środa, 28 lipca, 2021
SZKOLENIA I KONFERENCJEDlaczego kilkanaście tysięcy polskich firm nie chce do chmury?

Dlaczego kilkanaście tysięcy polskich firm nie chce do chmury?

-

Dlaczego kilkanaście tysięcy polskich firm nie chce do chmury?

  • Future Processing, wraz z Software Development Association Poland (SoDA), zaprasza polskich przedsiębiorców do udziału w badaniu How to go to the Cloud? dotyczącym wykorzystania rozwiązań chmurowych
  • Organizatorzy projektu chcą uzyskać odpowiedź na pytanie jak polskie firmy wypadają na tym tle w porównaniu do konkurencji z Europy Zachodniej
  • Wciąż kilkanaście tysięcy krajowych firm z sektora MŚP nie planuje migracji do chmury

Chmura w Polsce i w Europie

Intencją organizatorów projektu jest chęć pokazania zarówno szans, jak i zagrożeń czy wyzwań, przed którymi staje firma chcąca dokonać migracji do chmury. Autorzy badania chcą zapytać nie tylko o stopień adopcji rozwiązań chmurowych, lecz również o przebieg procesu ich wdrażania – problemy i wyzwania np. związane z kwestiami prawnymi, strategie wyjścia i ocenę kosztów alternatywnych. Chcą jednocześnie poznać perspektywę przedstawicieli biznesu z różnych krajów: z Polski, Wielkiej Brytanii czy regionu DACH.

– Na co dzień działamy na kilkunastu europejskich rynkach i to potencjał, który wart jest wykorzystania. Ważnym i unikalnym aspektem naszego projektu jest chęć przekonania się jak pod względem rozwiązań chmurowych polskie firmy plasują się na tle zagranicznych przedsiębiorstw. Chcemy porównać podmioty działające w konkretnych branżach, będące wobec siebie naturalnymi konkurentami – mówi Krzysztof Szabelski, Head of Technology w Future Processing.

– Naszym celem jest m.in. pokazanie szerszego kontekstu – otoczenia, w którym działają polscy przedsiębiorcy. Przede wszystkim przedstawiciele średnich firm, którym trudniej jest adoptować takie zmiany. Chcemy dostarczyć najbardziej aktualnej wiedzy ich decydentom, tak aby mogli pozycjonować swoje biznesy względem firm z innych europejskich krajów i ocenić na przykład czy konkurenci nie stają się bardziej elastyczni, co w obecnej, niepewnej sytuacji gospodarczej ma przecież bardzo duże znaczenie – dodaje Krzysztof Szabelski.

Kilkanaście tysięcy firm nie chce chmury

Z raportu „Chmura publiczna w Polsce”, zrealizowanego przez Deloitte* wynika, że w dużych firmach zmianie ulegają oczekiwania wobec działów IT, a zdobywanie przewagi konkurencyjnej dzięki technologii coraz częściej wpisane jest w ich strategie. Od CIO (Chief Information Officer) oczekuje się, aby tworzył wartość biznesową, wspierał innowacyjność, a także zapewniał zwinność organizacji. Jedną z najważniejszych kwestii związanych z wdrożeniem chmury jest możliwość przesunięcia zasobów IT z zadań administracyjnych do obszarów wsparcia biznesu. Według raportu aż 90 proc. spośród dużych przedsiębiorstw identyfikujących się jako liderzy rynku korzysta z rozwiązań w chmurze.

Z kolei jak wskazuje raport „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie. MŚP w drodze do cyfrowej transformacji”** wyraźnie przyspieszył proces adaptacji do chmury wśród polskich małych i średnich firm. 36 proc. spośród przedsiębiorstw z tego sektora z sukcesem zakończyło wdrażanie tego typu rozwiązań. Blisko 40 proc. jest w trakcie implementacji lub planuje wdrożenie rozwiązań chmurowych. Istnieje jednak spore grono firm, które nie są przekonane do cloud computingu. Inwestycji i korzystania z tego rozwiązania przedsiębiorstwo MŚP. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości***, sektor MSP stanowi przeważającą większość (99,8 proc.) działających w Polsce przedsiębiorstw, których łącznie jest 2,15 mln. Wśród nich udział firm małych wynosi 2,4% (52,7 tys.), a średnich 0,7% (15,2 tys. podmiotów).

– Miejmy zatem świadomość, że gdy mówimy o braku zaangażowania w chmurę jednej czwartej krajowych MSP, to mamy do czynienia z rzędem wielkości na poziomie kilkunastu tysięcy podmiotów. Od ponad 20 lat dostarczamy rozwiązania technologiczne wspierające biznes. Chcemy, aby wobec wyzwania jakim jest migracja do chmury, nasi przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy je planują oraz ci którzy jeszcze się na to nie zdecydowali – mogli podejmować strategiczne decyzje i wdrażać efektywne zmiany w oparciu o jak najlepszą wiedzę i doświadczenie partnerów – komentuje Krzysztof Szabelski.

Wśród powodów najczęściej powstrzymujących firmy przed „krokiem w chmurę” znajdują się: obawa o utratę kontroli nad przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych (74 proc.), brak budżetu na dodatkowe przedsięwzięcia (56 proc.) oraz brak kompetencji chmurowych (52 proc.).

– Naszą intencją jest pomoc w usystematyzowaniu wiedzy o chmurze, w tym o najnowszych trendach takich jak: PaaS, Cloud Native czy DevOps a także pokazanie przykładów, jak inne firmy potrafią je wdrażać. Nasze badanie pozwoli zdobyć unikalną wiedzę, opartą na połączeniu perspektyw biznesowej i technologicznej. W konsekwencji może ona stanowić fundament do podejmowania strategicznych decyzji przez firmy z różnych branż – podsumowuje Krzysztof Szabelski Head of Technology w Future Processing i koordynator projektu.

Informacje techniczne o badaniu How to go to the Cloud?

  • Ankieta dostępna na: https://cloud.future-processing.com/
  • Do kiedy można wypełniać: do 14 lutego 2020 r.
  • Raport podsumowujący badanie zostanie opracowany do końca marca br.
  • Partnerem badania jest: Software Delevopment Association Poland (SODA)

* https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/chmura-publiczna-w-polsce.html

** raport „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie. MŚP w drodze do cyfrowej transformacji” opracowany przez Polcom i Intel

*** „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Advertisment -

POLECAMY

ministerstwo finansów

Zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień MF z 29 kwietnia 2021 r.

0
W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Objaśnienia nie mają charakteru aktów powszechnie obowiązującego prawa, niemniej stanowią instrukcję postępowania dla...
Remote controlled drone taking off from warehouse to deliver package

SAS wskazuje 4 obszary rozwoju biznesu w 2021 roku

0
Jednym z głównych wniosków pojawiających się w podsumowaniach minionego roku jest ogromny wpływ pandemii na przyspieszenie procesów cyfrowej transformacji. COVID-19 potwierdził, że technologia jest kluczowym narzędziem w obszarze ochrony zdrowia, ekonomii, a także ekologii....
Deloitte

Deloitte: Rok 2021 przyniesie zwiększoną aktywność na rynku private equity

0
Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś znacznie większy optymizm niż w pierwszej połowie 2020 r. Jak wynika z raportu firmy...