od 2,6 do 4,4 biliona dolarów rocznie, w związku z tym firmy intensyfikują swoje działania w tym obszarze. Spośród tych, które wyszły poza etap pilotażowy, 87% deklaruje, że GenAI jest na dobrej drodze, by przynosić znaczące wyniki, a 80% potwierdza, że w strukturach firmy działa już scentralizowane podejmowanie decyzji i/lub centra doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o sposób wdrażania, 82% decydentów IT woli lokalne lub hybrydowe rozwiązania dla GenAI, przy czym bezpieczeństwo, koszty i możliwość kontroli są tu najważniejszymi argumentami (37%).

– Żadna inna technologia nie osiągnęła tego, co Generative AI, w mniej niż rok. To rozwiązanie pobudziło wyobraźnię milionów osób i może stać się potężnym czynnikiem wpływającym na rozwój firm – komentuje Adrian McDonald, prezes Dell Technologies w regionie EMEA. – Dzięki odpowiednim strategiom GenAI będzie kluczem do innowacji, wzrostu i przewagi konkurencyjnej – dodaje.

Wydaje się, że firmy są gotowe, by wykorzystać tę szansę – 44% respondentów twierdzi, że ich organizacje są na wczesnym lub pośrednim etapie rozwijania GenAI, a prawie połowa (49%) spodziewa się znaczących wyników w czasie od sześciu miesięcy do roku.

Z badań wynika, że ponad trzy czwarte badanych (76%) uważa, że wpływ GenAI będzie znaczący lub oznaczający transformację organizacji (znaczący: 54%, transformacyjny: 22%). Najważniejsze obszary to wzrost produktywności, usprawnienie procesów i zmniejszanie kosztów.

Chociaż inwestycje w GenAI są już w toku, 37% respondentów stwierdziło, że ich organizacje podchodzą nieco lub bardzo niechętnie do wdrożeń GenAI. Najwięcej wątpliwości mają ankietowani z Wielkiej Brytanii, gdzie prawie połowa (49 proc.) respondentów zgłasza obiekcje, ponad dwukrotnie więcej niż we Francji (22 proc.). Kluczowymi barierami powodującymi wahania są bezpieczeństwo, złożoność techniczna i zarządzanie danymi.

Spośród osób, które korzystają z GenAI zawodowo, respondenci w Wielkiej Brytanii (46%) i Stanach Zjednoczonych (45%) deklarują, że używają go co najmniej raz dziennie. Respondenci ze wszystkich lokalizacji zgłaszają również wyższe wykorzystanie osobistej GenAI, co sugeruje, że ITDM z obowiązkami w zakresie GenAI podnoszą swoje umiejętności w swoim prywatnym czasie. Wielka Brytania jest liderem pod względem użytku osobistego z 64% korzystających z GenAI raz dziennie lub częściej, następnie Niemcy (59%), Francja (58%) i Stany Zjednoczone (54%).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.dell.com/en-us/perspectives/new-research-the-dell-genai-pulse-survey/.

Ankietę przeprowadzono wśród 500 decydentów IT odpowiedzialnych za wdrażanie GenAI w sierpniu i wrześniu 2023 r. w Stanach Zjednoczonych (200), Wielkiej Brytanii (100), Niemczech (100) i Francji (100), tylko w sektorze prywatnym.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...