BIZNESGospodarcza siła otwartości. Biznes wylicza, ile tracimy na dyskryminacji osób LGBT i...

Gospodarcza siła otwartości. Biznes wylicza, ile tracimy na dyskryminacji osób LGBT i wzywa do zmian

Gospodarcza siła otwartości. Biznes wylicza, ile tracimy na dyskryminacji osób LGBT i wzywa do zmian

Firmy, które mają inkluzywne podejście wobec osób LGBTQ+, radzą sobie lepiej finansowo i odnotowują wyższe niż przeciętne zarobki – przekonuje Open For Business, koalicja globalnych marek wspierających społeczność LGBTQ+. Jak wynika z jej szacunków, dyskryminacja kosztuje Polskę nawet 9,5 mld złotych w skali roku. Aby promować odpowiedzialne społecznie postawy i wspierać rozwój gospodarki, analitycy Open For Business opublikowali vademecum biznesowe, który pomoże lepiej zrozumieć ekonomiczne argumenty na rzecz inkluzji.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja i problemy społeczności LGBTQ+ w Polsce od wielu lat stanowią element dyskusji publicznej i budzą wiele emocji. Chcemy przeciwdziałać nieuczciwym praktykom stosowanym w dyskursie, publikując konkretne, rzeczywiste dane na temat wpływu otwartości na gospodarkę – mówi Dominic Arnall, który kieruje globalną koalicją Open For Business. – Od kiedy w 2021 roku opublikowaliśmy nasz pierwszy raport dotyczący wpływu dyskryminacji na polską gospodarkę, obserwujemy ogromne zainteresowanie i odzew ze strony firm, mediów i społeczności dyplomatycznej. Czas na kolejny krok, dlatego przedstawiamy właśnie swoisty elementarz dla biznesu – podkreśla Arnall.

Zdaniem ekspertów Open For Business polska gospodarka, pomimo ekspansji w wielu nowych i obiecujących branżach, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału i traci na swojej konkurencyjności. Ich zdaniem jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zjawisko tzw. drenażu mózgów, czyli odpływu wysoko wykwalifikowanych pracowników na rynki zachodnie. Systemowa dyskryminacja wobec osób LGBTQ+, jak wskazuje Open For Business, znacznie pogłębia to zjawisko.

Wyraźnie negatywny wpływ na gospodarkę ma również uszczerbek na reputacji kraju wśród potencjalnych inwestorów wynikający ze złej sytuacji społeczności LGBTQ+. Zwłaszcza dyskusja wokół tzw. „stref wolnych od LGBT” szerokim echem odbiła się w całej Unii Europejskiej, doprowadzając do zerwania wielu kontaktów na poziomie biznesowym i samorządowym. Innymi elementami, które podkreśla Open For Business w swoich analizach, jest kwestia zwiększonych wydatków na zdrowie publiczne (m.in. leczenie depresji) oraz obniżenie produktywności pracowników w związku z wyraźnymi różnicami w wynagrodzeniach.

A to wszystko ma konkretny wymiar finansowy. – W skali roku polska gospodarka traci na dyskryminacji od 4,6 do 9,5 miliarda złotych. To szacunki oparte na bezpośrednich, możliwych do wyliczenia kosztach – mówi Dominic Arnall.

Pozytywny wpływ inkluzji osób LGBTQ+ na gospodarkę

Opublikowane właśnie oficjalnie przez Open For Business vademecum („2023 LGBT+ Business Primer”) potwierdza dotychczasowe obserwacje. Od czasu publikacji raportu Open For Business w 2021 roku, wiele międzynarodowych badań wykazało, że większa integracja osób LGBTQ+ pozytywnie wpływa na wyniki biznesowe.

W jednym z najnowszych badań przeanalizowano zależności między polityką przedsiębiorstw wobec osób LGBTQ+ a ich osiągami finansowymi. W efekcie stwierdzono, że firmy prowadzące politykę przyjazną osobom LGBTQ+, cieszą się wyższą rentowność i oceną rynkową niż przedsiębiorstwa, które takiego podejścia nie mają. Z kolei inne badanie z ubiegłego roku dowiodło, że otwarty na różnorodność biznes ułatwia międzynarodową wymianę wiedzy i technologii, co może sprzyjać innowacjom technologicznym. Stwierdzono także, iż istnieje wyraźny związek między wyższym poziomem reprezentacji osób LGBTQ+ wśród kadry kierowniczej organizacji, a wartością firm i ich wynikami finansowymi. A to tylko niektóre przykłady cytowane przez Open For Business.

W tym kontekście negatywnie szokują najnowsze badania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), dotyczące Polski, które przywołuje w swoim raporcie Open For Business. EBOR dowodzi, że znajomość i akceptacja osób LGBTQ+ w Polsce pozostaje w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Prawie jedna trzecia respondentów zgadza się lub zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że aktywność seksualna osób tej samej płci powinna być kryminalizowana. To wskazanie aż o 10 punktów procentowych wyższe od średniej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska na końcu rankingów

Jak podkreślają autorzy opracowania, konieczne jest to, aby odwrócić negatywne trendy. Według ILGA-Europe Polska jest najmniej inkluzywnym wobec społeczności LGBTQ+ krajem w UE i zajmuje ostatnie miejsce w rankingu Rainbow Europe.

Widzimy, że w Polsce zachodzą duże zmiany. Chcemy, zadbać o kondycję debaty publicznej w kraju w nadchodzących miesiącach i latach. Stworzyliśmy w tym celu swoisty przewodnik, kompendium aktualnych danych i informacji, które pomogą społeczności biznesowej lepiej zrozumieć, jak ważne dla przyszłości Polski są ekonomiczne argumenty na rzecz inkluzji osób LGBTQ+ – mówi Dominic Arnall.

Lider Open For Business wzywa do merytorycznej, spokojnej dyskusji na forach biznesowych i w mediach, w oparciu o konkretne fakty, liczby i historie osób LGBTQ+. Dodaje również, że w celu wsparcia gospodarki konieczna jest współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi inicjującymi publiczny sprzeciw wobec homofobicznych przepisów przyjmowanych przez władze krajowe i lokalne.

Open For Business zrzesza 40 globalnych firm z różnych gałęzi rynku, od branży cyfrowej (Google, Meta, Microsoft), poprzez finansową (Deloitte, Deutsche Bank, HSBC), aż po gigantów handlu detalicznego (L’Oreal, Unilever).

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...