FIRMYMennica Skarbowa: Spadek sprzedaży złota w 2023 roku, ale nadzieje na ożywienie...

Mennica Skarbowa: Spadek sprzedaży złota w 2023 roku, ale nadzieje na ożywienie w 2024 roku

Mennica Skarbowa: Spadek sprzedaży złota w 2023 roku, ale nadzieje na ożywienie w 2024 roku

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, zamknęła 2023 rok z przychodami o 42% niższymi niż w 2022 roku. Wynik ten pokrywa się ze spadkiem popytu na złoto zanotowanym w tej części Europy (o 42% r/r). To efekt podnoszenia przez banki średniego poziomu oprocentowania lokat, korzystnych produktów oszczędnościowych oraz całorocznej wysokiej inflacji. Wysokie koszty życia Polaków oraz Europejczyków oznaczały spadek ilości wolnych środków przeznaczonych na zakupy kruszcu, a rekordowo wysokie ceny złota zachęcały przede wszystkim do odsprzedaży zgromadzonych sztabek i monet. W opinii Zarządu Spółki, obserwując sytuację makroekonomiczną w Polsce, jest szansa na długoterminowe ożywienie na rynku sprzedaży złota oraz powrót do poziomów sprzedaży sprzed pandemii Covid-19.

Analizy Światowej Rady Złota wskazują, iż w 2023 roku globalny popyt na złote sztabki i monety bulionowe spadł r/r o 3% i wyniósł 1190 ton. W tym czasie popyt w tym sektorze utrzymywał się na wyjątkowo stałym poziomie, co częściowo można wytłumaczyć równoważeniem wschodnich i zachodnich trendów inwestycyjnych. Rok 2023 nie był wyjątkiem: europejski popyt inwestycyjny gwałtownie spadł, podczas gdy kluczowe rynki w Azji odnotowały wzrost.  W Europie sytuacja na rynku fizycznego złota inwestycyjnego miała się najgorzej. Popyt spadł r/r aż o 59% – do poziomu 127 ton, najniższego od 16 lat. Przyczyny spadku były podobne przez cały rok: wyższe stopy procentowe, atrakcyjność ofert oszczędnościowych, a także większe obciążenie inwestorów spłatami kredytów hipotecznych.  Największy rynek europejski, czyli Niemcy, zanotował spadek do rocznego poziomu zaledwie 47 ton (czyli aż -75% r/r), co było skutkiem pogorszenia nastrojów w związku z koniunkturą gospodarczą w kraju i utrzymującą się presją na finanse gospodarstw domowych, zwłaszcza w związku z rosnącymi kosztami energii.  Wśród rynków klasyfikowanych przez World Gold Council jako „other Europe” (w tym także znajduje się Polska), odnotowano łączny popyt na kruszec rzędu 24,2 t (średni spadek o 42% r/r). To najsłabszy roczny wynik od 2019 roku. Spadek popytu przełożył się na sprzedaż generowaną przez Mennicę Skarbową. Przychody Spółki w 2023 roku były o 42% niższe niż w 2022 roku, co pokrywa się ze spadkiem popytu na złoto zanotowanym w tej części Europy.

„Sytuacja finansowa oraz majątkowa Spółki, pomimo osiągniętej w bieżącym roku straty i spadku przychodów, jest stabilna. Spółka posiada wysoki poziom kapitałów własnych oraz kapitał obrotowy pozwalający na prowadzenie dalszej działalności. Świadomi dekoniunktury na europejskim rynku, w ubiegłym roku poświęciliśmy dużo czasu i zasobów na wzmocnienie spółki. Otworzyliśmy oddział w Szczecinie, uruchomiliśmy nowy sklep online, rozpoczęliśmy sprzedaż złota i srebra na różnych platformach w tym w Empiku i na Allegro, a także poszerzyliśmy asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem sklepów internetowych i oddziałów stacjonarnych Mennicy Skarbowej. Zainwestowaliśmy również w kampanie marketingowe wspierane przez naszego ambasadora, czyli znanego sędziego piłkarskiego Szymona Marciniaka. Przewidywana sytuacja finansowa Mennicy Skarbowej w 2024 roku jest pozytywna. Aktualnie obserwujemy ożywienie na rynku sprzedaży złota – co sugeruje możliwy powrót do poziomów sprzedaży sprzed pandemii Covid-19. Już teraz w I kwartale obserwujemy nie tylko wzrost ceny złota, ale także sprzedaży naszych produktów z tego kruszca, co w efekcie powinno przełożyć się na poprawę marży – komentuje Adam Stroniawski, Prokurent, Dyr. Zarządzający ds. Sprzedaży Mennicy Skarbowej.

Marża brutto Mennicy Skarbowej na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 20,5 mln zł w 2023 roku i spadła w porównaniu do 2022 roku, marża procentowana wynosiła odpowiednio 2,91% w 2023 roku i 4,41 % w 2022 roku. Niższa marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów była wypadkową wyższych cen zakupu towarów oraz agresywnej polityki cenowej konkurencji, co wpłynęło na niższe ceny sprzedaży. Ponadto, w celu utrzymania pozycji lidera na rynku sprzedaży złota inwestycyjnego, Spółka poniosła 2023 roku wysokie koszty marketingowe i promocyjne oraz działania mające na celu rozszerzenie i uatrakcyjnienie kanałów sprzedaży zarówno stacjonarnych jak i online. Dokonano rewitalizacji punktów sprzedaży w Warszawie, Krakowie i Katowicach, uruchomiono nowy serwis e-commerce. Wysokie koszty, przy słabym potencjale rynku w roku ubiegłym, przełożyły się na osiągnięcie straty netto w 2023 roku w kwocie 8,7 mln zł. Niemniej jednak w ocenie Zarządu Spółki powyższe koszty były niezbędne w celu utrzymania pozycji Spółki na rynku oraz przyniosą korzyści ekonomiczne już najbliższym okresie.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

- Reklama -Osteopatia Kraków

POLECAMY

chiny

Chiny: od „cudownego wzrostu” do nowej rzeczywistości

0
Chiny potrzebują nowych źródeł wzrostu – sektor nieruchomości: od bohatera do zera, spowolnienie inwestycji zagranicznych (w grę wchodzą zarówno krótkoterminowe czynniki taktyczne, jak i długoterminowe czynniki strukturalne) Popyt zagraniczny: rola Chin jako krytycznego...