PRACA I KARIERAPeople Risk Report 2024 - kluczowe zagrożenia dla pracowników w Europie

People Risk Report 2024 – kluczowe zagrożenia dla pracowników w Europie

People Risk Report 2024 – kluczowe zagrożenia dla pracowników w Europie

Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, rosnące koszty opieki zdrowotnej i niedobór talentów wśród największych zagrożeń dla pracowników w Europie.

Nowy raport, opublikowany przez Mercer Marsh Benefits, globalnego doradcę w zakresie zdrowia pracowników, świadczeń i ryzyka związanego z pracownikami, będącego częścią Marsh McLennan (NYSE: MMC), wskazuje, że pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, rosnące koszty opieki zdrowotnej i niedobór talentów należą do najważniejszych zagrożeń związanych z pracownikami, przed którymi stoją dziś organizacje w całej Europie. Zagrożenia te wpływają na rynek pracy na naszym kontynencie, podczas gdy jednocześnie firmy zmagają się z wieloma krótko- i długoterminowymi wyzwaniami, aby móc nie tylko przyciągnąć ale i zatrzymać kluczowe talenty i tworzyć atrakcyjne miejsca pracy w przyszłości.

Raport People Risk 2024, który powstał w oparciu o opinie 4 575 specjalistów ds. HR i ryzyka, klasyfikuje ryzyka według stopnia prawdopodobieństwa i dotkliwości w pięciu kluczowych obszarach:

  • zmiany i zakłócenia technologiczne;
  • praktyki dotyczące zarządzania talentami, kadrą kierowniczą i pracownikami;
  • zdrowie, dobrostan i bezpieczeństwo;
  • zarządzanie, zgodność z przepisami i finanse; oraz
  • środowisko, zrównoważony rozwój i ochrona.

Respondenci z Europy wskazali pogorszenie stanu zdrowia psychicznego jako drugie najpoważniejsze ryzyko, przed którym stoją ich organizacje. Jednocześnie uznali je za 20. z 25 najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. Ponad połowa badanych uważa również, że rosnące koszty opieki zdrowotnej i świadczeń (55%) oraz niedobór talentów (56%) mogą mieć wysoce negatywny (katastrofalny) wpływ na ich organizację.

Ponadto, aż 52% respondentów z Europy wskazało rozbieżności w wynagrodzeniach kadry kierowniczej i pracowników za poważne zagrożenie mające wpływ na ich firmy, a tylko 27% zadeklarowało posiadanie jasno zdefiniowanej wartościowej propozycji dla pracownika (ang: Employee Value Proposition). Podczas gdy 40% badanych obawia się zwiększonego ryzyka cyberataków z powodu braku świadomości w tym obszarze, tylko 29% firm potwierdza, że posiada skuteczną kulturę cyberbezpieczeństwa.

„Wiele europejskich organizacji zmaga się obecnie z poważnymi zagrożeniami, które wpływają na ich działalność. Chociaż ryzyka te nie są unikatowe dla Europy, wyzwania geopolityczne, takie jak wybory w głównych gospodarkach i konflikty wraz z trudnym otoczeniem gospodarczym, wymagają zrównoważonego podejścia, które zapewni odpowiednie wsparcie pracownikom w miejscu pracy, jakiego oczekują. Współpraca między zespołami HR i ds. ryzyka ma kluczowe znaczenie dla opracowywania strategii prewencyjnych. Firmy mogą stawić czoła ryzyku, wykorzystując spersonalizowane rozwiązania i sztuczną inteligencję oraz dostosowując strategie do zmieniających się systemów i przepisów. Sprostanie tym wyzwaniom pozwoli organizacjom zapewnić zdrowszą i bardziej produktywną kadrę pracowniczą oraz ukierunkować zmieniający się rynek pracy we właściwą stronę”. – komentuje wyniki raportu David Dodd, Partner and Advisory Leader, Mercer Marsh Benefits Europe.

Marcin Kowalski – Lider Mercer Marsh Benefits w Polsce dodaje: „Pracodawcy mają unikatową pozycję i wolę wspierania dobrostanu swoich pracowników, inwestując w zdrowie i produktywność zespołów oraz modernizując świadczenia po to, aby sprostać rzeczywistym potrzebom pracowników w otoczeniu, w którym tradycyjne systemy opieki zdrowotnej borykają się z problemami. Oczywiście nie jest to łatwe zadanie, ponieważ zarówno prywatny sektor opieki zdrowotnej, jak i publiczni świadczeniodawcy mają swoje własne cele, które przynajmniej nie są identyczne z tym, do czego dążyliby pracodawcy.”

O raporcie People Risk 2024

Raport przedstawia najważniejsze zagrożenia związane z pracownikami, przed którymi stoją organizacje oraz strategie współpracy, które pozwalają ograniczyć te zagrożenia. Publikacja uwzględnia szeroki przekrój branż i pracodawców, w oparciu o odpowiedzi 2 283 specjalistów HR i 2 292 specjalistów ds. ryzyka, zebrane między październikiem a listopadem 2023 r., z 26 rynków w ośmiu regionach. Raport zwraca szczególną uwagę na fakt, że ludzie, którzy mogą być najważniejszą siłą organizacji, mogą również stanowić poważne ryzyko dla firmy, jeśli nie są odpowiednio zarządzani.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...