GIEŁDA I INWESTYCJEBETA ETF Obligacji 6M – nowy fundusz w ofercie BETA ETF już...

BETA ETF Obligacji 6M – nowy fundusz w ofercie BETA ETF już działa

BETA ETF Obligacji 6M – nowy fundusz w ofercie BETA ETF już działa

29 grudnia 2023r., po zamknięciu sesji giełdowej, jeden z funduszy oferowanych przez BETA ETF – BETA ETF WIGtech – zmienił swoją politykę inwestycyjną. Zmianie uległa także nazwa funduszu na BETA ETF Obligacji 6M. Wykaz szczegółowych zmian jest dostępny na stronie internetowej Agiofunds TFI SA. Nowa polityka inwestycyjna polega na naśladowaniu zachowania indeksu GPWB Poland Government Floating Rate Bond (GPWB-BWZ), który jest indeksem obejmującym skarbowe obligacje o zmiennym oprocentowaniu wyemitowane przez polski rząd. BETA ETF Obligacji 6M jest funduszem zbliżonym do instrumentów o charakterze money market i jest pierwszym
w ofercie BETA ETF funduszem obejmującym obligacje o zmiennym oprocentowaniu.

Robert Sochacki, prezes zarządu Beta Securities Poland SA (BETA ETF) – Jak już wspominaliśmy kilka tygodni wcześniej, BETA ETF Obligacji 6M jest naszą odpowiedzią na wciąż rosnące zainteresowanie inwestorów obligacjami skarbowymi o zmiennym oprocentowaniu. Nasz nowy fundusz daje możliwość uzyskania stopy procentowej
w obligacjach skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, czyli w jednej
z najbezpieczniejszych klas aktywów,
a jego polityka inwestycyjna będzie cechowała się dużo niższym ryzykiem inwestycyjnym i niższą zmiennością niż dotychczasowa. Wraz ze zmianą strategii inwestycyjnej zmniejszona została opłata za zarządzanie z 0,8% na 0,24%. BETA ETF Obligacji 6M jest kolejnym po BETA ETF TBSP produktem, którego wykorzystanie daje możliwość dostosowania ryzyka portfela inwestycyjnego do profilu inwestora. Fundusz ten może być także rozsądnym miejscem do przechowania nadwyżek środków zgromadzonych na rachunkach maklerskich, oferującym konkurencyjną stopę zwrotu w stosunku do lokat bankowych. Myślę, że nasz nowy produkt spotka się z uznaniem inwestorów i fundusz zyska popularność. Dodam, że jesteśmy w trakcie prac nad wprowadzeniem do oferty kolejnych, nowych produktów i już wkrótce będziemy mogli przekazać Państwu więcej informacji na ten temat.

Przypominamy, że dotychczasowi inwestorzy funduszu BETA ETF WIGtech stali się automatycznie uczestnikami funduszu BETA ETF Obligacji 6M.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...