wtorek, 5 grudnia, 2023
INNOWACJEAI zmienia sposób rekrutacji - upadek zatrudnienia opartego na stanowiskach i dyplomach

AI zmienia sposób rekrutacji – upadek zatrudnienia opartego na stanowiskach i dyplomach

-

tłumaczenia biuro tłumaczeń 123tlumacz.pl

AI zmienia sposób rekrutacji – upadek zatrudnienia opartego na stanowiskach i dyplomach

Firmy na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na konkretne umiejętności podczas zatrudniania. To świadczy o zmianie w sposobie rekrutacji. Wykształcenie traci na wartości, zwłaszcza gdy nie idzie w parze z praktycznymi kompetencjami. W tym świetle, rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) nabiera znaczenia. Ta przełomowa technologia nie tylko zredefiniowała sposób, w jaki wykonujemy zadania, ale także zwiększyła naszą efektywność. Dodatkowo, spowodowała wzrost zapotrzebowania na osoby, które są zaznajomione z obsługą i zrozumieniem AI. Ostatecznie, umiejętność pracy z sztuczną inteligencją staje się równie kluczowa, jak kiedyś biegłość w korzystaniu z internetu.

Upadek zatrudnienia opartego na stanowiskach i dyplomach

Tradycyjne metody pozyskiwania talentów są coraz częściej podważane pod kątem ich nieefektywności i ograniczeń, jakie nakładają. Przez lata skupiano się na kwalifikacjach przez pryzmat edukacji i doświadczenia, często pomijając najważniejszy aspekt – umiejętności. Dotychczasowy podział tworzył strukturę organizacji, definiując role, obowiązki i kulturę organizacyjną firm. Jednak w obliczu zmian demograficznych i technologicznych, tradycyjny model nie spełniał już swojej roli. Dane LinkedIn pokazują, że wymagane umiejętności dla danego stanowiska zmieniły się już o około 25% od 2015 roku, a liczba ta ma się podwoić ze względu na AI.

Nowe umiejętności pracowników w erze AI

Magdalena Zajkowska, Wiceprezes Zarządu Nest Banku, zauważa dynamiczne zmiany na rynku pracy, podkreślając, że praca zmienia swój charakter na bardziej wielozadaniowy i interdyscyplinarny, wykraczający poza utarte ramy. Ta transformacja kwestionuje długo utrzymywane założenia dotyczące tradycyjnych modeli zatrudnienia. W efekcie, coraz więcej firm kieruje się umiejętnościami pracowników, a nie definicją stanowiska, na którym pracują. Potwierdzają to dane rynkowe: 71% pracowników przyznaje, że ich obowiązki wykraczają poza formalne opisy stanowisk, a 81% kadry kierowniczej zauważa, że praca jest realizowana w różnych obszarach funkcjonalnych.[1]

Ekspertka dodaje, że według najnowszych badań Microsoftu, 82% liderów globalnie i 85% w regionie Azji i Pacyfiku uważa, że w przyszłości zdominowanej przez sztuczną inteligencję, pracownicy będą potrzebować nowych kompetencji. Najważniejsze z nich to: umiejętność dostosowywania się do zmian, idąca za tym elastyczność i szczególnie ważna inteligencja emocjonalna. Te umiejętności staną się kluczowymi kompetencjami, nie tylko dla specjalistów w dziedzinie AI, ale dla każdego, kto będzie z niej korzystał w swojej pracy.[2]

Osoby zaangażowane w rozwijanie i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji wykazują się nie tylko zaawansowaną wiedzą techniczną, ale również głębokim zrozumieniem procesów biznesowych. Oznacza to, że muszą być zdolne do precyzyjnej analizy i oceny różnych aspektów działalności firmy, od generowania przychodów po interakcje z klientami i logistykę. Taka kompleksowa analiza jest niezbędna dla efektywnego wykorzystania AI w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów biznesowych i maksymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI).

Inteligencja emocjonalna, choć może wydawać się nieco nietypową umiejętnością w kontekście pracy z AI, odgrywa kluczową rolę. W erze rosnącej automatyzacji i zaawansowanych technologii, umiejętność rozróżnienia sytuacji, w których AI jest najbardziej efektywne, od tych, które wymagają ludzkiego zaangażowania, staje się coraz ważniejsza. Na przykład, w kontakcie z klientem, AI może efektywnie sortować dane i udzielać prostych odpowiedzi, ale w sytuacjach wymagających empatii i głębokiego zrozumienia, ludzki element jest niezastąpiony.

Microsoft w swoich badaniach podkreśla, że równowaga między biegłością techniczną, a inteligencją emocjonalną jest kluczowa dla przyszłych liderów w dziedzinie AI. Nie chodzi tylko o znajomość algorytmów i umiejętność ich programowania, ale również o zrozumienie, jak i kiedy te algorytmy powinny być stosowane w kontekście szerszych celów biznesowych i ludzkich potrzeb. To holistyczne podejście do kompetencji w dziedzinie AI wyróżnia prawdziwych innowatorów i liderów na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

Umiejętności wspierają różnorodność

Koncentracja na umiejętnościach kandydatów sprzyja również utrzymaniu wysokiej różnorodności w organizacji, co z kolei prowadzi do zwiększenia puli potencjalnych pracowników, uwzględniając większą reprezentację płci, różnych grup wiekowych czy narodowości.

Magdalena Zajkowska podkreśla, że zakres i znaczenie tych zmian ma potencjał do naturalnego wprowadzenia różnorodności w struktury organizacyjne. Na stanowiskach, gdzie kobiety są słabo reprezentowane, zatrudnianie oparte na umiejętnościach może zwiększyć ich udział w puli kandydatów nawet o 24%. To samo dotyczy różnych grup wiekowych. Udział pokolenia Z w tej

To niemal dziesięciokrotny skok w potencjale osób, które wcześniej były pomijane. Takie podejście prowadzi do zmiany paradygmatu w zatrudnianiu, umożliwiając firmom skuteczniejszą konkurencję na rynku talentów i jednocześnie rozwijanie możliwości i potencjału ich pracowników.

Wzrost zatrudnienia opartego na umiejętnościach odzwierciedla głęboką zmianę w podejściu i strategiach rekrutacyjnych pracodawców. Coraz częściej kładą oni nacisk na kompetencje kandydata, a nie na jego wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Zgodnie z raportem TestGorilla z 2022 roku, 76% pracodawców w celu znalezienia nowych talentów zastosowało jakąś formę zatrudniania opartego na umiejętnościach, a w 55% przypadków używano testów dostosowanych do konkretnego stanowiska. To podejście zyskuje na popularności – LinkedIn odnotowuje 21% wzrost w liczbie ogłoszeń o pracę, które kładą nacisk na umiejętności, a nie formalne kwalifikacje.[4]

[1] 2023 Global human capital trends | Deloitte Insights

[2] 2023 Global human capital trends | Deloitte Insights

[3] Skills-First: Reimagining the Labor Market and Breaking Down Barriers (linkedin.com)

[4] Skills-First: Reimagining the Labor Market and Breaking Down Barriers (linkedin.com)

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Deloitte: Kryzys nie dotknął dóbr luksusowych – branża z ponad 15 proc. wzrostem przychodów...

0
Pomimo niepewności gospodarczej firmy z sektora dóbr luksusowych mogą cieszyć się niesłabnącym zainteresowaniem zamożnych klientów. Jak wynika z ósmej edycji raportu Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2023 firmy doradczej Deloitte,...