FIRMYFabrity Holding szacuje wstępne wyniki I półrocza 2023

Fabrity Holding szacuje wstępne wyniki I półrocza 2023

Fabrity Holding szacuje wstępne wyniki I półrocza 2023

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów operacyjnych dzięki dynamicznemu rozwojowi segmentu tworzenia oprogramowania. Kontynuowany jest proces przeglądu opcji strategicznych dla segmentu marketingowego, który powinien zakończyć się do końca bieżącego roku.

Wstępne, szacunkowe dane finansowe Grupy Fabrity Holding za okres styczeń-czerwiec 2023 roku bez segmentu marketingowego (spółki zależne Agencja K2 i  K2 Precise zakwalifikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży) wskazują na wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 26% rdr, do 31,5 mln zł, a przychodów operacyjnych o 28% rdr, do 28,4 mln zł. Z kolei wynik EBITDA zniżył się o 0,5 mln zł, do 3,7 mln zł, a zysk operacyjny o 0,4 mln zł, do 2,5 mln zł, co miało związek głównie z niekorzystną zmianą kursu walut oraz przejściowym wydłużeniem realizacji niektórych projektów.

W drugim kwartale dotknęło nas m.in. osłabienie złotego. Spodziewamy się jednak zdecydowanej poprawy wskaźników sprzedaży i zysku w drugim półroczu. Nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca (a tym bardziej kwartału), ale sądzimy, że trzeci kwartał w spółce zależnej Fabrity może być znakomity. To bardzo pozytywny sygnał szczególnie w sytuacji spowolnienia rynkowego w obszarze projektów software-development mówi Paweł Wujec, Prezes Zarządu Fabrity Holding.

Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Fabrity Holding za pierwszą połowę 2023 roku z ujęciem segmentu marketingowego wskazują poziom przychodów ze sprzedaży usług na poziomie zbliżonym do 56 mln zł, 16-procentowy wzrost przychodów operacyjnych (do 38,1 mln zł) oraz spadek wyniku EBITDA do 4,8 mln zł i zysku operacyjnego do 3,6 mln zł. Spadek ogólnych przychodów segmentu marketingowego wynika wprost ze zmiany struktury przychodów: segment marketingowy wykazuje coraz wyższy udział przychodów ze sprzedaży profesjonalnych usług cyfrowych (SEO, social media, martech) przy zmniejszeniu znaczenia pośredniczenia w zakupie kampanii medialnych oraz produkcji zewnętrznych.

Grupa Fabrity kontynuuje prace w ramach przeglądu opcji strategicznych spółek segmentu marketingowego z przewidywanym czasem zakończenia do końca 2023 roku, w związku z czym wyniki spółek zależnych od Emitenta – K2 Precise i Agencja K2 –  zostaną przedstawione w sprawozdaniu skonsolidowanym jako wynik grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Z kolei wynik netto spółki PerfectBot zostanie ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności, co wynika z uwzględnienia 50-procentowego udziału Grupy Kapitałowej Fabrity Holding w kapitale tej spółki.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w półrocznym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Fabrity Holding, którego publikację zaplanowano na 31 sierpnia 2023 r.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...