BEZPIECZEŃSTWOCzego obawiają się Polacy? Jak wypadamy na tle innych mieszkańców Europy?

Czego obawiają się Polacy? Jak wypadamy na tle innych mieszkańców Europy?

Czego obawiają się Polacy? Jak wypadamy na tle innych mieszkańców Europy?

Poważne problemy zdrowotne, utrata dochodu oraz kradzież danych w Internecie – to przyczyny naszych największych trosk. Za to mniej niż inni mieszkańcy Europy obawiamy się skutków zmian klimatycznych, trudności związanych ze zmniejszoną siłą nabywczą czy rosnących stóp procentowych wpływających na koszty kredytu. Wyniki badania „Protect & Project Oneself” przeprowadzonego w 21 krajach świata przez BNP Paribas Cardif oraz Ipsos zaskakują.

Celem badania „Protect & Project Oneself” przeprowadzonego w 2024 r. przez BNP Paribas Cardif, firmy ubezpieczeniowej z Grupy BNP Paribas, było poznanie największych obaw
i potrzeb Polaków w zakresie zabezpieczenia przed różnymi losowymi zdarzeniami. Badanie przeprowadzono po raz trzeci. Wcześniejsze edycje miały miejsce w 2021 r. i 2019 r.

Zdrowie i finansowe konsekwencje jego utraty

Jak wynika z badania, najczęściej niepokoimy się o stan naszego zdrowia. Blisko 70% badanych boi się poważnych problemów zdrowotnych. Na kolejnym miejscu jest utrata dochodu (67%). Odczuwamy strach przed kradzieżą danych w Internecie (66%), wypadkiem (63%), śmiercią (61%), trwałym kalectwem (59%) i hospitalizacją (58%), a 56% z nas obawia się utraty pracy. Ponad połowa badanych (54%) boi się też depresji.

–  Lista powodów do zmartwień Polaków jest długa i wiele z nich ma podobne i mocne nasilenie jak w czasie pandemii. Najwięcej obaw dotyczy naszego zdrowia, co ma również przełożenie na niepokój związany z sytuacją finansową. Utrata zdolności do pracy, a do tego utrudniony dostęp do bezpłatnej służby zdrowia i wydatki na leczenie – nie napawają Polaków optymizmem – mówi Ewa Mach, Dyrektorka Departamentu Marketingu i Produktu w BNP Paribas Cardif w Polsce. Nasze kolejne zmartwienia związane są ściśle z warunkami zewnętrznymi – konfliktami zbrojnymi, wzrostem cen i wysoką inflacją. Trwanie w stanie niepokoju i niepewności, ale też szybkie tempo życia, doprowadzają z kolei do szeregu problemów ze zdrowiem psychicznym, stąd na przykład lęk przed zachorowaniem na depresję – komentuje Ewa Mach.

Okazuje się, że nasilenie zmartwień różni się w zależności od wieku i płci. Utratą pracy martwi się 63% kobiet i 48% mężczyzn, a depresją 62% kobiet i 47% mężczyzn. Większy lęk przed problemami ze zdrowiem psychicznym mają ludzie młodzi: 61% badanych w wieku 18-24 lat i 61% w wieku 35-44 lata, podczas gdy wśród osób powyżej 55 r.ż. „jedynie” 40%.

Problemy społeczne i ich konsekwencje ekonomiczne

Wysoki odsetek Polaków (wyższy niż w Europie) uważa, że nieoczekiwane wydarzenia życiowe takie jak śmierć bliskiej osoby (63% wskazań) oraz utrata pracy (59%) nie pozwoliłyby im na utrzymanie obecnego poziomu życia. Dodatkowo utrata dochodu jest postrzegana przez ponad połowę Polaków (54%) jako bardzo aktualne ryzyko, co jest zdecydowanie wyższym wynikiem niż w innych krajach Europy.

W tym roku po raz pierwszy w badaniu pojawiło się pytania o sytuację międzynarodową
i konflikty na świecie, czym martwi się 78% ankietowanych Polaków. Również po raz pierwszy ankieterzy zapytali o obawę przed kradzieżą danych w Internecie. Aż 66% Polaków jest świadoma zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i jest to najczęściej wskazywana obawa po ciężkim zachorowaniu i utracie źródła dochodu. Co ciekawe, w porównaniu do badanych w innych państwach europejskich mniej obawiamy się zmian klimatycznych (59% vs. 72%). Konsekwencji globalnego ocieplenia bardziej świadomi są najstarsi badani: 65% osób powyżej 55 r.ż. vs. 52% w wieku 25-34 lat.

Potrzeba lepszej ochrony

Tylko 9% Polaków uważa, że są dobrze zabezpieczeni na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń życiowych (w porównaniu do 12% w innych krajach Europy) i są to przede wszystkim osoby w wieku 35-44 lata, i to oni najchętniej wzięliby kredyt w przyszłości.

Ponad połowa badanych chciałaby być lepiej zabezpieczona w przypadku poważnej choroby,
a 40% w przypadku niezdolności do pracy lub jej utraty. Aż o 7 p.p. (z 18% w 2021 r. do 25% obecnie) wzrosła potrzeba bezpieczeństwa w razie zachorowania na depresję. Co 4. badany chciałby być lepiej chroniony w przypadku kradzieży jego danych w Internecie i kradzieży samochodu.

–  Wyniki naszego badania pokazują także, że Polacy nie czują się bezpiecznie, a w przypadku trudnych wydarzeń będą mieli problem z utrzymaniem standardu życia. Dostrzegamy potrzebę lepszego zabezpieczenia się przed nieprzywidzianymi zdarzeniami w życiu, którą sygnalizują Polacy   – mówi Ewa Mach.

Jak za(u)bezpieczyć siebie i swoich bliskich

Rośnie skłonność Polaków do zaciągania kredytu hipotecznego i brania pożyczek na zakup samochodu, rozpoczęcie działalności gospodarczej, na wakacje oraz finansowanie edukacji dzieci.

Polacy mniej niż pozostali Europejczycy martwią się wzrostem stóp procentowych (57% vs. 62%), za to bardziej stresuje ich ryzyko braku możliwości spłaty kredytów. Znajomość produktów ubezpieczeniowych, które chronią kredytobiorców nie jest powszechna. 34% badanych nigdy nie słyszało o takim zabezpieczeniu. Blisko połowa słyszała o takiej możliwości, ale z niej nie korzystała.

Mimo tego Polacy widzą korzyści z posiadania produktów ubezpieczeniowych. Uważają, że ubezpieczenia pozwalają zabezpieczyć własność (twierdzi tak 82% badanych), zapewniają poczucie bezpieczeństwa i spokój przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki (77%), umożliwiają realizację planów (77%), zapewniają pewność i spokój ducha (77%), chronią bliskich (77%)
i umożliwiają utrzymanie poziomu życia (77%) oraz zachęcają do realizacji założonych planów (75%).

– Naszą rolą jako ubezpieczyciela jest zaoferowanie klientom rozwiązań, które pozwolą im spokojnie planować przyszłość i realizować życiowe plany. Obawę o brak możliwości spłaty kredytu lub pożyczki w chwili, gdy popadniemy w życiowe tarapaty można znacznie zmniejszyć dzięki odpowiednio dobranej ochronie – zauważa Ewa Mach.

Informacje o badaniu: zainicjowane przez BNP Paribas Cardif badanie “Protect & Project Oneself” zostało przeprowadzone w dniach 19 stycznia – 13 lutego 2024 roku w 21 krajach, na trzech kontynentach (Europa, Ameryka Południowa i Azja) przy pomocy panelu badawczego firmy badawczej Ipsos. Wzięło w nim udział 21 000 respondentów, w tym 1 000 osób z Polski. Próba kwotowa odzwierciedlała strukturę populacji pod względem: płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz podejmowania decyzji dotyczących produktów i usług finansowych w gospodarstwie domowym.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...