PRACA I KARIERABadanie: Wellbeing Polaków wymaga wsparcia – to przełoży się na biznes i...

Badanie: Wellbeing Polaków wymaga wsparcia – to przełoży się na biznes i gospodarkę

Badanie: Wellbeing Polaków wymaga wsparcia – to przełoży się na biznes i gospodarkę

Najniżej swój wellbeing oceniają osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata, które stanowią dziś podstawę grupy aktywnych zawodowo Polaków. Największy wpływ na poziom dobrostanu w opinii mieszkańców Polski ma stres, który jest nieodłącznym elementem świata polikryzysu, w którym aktualnie żyjemy. Zdaniem ekspertów, by skutecznie wspierać dobrostan w obecnych warunkach należy monitorować potrzeby i wzmacniać rezyliencję – odporność i elastyczność psychiczną – to kierunek, który opłaci się zarówno pracodawcom, jak i całej gospodarce. Dobrostan Polek i Polaków, na zlecenie Benefit Systems zbadał infuture.institute.

Ponad 60 proc. mieszkańców Polski przyznaje, że ich dobrostan mierzony w sześciu kluczowych obszarach – zdrowie psychiczne i fizyczne, komfort życia, wewnętrzny spokój, relacje międzyludzkie oraz kontakt z naturą – wypada co najwyżej średnio. W tym co 7. Polak ocenia go jako niski lub bardzo niski – wynika z raportu „Dobrostan Polek i Polaków”. Jako najistotniejszą przeszkodę w  drodze do osiągania dobrostanu najwięcej badanych wskazało stres (40 proc.) i niskie dochody (37 proc). Natomiast wśród elementów podnoszących dobrostan mieszkańcy Polski wymieniają: niezależność finansową (72 proc.), dobre zdrowie fizyczne (68 proc.), poczucie bezpieczeństwa (64 proc.), czy zdrowie psychiczne (63 proc.)

Czas polikryzysów

Żyjemy w czasach polikryzysu: geopolitycznego, gospodarczego, klimatycznego, zdrowotnego… Niezaprzeczalnie mają one wpływ na życie każdego z nas – mówi Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems. – Naturalnie znajduje to odzwierciedlenie w kondycji pracowników, a docelowo firm i organizacji, o czym świadczą alarmujące dane o niskim zaangażowaniu w pracę zawodową, wysokiej rotacji – dodaje.

Najczęściej o niedostatecznym poczuciu dobrostanu mówią osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata. Dwadzieścia jeden proc. z nich przyznało, że ich dobrostan jest na bardzo niskim i niskim poziomie. Są to przedstawiciele tzw. pokolenia kanapki – są aktywni zawodowo, zajmują się małymi i dorastającymi dziećmi oraz często potrzebującymi już wsparcia rodzicami. Jednocześnie stanowią oni trzon siły roboczej – według danych GUS[1] średnia wieku pracowników w Polsce wynosi obecnie nieco ponad 42 lata.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że globalne straty wynikające z niedostatecznej dbałości o dobrostan pracowników, manifestujące się w postaci zmniejszonej efektywności i absencji, osiągają rocznie poziom około 2,5 biliona dolarów[2]. Z kolei pracownicy zatrudnieni w firmach wspierających ich ogólny dobrostan przyznają, że są mniej skłonni do zmiany pracy (69 proc.) czy narażeni na wypalenie zawodowe (71 proc.). Jednocześnie pięciokrotnie częściej są w stanie polecać pracę w zatrudniającej ich firmie i wykazują pięciokrotnie wyższy poziom zaufania do liderów organizacji. Są też trzykrotnie bardziej zaangażowani w rzetelne wykonywanie swojej pracy. Z kolei zespoły, które mają poczucie, że funkcjonują w organizacjach dbających o wellbeing, budują większe zaangażowanie po stronie klientów czy rentowność.[3]

Dobrostan na poziomie mezo i mikro

Benefit Systems, wraz z publikacją raportu „Dobrostan Polek i Polaków”, udostępnił narzędzie Wellbeing Score, służące do pomiaru dobrostanu, które zostało opracowane we współpracy z infuture.institute.

Działania podejmowane przez organizacje w kierunku poprawy dobrostanu często nie są wystarczające. Przede wszystkim firmy mają tendencję do szukania uniwersalnego rozwiązania, które pomoże osiągnąć dobrostan wszystkim pracownikom. To założenie jest niemożliwe do spełnienia. Próbują także poprawiać dobrostan przez powierzchowne inicjatywy, podczas gdy źródło braku dobrostanu bywa głębokie i trudne do zdiagnozowania bez właściwych narzędzi – wyjaśnia Natalia Hatalska, CEO infuture.institute. – Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy więc zaproszenie od Benefit Systems do stworzenia wskaźnika dobrostanu, który jest holistyczny, może być wykorzystywany zarówno na poziomie pojedynczych osób, jak i całej organizacji oraz pozwala precyzyjnie określić obszary dobrostanu wymagające interwencji i monitorować postępy – dodaje.

W badaniu uwzględniono sześć obszarów, które składają się na dobrostan: zdrowie fizyczne (aktywność fizyczna, sen, dieta, profilaktyka), zdrowie psychiczne (poziom stresu, poczucie bezpieczeństwa, równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, regeneracja), wewnętrzny spokój (działania w zgodzie z własnymi przekonaniami i wartościami, realizowanie pasji, poczucie życiowego sensu, strefa duchowa), komfort życia (niezależność finansowa, odpowiednie warunki mieszkaniowe, poczucie równowagi i bezpieczeństwa), relacje z innymi (satysfakcja z nawiązywanych relacji, presja spełniania oczekiwań innych, poczucie wykorzenienia i przynależności kulturowej) oraz kontakt z naturą (wpływ zmian technologicznych, zmiany klimatyczne, wpływ natury na samopoczucie).

Każda osoba po zakończeniu badania otrzymuje raport z określonym ogólnym poziomem dobrostanu oraz wyniki dla wszystkich sześciu obszarów wraz z rekomendacjami, w jaki sposób pracować nad podniesieniem poziomu własnego wellbeingu. Z kolei indywidualne wyniki pracowników pozwalają firmom na określenie dobrostanu na poziomie mezo – czyli całej organizacji i wdrożenie odpowiednich działań wspierających.

Wellbeingowy system operacyjny

Warto jednak pamiętać, że skuteczne wspieranie wellbeingu wymaga z jednej strony strategii uwzględniającej wiele obszarów dobrostanu i aktualne potrzeby pracowników w ich zakresie –  – tu niezwykle pomocne będzie narzędzie Wellbeing Score – mówi Piotr Szostak, dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju produktu w Benefit Systems. –  Z drugiej strony ogromne znaczenia ma dobór benefitów, które kompleksowo i z dużą dozą personalizacji odpowiedzą na zidentyfikowane potrzeby pracowników. Kierując się tymi kryteriami stworzyliśmy narzędzie online, które wspiera dobrostan w wielu jego aspektach – platformę MultiLife. To wellbeingowy system operacyjny w organizacjach i jednocześnie asystent dobrostanu dla pracowników – podkreśla Szostak.

MultiLife to platforma, która zapewnia dostęp do wiedzy i ekspertów, pracownicy mogą korzystać z e-kursów, webinarów, indywidulanych konsultacji z psychologiem, trenerem sportowym i finansowym, dietetykiem czy lektorem językowym. Ten benefit umożliwia także korzystanie z badań profilaktycznych, usług telemedycyny czy zewnętrznych aplikacji, takich jak Legimi, Focusly oraz Youniversity. – Wszystkie dostępne funkcjonalności służą do  budowania kompetencji zawodowych i osobistych, a tym samym wzmacniania rezyliencji, czyli elastyczności i odporności psychicznej, która ułatwia stawianie czoła nowym, niespodziewanym i trudnym sytuacjom. W dobie polikryzysu jest to niezaprzeczalnie jedna z kompetencji przyszłości  – dodaje Piotr Szostak.

Oferta MuliLife świetnie adresuje oczekiwania pracowników względem funkcjonalności benefitów pozapłacowych. Aż 73 proc. zatrudnionych Polaków chce korzystać ze świadczeń dopasowujących się do ich aktualnych potrzeb i możliwości, zapewniających elastyczny wybór różnych usług w ramach jednego benefitu (66 proc.) oraz dostępnych online (51 proc.).[4]

Platforma MultiLife, wspólnie z programem MultiSport i platformą kafeteryjną MyBenefit, tworzy ekosystem produktów wspierających pracowników w dbaniu o ich dobrostanem.

Raport „Dobrostan Polek i Polaków”, metodologia badania: W pierwszym etapie procesu badawczego przeprowadzono badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie Polaków (n = 1004). Badanie zrealizowano metodą CAWI na panelu badawczym poznaj.to, obejmuje zsumowane wskazania (0, 1 – bardzo niski; 2, 3 – niski; 4, 5, 6 – średni; 7, 8 – wysoki; 9, 10 – bardzo wysoki). Badanie posłużyło sprawdzeniu tego, czym dla Polaków jest dobrostan, co się na niego składa, co go wzmacnia, co mu przeciwdziała. Ogólny poziom dobrostanu Polaków oraz poziomy zaopiekowania poszczególnych obszarów dobrostanu określono na podstawie kolejnego badania ilościowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie Polaków (n = 1014).  Badanie zostało przeprowadzone przez infuture.institute we współpracy z Benefit Systems.

[1] Główny Urząd Statystyczny; Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce we wrześniu 2023 r.; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/pracujacy-w-gospodarce-narodowej-w-polsce-we-wrzesniu-2023-r-,27,10.html

[2] World Economic Forum, 6 global employers on how to improve workplace mental health, https://www.weforum.org/agenda/2021/01/6-global-employers-on-how-to-improve-workplace-mental-health/ [dostęp: 31.01.2024].

[3] https://www.gallup.com/workplace/390776/percent-feel-employer-cares-wellbeing-plummets.aspx

[4] Raport Benefit Systems „Zmęczeni, obojętni, niezaangażowani. Postpandemiczne potrzeby pracowników” 2022

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...