FIRMYNEUCA: Do rozwoju nie potrzebujemy politycznego wsparcia. Nie prowadziliśmy działań na rzecz...

NEUCA: Do rozwoju nie potrzebujemy politycznego wsparcia. Nie prowadziliśmy działań na rzecz uchwalenia AdA2.0

NEUCA: Do rozwoju nie potrzebujemy politycznego wsparcia. Nie prowadziliśmy działań na rzecz uchwalenia AdA2.0

Oświadczenie w kwestii rzekomych działań NEUCA na rzecz nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (popularnie AdA2.0). 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej i publicznej wypowiedziami sugerującymi działania prowadzone przez NEUCA na rzecz uchwalenia AdA2.0 zdecydowanie takim działaniom zaprzeczamy.

NEUCA nie prowadzi żadnych działań ani ani rozmów z decydentami na ten temat. Przedstawiciele NEUCA nie brali żadnego udziału w pracach związanych z ustawą ani nawet w debatach na jej temat.

NEUCA nie jest bezpośrednim beneficjentem zapisów ustawy.

Owszem jej zapisy są dla nas ważne ponieważ ich wprowadzenie jest istotne dla kondycji biznesowej naszych klientów strategicznych – aptek niezależnych. Wsparcie dla aptek niezależnych jest od kilkunastu lat wprost wpisane w naszą misję: „Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce”. Wspieramy je  w codziennym prowadzeniu biznesu, dostarczając narzędzi do budowania konkurencyjności i rentowności.

By nie konkurować z własnymi klientami NEUCA nie posiada żadnych aptek własnych. Uważamy, że ustawa AdA przyczynia się do ustabilizowania równowagi rynkowej pomiędzy segmentami aptek niezależnym i sieciowym.

NEUCA rozwija się od 33 lat bez jakiegokolwiek politycznego wsparcia. Swoją pozycję rynkową zawdzięczamy obranej strategii biznesowej i ciężkiej pracy a nie zapisom ustawowym czy regulatorom rynku.

Paweł Bernat

Dyrektor komunikacji i Public Affairs NEUCA S.A.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

polski ład

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: co dalej?

0
Przedsiębiorcy oczekują konkretów w sprawie opłacania tzw. składki zdrowotnej (po wielu latach polemik, obecnie coraz więcej jest stanowisk, że jest to po prostu podatek, a nie składka). Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców...